Alat za samoanalizu

Materijala

Upotrijebite alat za samoprocjenu upgrade2europe da analizirate koliko je dobro Vaša organizacija pripremljena za rad u Europi.

Dobit ćete individualnu evaluaciju i procjenu s preporukama za sljedeće korake na putu u Europu. Svoj organizacijski razvoj možete započeti s konkretnim informacijama o prikladnim alatima iz upgrade2europe priručnika.

Početak

Kako radi alat za samoprocjenu?

Prilikom analize svoje organizacije prolazite kroz tri faze.

01 Analiziraj

Prikazujemo Vam četiri opisa situacije po temi. Vi odabirete opis situacije koji najbolje opisuje Vašu organizaciju. Ukupno ćete analizirati teme iz devet organizacijskih područja koje su relevantne za europeizaciju Vaše organizacije.

02 Ocijeni

Dobit ćete ocjenu za svoju organizaciju. Na taj način možete vidjeti kako je vaša organizacija pozicionirana za međunarodni rad i gdje je potrebno djelovati. Dobit ćete pojedinačne preporuke za djelovanje za svako od devet organizacijskih područja.

03 upgrade2europe

Razvijte strategiju za europeizaciju svoje organizacije. Slijedite preporuke za akciju koje su stvorene za Vas i koristite materijale upgrade2europe uz podršku raznih alata i videozapisa.

Preporučamo da cijeli proces upgrade2europe osmislite zajedno kao tim i da svrhovito uključite što je moguće više kolegica i kolega. Ovo je način na koji oblikujete svoj put u Europu u procesu suradničkog organizacijskog razvoja, sa čijim se rezultatom tim identificira i provodi projekt zajedno, predano i posvećeno.

Više materijala

Nastavni plan i program

Kreirajte vlastitu obuku za upgrade2europe. Kurikulum Vam nudi moguće sadržaje.
Saznajte više

Videozapisi za učenje

Pogledajte naše upgrade2europe videozapise s kvalitetnim informacijama za Vaš europski rad.
Saznajte više

Model procesa

Saznajte više o teoriji na kojoj se temelji organizacijska analiza uprade2europe.
Saznajte više