Projekt

Teave

Projekt “upgrade2europe”

Projekt nimega “upgrade2europe” toetab väikesi ja keskmise suurusega organisatsioone (VKOsid), nagu ühingud või sihtasutused, haridusasutused ja teenindussektori VKEsid, kes seisavad silmitsi Euroopas rahvusvahelise tööga seotud väljakutsetega. Integreeritud digitaalne õppetööriist pakub kuut täiendavat ja tasuta kättesaadavat veebiprodukti, mis saadavad organisatsioone nende teel Euroopasse. Selle õppetööriista abil saavad kasutajad omandada vajalikud teadmised oma organisatsiooni Euroopastumiseks, järgides töökohal samm-sammult õppimise lähenemisviisi. Haridusasutused saavad kasutada materjale ja näidisõppekava täiendavate koolituspakkumiste jaoks.

Miks on vaja “upgrade2europe” projekti? Euroopa väärtustega elamine, piiriülestes kodanikuühiskonna tegevustes osalemine ja aktiivne osalemine Euroopa (majandus)elus on võimalik ainult neile, kes on teadlikud oma võimalustest ja suudavad neid kasutada. Paljudel organisatsioonidel puudub selleks vajalik institutsionaalne valmisolek või on neil veel erinevaid võimalusi end paremini positsioneerida. Professionaliseerumine on vajalik, et võimalikult paljud osalejad saaksid tulevikus oma riikidevahelist tegevust Euroopas tõhusamalt ellu viia ja olemasolevaid võimalusi optimaalselt ära kasutada.

Siinkohal tulebki mängu “upgrade2europe” ja selle terviklik lähenemisviis, mis aitab analüüsida organisatsiooni hetkeseisu, pakub vahendeid arengu läbiviimiseks ning laiaulatuslikku teavet Euroopa ühisel turul tegutsemise kohta. Võimekust tuleb arendada erinevates organisatsioonilistes valdkondades: igapäevane juhtimine, plaanitud tegevused ning finantsiline tugevus. “upgrade2europe” toetab organisatsioone nende tugevate külgede äratundmisel ja Euroopa tööga seotud arendamist vajavate valdkondade kindlakstegemisel.

Projekt “upgrade2europe” saadab organisatsioone nende teel Euroopasse. Seda viisid 2020. aasta oktoobrist kuni 2023. aasta augustini läbi seitse partnerorganisatsiooni kuuest Euroopa riigist ja seda rahastati ELi programmi “Erasmus+” raames (projekti number: 2020-1-DE02-KA202-007626). Kõigil partnerorganisatsioonidel on pikaajaline kogemus rahvusvahelises koostöös ja organisatsiooni arendamise valdkonnas.

“upgrade2europe” tugineb ELi projekti “Europeanisation” (2014-2016; projekti number: 2014-1-DE02-KA200-001539) edule. Euroopa Komisjon autasustas projekti “eduloo” märgisega ja Saksamaa riiklik büroo NA-BiBB tunnustas seda “hea tööpraktika näidisena”.