Eneseanalüüsi Tööriist

Tooted

Upgrade2europe’i Eneseanalüüsi Tööriistaga analüüsite, kui hästi on Su organisatsioon valmis tegevusteks Euroopas.

Saad individuaalse hinnangu, mis sisaldab soovitusi Sinu järgmiste sammude kohta oma teel Euroopasse. Konkreetsete nõuannete abil, mis on esitatud upgrade2europe käsiraamatus, saad alustada oma organisatsiooni arendamisega.

Alusta kohe

Kuidas töötab Eneseanalüüsi Tööriist?

Oma organisatsiooni analüüsis läbid kolm faasi.

01 Hinda

Iga teema kohta näidatakse 4 olukorra kirjeldust. Vali olukorra kirjeldus, mis kõige paremini esindab Sinu organisatsiooni. Hinda kokku 9 organisatsioonilist valdkonda, mis on olulised Sinu organisatsiooni euroopastumise seisukohalt.

02 Kaalutle

Saad oma organisatsiooni kohta hinnangu. Seega saad näha, kuidas Sinu organisatsioon on rahvusvaheliseks tööks ette valmistatud ja kus on arenguvajadus. Saad individuaalsed soovitused edasisteks tegevusteks iga 9 organisatsioonilise valdkonna kohta.

03 upgrade2europe

Tööta välja strateegia oma organisatsiooni euroopastamiseks. Kasuta selleks juhisena Sinu jaoks koostatud tegevussoovitusi ja upgrade2europe materjale, mis sisaldavad mitmesuguseid Sind toetavaid vahendeid ja videoid.

Soovitame kogu upgrade2europe’i protsessi kujundada koos meeskonnana ja kaasata sellesse mõistlikkuse ja võimalikkuse piires ka kolleege. Nii kujundad oma teekonna Euroopasse ühiselt organisatsioonilises arenguprotsessis, mille tulemusega meeskond üheskoos pühendunult samastub ja mida ka rakendab.

rohkem materjali

Õppekava

Arenda omaenda upgrade2europe’i koolitust. Õppekava pakub Sulle võimalikku Sisu.
Loe rohkem

Õppevideod

Vaadake meie upgrade2europe’i õppevideosid, mis sisaldavad olulist teavet Sinu tööks Euroopas.
Loe rohkem

Protsessimudel

Sukeldu sügavale teooriasse, millel põhineb upgrade2europe’i organisatsiooniline analüüs.
Loe rohkem