Održivost – relevantnost za pružatelje financiranja, za vašu organizaciju i društvo

Svatko tko se bavi temom javnog financiranja, financiranja i prikupljanja sredstava – bilo iz EU ili iz drugih izvora – vrlo brzo shvati da pojam održivosti u ovom području ima mnogo šire značenje nego što to u svakodnevnom jeziku znači ekološka održivost.

Održivi učinak nacionalnih i međunarodnih projekata i aktivnosti kojima se aplicira za javna sredstva jedan je od odlučujućih kriterija za dobivanje pozitivne odluke o financiranju iz Bruxellesa ili drugih donatora. Mnogi zahtjevi za financiranje nisu uspješni jer se ovom aspektu ne pridaje dovoljna važnost u razvoju projekata financiranja. Važno je temu održivosti razmotriti od samog početka, odnosno od prvih ideja za novi projekt. S alatom “Logical Framework Approach”, koji vam detaljno predstavljamo u upgrade2europe priručniku, sigurni ste u tom pogledu.

Zašto je donatorima važna održivost?

Za donatore, bilo da su vladini/državni kao davatelji financiranja ili privatni kao donatori ili zaklade, održivi učinak financijskih sredstava koje stavljaju na raspolaganje od presudne je važnosti. Organizacija rijetko dobiva vanjska sredstva koja služe isključivo za financiranje vlastitih poslovnih operacija, na primjer. Raspodjela vanjskih sredstava, koja nadilazi zakonski regulirane javne usluge (osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mirovinsko osiguranje itd.), gotovo je uvijek vezana uz specifične sveobuhvatne ciljeve. Političari, bilo da se nalaze u Bruxellesu ili u svojim zemljama, općenito zahtijevaju od primatelja da daju vidljiv doprinos rješavanju političkih problema ili izazova, na primjer u područjima gospodarstva (inovacije, nova radna mjesta itd.), društva (integracija državljana trećih zemalja, demokratsko sudjelovanje itd.) ili socijalna pitanja (demografske promjene, starenje društva itd.).

Ako te političke ciljeve shvatite ozbiljno kada aplicirate za financiranje svojih međunarodnih i nacionalnih projekata i aktivnosti, tada ste već poduzeli ključni korak na putu prema budućim uspješnim prijavnim projektima. Naime, mnogi se prijavitelji previše fokusiraju na novac za svoj projekt, a nedovoljno na učinak svog projekta. Ako promijenite ovaj način razmišljanja u svojoj organizaciji i promatrate vanjska sredstva više kao sredstvo za postizanje cilja nego kao cilj sam po sebi, razumjet ćete održivost u smislu da je u skladu s odgovarajućim upravljanjem subvencijama – koje se uglavnom financiraju iz poreza.

Zašto je održivost važna za vašu organizaciju?

Srednjoročno i dugoročno uspješnije djeluju organizacije koje pridaju važnost pitanju održivosti. U konačnici, radi se o iskorištavanju rezultata aktivnosti i projekata u vlastitom interesu. Ova dimenzija održivosti odnosi se na sve mjere, zadatke i aktivnosti koje su prikladne kako bi organizacija nastavila izvlačiti najveću moguću korist iz aktivnosti ili projekta u budućnosti – bilo da je to dio njezinih međunarodnih aktivnosti u Europi ili na nacionalnoj razini.

Na primjeru vodećeg partnera projekta upgrade2europe emcra – Co-shaping Europe, aspekt održivosti može se ilustrirati iz perspektive organizacije koja za svoju europeizaciju koristi javna sredstva iz Bruxellesa. Čak i kod prijave za financiranje iz EU naglasak se stavlja na održivi učinak. Ako javno financirani projekt ne obećava znatan doprinos provedbi vizije, misije i strateških ciljeva tvrtke emcra, neće se nastaviti s njim (ključna riječ: upravljanje projektom).

Prilikom provedbe financiranih projekata, aspekt održivosti također je na dnevnom redu u emcri od samog početka kako bi se postigao najveći mogući učinak za sve uključene. Projektni konzorciji često se bave pitanjem održivosti neposredno prije završetka projekta. Tada postoji rizik da rezultati neće biti iskorišteni u onoj mjeri u kojoj bi mogli biti. Čim ponestane vremena, ljudskih ili financijskih resursa u projektu na kraju trajanja projekta, pojedinačni projektni partneri obično se brzo usredotoče na nove zadatke umjesto da nastave fokusiran rad u konzorciju na održivosti rezultata.

Osim toga, organizacija treba biti spremna osigurati vlastita sredstva za iskorištavanje rezultata projekta uz vanjsko financiranje. Na primjer, u sedam godina u kojima su rezultati projekta prethodnika upgrade2europe bili besplatno dostupni na internetu zainteresiranima, emcra je osigurala peteroznamenkasti iznos u eurima za poboljšanje i održavanje alata za samoprocjenu Europeizacija. Ova financijska obveza nagrađuje se, između ostalog: kroz naknadno financiranje, što je, kao u ovom slučaju, mnogo vjerojatnije za upgrade2europe ako se može graditi na postojećim i dokazivo učinkovitim rezultatima projekta.

Svatko tko se ističe u Europi dobrim projektnim rezultatima pozvan je od drugih organizacija da preuzme važnu ulogu u njihovim EU projektima. Primjerice, emcra je imala priliku sudjelovati u daljnjem razvoju P3.expressa, jednostavne i lako prilagodljive metode upravljanja projektima koja se sada koristi na 26 jezika diljem svijeta. Više o P3.expressu možete saznati u upgrade2europe priručniku. Dokazano je da dobri rezultati EU projekata dovode i do dodatnih prihoda u emcri, između ostalog u sklopu certificiranog dodatnog osposobljavanja za digitalnog menadžera, koje se temelji na rezultatima EU projekta, ili za više konzultacijskih zahtjeva, posebno u području inkluzivnog vodstva.

Zašto je koncept održivosti važan za društvo?

Na kraju, ali ne i manje važno, sveobuhvatniji koncept održivosti također je relevantan za sve aktivnosti i projekte koje financiraju treće strane. Postoji nekoliko razloga za to, koji su ovdje ukratko navedeni.
  • Europski zeleni dogovor: Na ovome mjestu treba posebno spomenuti Europski zeleni dogovor. Riječ je o inicijativi Europske komisije koja se zalaže za održivi razvoj u Europi. Europski zeleni dogovor predstavljen je u prosincu 2019., a cilj mu je učiniti Europu klimatski neutralnom do 2050. godine. Bez uzimanja u obzir ciljeva formuliranih u Green Dealu, bit će teže dobiti javna sredstva od EU-a u budućnosti.
  • Ciljevi održivog razvoja – SDG: UN-ovi ciljevi održivog razvoja (SDG) niz su od 17 globalnih razvojnih ciljeva koje su Ujedinjeni narodi usvojili 2015. godine. Sve više prijava za financiranje iz EU-a izričito postavlja pitanje o doprinosu prijavljenih projekata 17 globalnim razvojnim ciljevima.
  • ESG kriteriji: ESG označava okoliš, društvo i upravljanje i odnosi se na kriterije prema kojima organizacije ocjenjuju svoj učinak u smislu održivosti i društvene odgovornosti.

Korisni linkovi i dodatne informacije

Jesmo li pobudili vaš interes za temu održivosti javno ili privatno financiranih projekata i aktivnosti? EU i drugi donatori imaju vam na raspolaganju različite opcije za sufinanciranje vaših aktivnosti u Europi. Dodatne savjete na temu EU financiranja možete pronaći ovdje. Ovdje pročitajte koji bi vas alternativni izvori novca izvan EU mogli zanimati. Ovdje možete saznati gdje je najbolje započeti istraživanje financiranja.

Više korisnih članaka i savjeta možete pronaći u alatu za učenje upgrade2europe, u našim video zapisima za učenje i u našem priručniku upgrade2europe. Priručnik sadrži i uvod u alat “Logical Framework Approach”, standardni alat za izradu EU projekata. Ako želite, možete koristiti naš alat za samoprocjenu kako biste odmah online provjerili u kojoj je mjeri vaša organizacija dobro pozicionirana za Europu.

leđa