FAQ

Teave

1. Mis on upgrade2europe?

upgrade2europe on ELi samanimelise projekti tulemus: kuue tootega integreeritud digitaalne õppevahend, mille abil saavad kasutajad oma organisatsioonide euroopastumiseks vajalikke oskusi õppida ükshaaval ja neid igapäevaselt oma töös rakendada (tööpõhise õppe lähenemine). Koolituse pakkujad saavad kasutada koolitusprogrammide materjale ja näidisõppekava.

Upgrade2europe pakub lisaks analüüsitööriistale täiendavaid tööriistu organisatsiooni arendamiseks ja rikkalikku teavet euroopastumise teemal.

Integreeritud digitaalne õppevahend kasutab oma kuue tootega terviklikku lähenemist:
  • Eneseanalüüsi tööriist organisatsioonidele, et määrata kindlaks nende institutsioonilise valmisoleku tase
  • Käsiraamat erinevate vahenditega, mida saab vahetult kasutada igapäevatöös organisatsiooni arendamiseks
  • E-posti kursus, mis pakub meelelahutuslikku sissejuhatust euroopastumise teemasse
  • Õppevideod inspireerimiseks, harimiseks ja täiendava teabeallikana
  • õppekava koolitusprogrammide väljatöötamiseks
  • protsessimudel, mis sisaldab upgrade2europe teoreetilisi ja metodoloogilisi aluseid

Upgrade2europe projekti kohta saate lisateavet siit.

2. Kellele on upgrade2europe mõeldud?

upgrade2europe toetab väikeseid ja keskmise suurusega organisatsioone (SMO-sid), nagu ühendused või sihtasutused, haridusasutused ja teenindussektori VKEd, et tulla toime rahvusvahelise töö väljakutsetega Euroopas.

Kuigi upgrade2europe töötati välja just ülalmainitud sihtrühmade jaoks, saavad ka teised organisatsioonid ja ettevõtted kasu digitaalsest integreeritud õppevahendist koos selle kuue tootega.

3. Milliseid teemasid upgrade2europe käsitleb?

upgrade2europe pakub euroopastumise teemale terviklikku lähenemist, kõik upgrade2europe tooted kujundati ja arendati protsessimudelis üksikasjalikult kirjeldatud teoreetilise ja metoodilise eeltöö põhjal. Protsessimudeli kallal töötades tuvastasime üheksa protsessivaldkonda. Need üheksa teemavaldkonda saab jagada nelja upgrade2europe valdkonda.

Ettevõtte juhtimine – edu alused
• Missioon, visioon ja organisatsioonikultuur
• Strateegia ja hindamine
• Euroopa ja rahvusvaheline mõõde

Juhtimine ja eestvedamine – kuidas seda õigesti teha
• Juhtimise tipptase
• Rahvusvaheline tegevus ja rahvusvaheline projektijuhtimine
• Eestvedamise tipptase

Toimingud ja ressursid – inimesed, infrastruktuur ja rahandus
• Inimesed ja infrastruktuur
• Finantssuutlikkus ja finantsjuhtimine

Euroopa partnerlussuhted ja liidud – koostöö ja teabevahetus
• Koostöö ja väliskommunikatsioon

4. Kuidas saan upgrade2europe'i kõige paremini ära kasutada?

Kui kaalute, kas alustada euroopastumise protsessi või soovite teada, milline on teie seis käimasolevas euroopastumise protsessis, peaksite alustama upgrade2europe eneseanalüüsi tööriistaga. Selle tööriista abil saate kiiresti hinnata oma organisatsiooni praegust “institutsionaalset valmisolekut” Euroopa jaoks. Tulemuseks on põhjalik individuaalne hindamine koos erinevate näpunäidete ja soovitustega järgmisteks konkreetseteks sammudeks.

Enesehinnangu läbiviimisel saate ka teada, millised upgrade2europe käsiraamatu 15 tööriistast aitavad teid kõige paremini valdkondades, mida peaksite oluliseks pidama. Upgrade2europe käsiraamat on loodud selleks, et pakkuda teile vähemalt ühte praktilist tööriista kõigi oluliste Euroopastumise ülesannete jaoks, millega teie organisatsioon silmitsi seisab, võimaldades teil alustada viivitamatult oma hetkeolukorra optimeerimist.

Kui soovite lisateavet mõnede upgrade2europe käsiraamatu kesksete tööriistade kohta, kulutades selleks minimaalselt aega, soovitame alustada upgrade2europe e-posti kursusega. E-posti kursus pakub lihtsat ja järkjärgulist sissejuhatust euroopastumise teemasse. Kümme e-kirja, mille saate kümne nädala jooksul, on kaasahaarav sissejuhatus upgrade2europe metoodikasse. Samuti pakuvad nad esmaseid praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas tööriistu oma organisatsioonis kõige paremini kasutada.

Veel ühe võimaluse euroopastumise teemasse pääseda pakuvad upgrade2europe õppevideod. Need videod annavad teile ülevaate võimalustest ja väljakutsetest, mis euroopastumise protsessiga kaasnevad. Saate kasutada videoid esmase inspiratsiooniallikana, euroopastumise protsessi käigus teabe leidmise kohana või täiendava õppematerjalina upgrade2europe seminaril.

Upgrade2europe õppekava töötati välja spetsiaalselt koolitajatele ja haridusasutustele. Õppekava annab alused euroopastumise teemaliste töötubade ja koolituste kavandamiseks. See kirjeldab teadmisi, oskusi ja võimeid, mis on vajalikud euroopastumise protsessi edukaks juhtimiseks. Õppekava koostamisel lähtuti Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) tasemest 5.

Viimane, kuid mitte vähem oluline on upgrade2europe protsessimudel. See dokument pakub huvi neile, kes soovivad upgrade2europe metoodiliste aluste kohta rohkem teada saada. Protsessimudel loob oma nelja arenguetapiga struktuuri upgrade2europe organisatsiooni arendusprotsessi ja annab aluse konkreetsete tööriistade ja näpunäidete soovitamiseks iga organisatsiooni individuaalseks arenguks.

5. Kas upgrade2europe toodete kasutamine on täiesti tasuta?

Jah. Integreeritud digitaalse õppevahendi upgrade2europe väljatöötamist oma kuue tootega toetati EL programmi Erasmus+ raames. Toodete kasutamist pakutakse teile täiesti tasuta.

6. Millised autoriõigused ja kasutusõigused kehtivad upgrade2europe'ile?

Integreeritud digitaalne õppevahend upgrade2europe oma kuue tootega kuulub litsentsi alla:

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Teil võite vabalt:

Jagada – kopeerige ja levitage materjale mis tahes meediumis või vormingus

Kohandada – remiksimine, muutmine ja edasiarendamine mis tahes eesmärgil, sealhulgas äriliselt.

Järgmiste tingimuste alusel:

Omistamine – peate esitama asjakohase viite, lisama lingi litsentsile ja märkima, kas muudatusi on tehtud. Võite seda teha mis tahes mõistlikul viisil, kuid mitte viisil, mis viitab sellele, et litsentsiandja toetab teid või teie kasutamist.

ShareAlike – kui remiksite, muudate või kasutate materjali, peate levitama oma kaastöid originaaliga sama litsentsi alusel.

7. Kes on upgrade2europe taga?

Seitse organisatsiooni Bulgaariast, Eestist, Saksamaalt, Itaaliast, Ungarist ja Küproselt on ELi samanimelise projekti raames ühiselt välja töötanud integreeritud õppevahendi upgrade2europe koos selle kuue tootega. Projekti emcra – Co-shaping Europe projektijuhtimisel aitasid kõik partnerid kaasa projekti õnnestumisele ja töötasid koos välja tervikliku upgrade2europe lähenemisviisi, et saata organisatsioone nende teekonnal Euroopasse.

Lisateavet upgrade2europe partnerite kohta leiate siit.

8. Kuidas on tagatud minu andmete konfidentsiaalne käitlemine?

emcra – Co-shaping Europe võtab teie andmete kaitset väga tõsiselt. Soovime, et teaksite, millal me andmeid kogume ja kuidas me neid kasutame. Oleme kasutusele võtnud tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis tagavad andmekaitsealaste eeskirjade järgimise. Lisateabe saamiseks lugege meie privaatsuspoliitikat.