Privaatsuspoliitika

1. Kasutusala

Meie privaatsuspoliitika hõlmab isikuandmete kogumise ja kasutamise olemuse, ulatuse ja eesmärgi veebisaitidel: upgrade2europe.eu (edaspidi “veebisait”). Kõigi sellel veebisaidil kogutud isikuandmete eest vastutavaks (kui käesolev privaatsuspoliitika selgitus ei sätesta teisiti) on emcra GmbH, Hohenzollerndamm 152, 14199 Berliin, Saksamaa (edaspidi “meie”).

Lisateavet emcra GmbH kohta ja meie kontaktandmed leiate trükisest.

Kõigi veebisaidiga seotud andmekaitsealaste küsimuste korral võite võtta ühendust emcra GmbH-ga järgmise e-posti aadressi kaudu: info@emcra.eu.


2. Isikuandmed

Isikuandmed on teave, mis aitab isikut tuvastada, s.o teave, mille abil saab isiku kindlaks teha. See sisaldab tavaliselt nime, e-posti aadressi või telefoninumbrit. Lisaks sellele loetakse isikuandmeteks ka puht tehnilisi andmeid, mida saab isikuga seostada.


3. Automaatne juurdepääs andmetele ja serveri logifailidele

Iga kord, kui veebisaidile sisenetakse, koostatakse automaatselt hulk isikuandmetega seotud tehnilisi andmeid. Need andmed on:

  • Kasutaja IP-aadress
  • Kataloogikaitse kasutaja
  • Avatud veebisaidi või faili nimi
  • Juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg
  • Edastatud andmete hulk
  • Protokollid
  • Olekukood
  • Viitaja URL (varem külastatud leht)
  • Hostinimele juurdepääs

Neid andmeid ei liideta teiste isikuandmetega, mida te veebisaidi kasutamise ajal aktiivselt sisestate. IP-aadressid muudetakse anonüümseks kohe pärast nende kontrollimist. Seda tehakse viimase numbriploki eemaldamisega.

Säilitame õiguse serveri logifaile pikemaks ajaks salvestada, kui ilmnevad asjaolud, mis viitavad sobimatule ligipääsule (näiteks veebilehe häkkimise katse või nn DoS-rünnak). Juurdepääs FTP kaudu logitakse anonüümselt ja salvestatakse 60 päeva.

Serveri logifaile kogutakse veebisaidi üldise funktsionaalsuse hõlbustamiseks. Seda andmetöötlust toetab isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) art. 6 lõige 1 f, mille kohaselt on andmete töötlemine lubatud, kui see on andmetöötleja õigustatud huvides. Ettevõttel emcra GmbH-l on õigustatud huvi serveri logifailide salvestamiseks veebisaidi funktsionaalsuse säilitamise eesmärgil.


4. Mis on IP-aadress?

Igale Internetiühendusega seadmele (nt nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti) määratakse IP-aadress. IP-aadressi olemus sõltub Interneti juurdepääsust, mis teie seadet praegu Internetiga ühendab. See võib olla IP-aadress, mille annab teile Interneti-teenuse pakkuja, kui kasutate WiFi-ühendust oma kodus, kuid see võib olla ka IP-aadress, mille on andnud teie mobiililepingu pakkuja või avaliku või avaliku teenuse pakkuja. privaatne WiFi või muu Interneti-juurdepääs. Praeguses vormingus (IPv4) koosneb IP-aadress neljast numbrijadast, mis on eraldatud punktidega.

Erakasutajana te tavaliselt püsivat IP-aadressi ei kasuta, kuna teenusepakkuja on selle teile ajutiselt eraldanud (nn dünaamiline IP-aadress). Kasutajaandmeid on võimalik lõplikult määrata, kui kasutatakse püsivalt eraldatud IP-aadressi (nn staatiline IP-aadress). Välja arvatud meie Interneti-pakkumisele volitamata juurdepääsu jälgimiseks, ei kasuta me neid andmeid üksikisikule omasel viisil. Seda analüüsitakse ainult anonüümselt, et näha, millised meie veebisaidid on olnud lemmikuks, kui sageli neid on igapäevaselt külastatud ja muud sarnast teavet.

Meie veebisaidid toetavad IPv6-aadresse. Kui kasutate juba IPv6-aadressi, peaksite teadma järgmist: IPv6-aadress koosneb kaheksast neljast rühmast. Esimesed neli plokki määratakse tavaliselt erakasutajatele dünaamiliselt, nagu kogu IPv4-aadressile. IPv6 aadressi neli viimast plokki (nn liidese identifikaator) määrab aga veebilehe sirvimiseks kasutatav seade. Kui teie operatsioonisüsteem pole seda teisiti konfigureerinud, kasutatakse siin niinimetatud MAC-aadressi. MAC-aadress on teatud tüüpi seerianumber, mis on kogu maailmas ainulaadselt määratud igale IP-toega seadmele. Seetõttu ei salvesta me teie IPv6 aadressi nelja viimast plokki.

Üldiselt soovitame teil aktiveerida oma seadmes nn privaatsuslaiendid, et muuta teie IPv6-aadressi neli viimast plokki anonüümseks. Enamik operatsioonisüsteeme pakub privaatsuslaiendite funktsiooni, mis mõnel juhul pole aga tehaserežiimis eelseadistatud.


5. Kasutajaprofiil

Enesehindamise tööriista saab kasutada ilma kontot loomata. Eneseanalüüsi salvestamiseks on vaja sisestada kasutajanimi ja parool. Kasutajanimi võib olla anonüümne. Täiendava võimalusena on võimalik sisestada ka meiliaadress. Ärge sisestage siia privaatset e-posti aadressi. Kasutage ainult oma organisatsiooni e-posti aadressi. Salvestame need andmed, et saaksite enesehinnangut hiljem jätkata. Kui soovite need andmefailid kustutada, andke meile igal ajal teada, saates meili teel „Kontakt” loetletud e-posti aadressile.

Seda andmetöötlust toetab isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) art. 6 lg 1 punkt b, mille kohaselt on andmete töötlemine lubatud juhul, kui see on vajalik lepingu (siin enesehindamise vahendi kasutusleping) täitmiseks.


6. Kontakt

Kasutaja antud teave salvestatakse alati, kui meiega ühendust võetakse (näiteks kontaktivormi või e-posti teel). See aitab meil päringuga toime tulla ja juhuks, kui tekib täiendavaid küsimusi.


7. Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse brauseri kaudu, mida kasutate meie veebisaidile sisenemisel. Meie veebisaidi üksikud teenused võivad teie valitud seaded „ära tunda“ ja „meelde jätta“. See toetab ühelt poolt veebisaitide kasutajasõbralikkust ja teenindab seeläbi kasutajaid (nt sisselogimise andmete salvestamine). Teisest küljest aitavad küpsised koguda statistilisi andmeid veebisaidi kasutamise kohta. Neid andmeid saab seejärel kasutada analüüsiks ja reklaamimiseks.

Mõned küpsised kustutatakse teie seadmest automaatselt kohe, kui veebisaidilt lahkute (nn seansiküpsis). Teised küpsised salvestatakse teatud aja jooksul, kuid mitte kunagi kauem kui kaks aastat (“püsiküpsised”). Konkreetsete teenuste pakkumiseks kasutame ka niinimetatud „kolmanda osapoole küpsiseid“, mida juhivad kolmandad osapooled.

Kasutajal on võimalik kontrollida küpsiste kasutamist. Enamik brausereid pakub võimalust küpsiste salvestamist piirata või täielikult keelata. Tasub aga meeles pidada, et ilma küpsisteta on kasutamine ja eelkõige kasutusmugavus piiratud.

Muuda küpsiste seadeid


8. Google Analüütika

See veebisait kasutab Google Analüütikat, mis on Google Inc. (edaspidi “Google”) veebianalüüsi teenus. Google Analytics kasutab teie brauseri tuvastamiseks mitut küpsist (vt ülalt). Küpsiste abil kogutud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse üldiselt Google’i serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Sellegipoolest oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP anonüümseks muutmise funktsiooni.

See tähendab, et Google lühendab teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes lepinguriikides Euroopa Majanduspiirkonna lepingu jaoks. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google’i serverisse ja lühendatakse seal. Kuna selle veebisaidi operaator on tellinud, kasutab Google seda teavet veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuste aruannete võrdlemiseks ja veebisaidi haldajale täiendavate teenuste loomiseks, mis on seotud veebisaidi ja Interneti kasutamisega.

Teie brauseri Google Analyticsi kaudu edastatud IP-aadressi ei liideta muude Google’i andmetega. Saate takistada Google’i küpsiste abil loodud andmete hankimist, mis on seotud teie veebisaidi kasutamisega (sh teie IP-aadress), samuti nende andmete Google’i töötlemist, laadides alla ja installides järgmise lingi all oleva brauseri pistikprogrammi:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


9. Teie õigused

Teil on õigus taotlemisel saada tasuta teavet teid puudutavate salvestatud isikuandmete kohta. Lisaks on teil õigus ebaõiged andmed parandada, õigus nõuda liiga põhjalikult töödeldud andmete piiratud töötlemist ning õigus kustutada ebaseaduslikult töödeldud isikuandmed või liiga kaua säilitatud isikuandmed (määras et seda ei takista juriidiline kohustus säilitada dokumente või mõni muu põhjus vastavalt GDPR-i artikli 17 lõikele 3). Lisaks on teil õigus edastada kõik andmed, mille olete meile andnud, ühises andmevormingus (õigus andmete teisaldatavusele) ulatuses, milles olete need andmed meile andnud osana nõusolekuavaldusest või selleks, et lepingut täitma.

Iga protsessi kirjelduses toome välja, mil määral on teil ka õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele üksikutes protsessides.

Oma õiguste kasutamiseks saatke lihtsalt e-kiri aadressile info@emcra.eu.

Lisaks on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Saksamaa ja Euroopa andmekaitseametnike nimekirja ning nende kontaktteabe leiate järgmiselt lingilt: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html