Partnerid

Teave

Kes on upgrade2europe projekti taga?

Kuus upgrade2europe-toodet töötati välja samanimelise projekti raames, mille algatas emcra – Co-chaping Europe. Seitse organisatsiooni Bulgaariast, Küproselt, Eestist, Saksamaalt, Ungarist ja Itaaliast ühendasid oma teadmised, et luua terviklik upgrade2europe lähenemine, mis saadab organisatsioone nende teel Euroopasse.

Partnerid on kogenud euroopastumisprotsessis ja organisatsioonide arendamises. Kõik nad pakuvad haridus- ja koolitustegevust ning on ühiselt huvitatud oma liikmete, klientide või sidusrühmade euroopastumise protsessi hõlbustamisest. Nad on oma kogemuste põhjal seisukohal, et Euroopale avanemine parandab haridusasutuste, organisatsioonide üldiselt ja ettevõtete pakkumist ja tulemuslikkust.

Üksikasjalikud andmed üksikute organisatsioonide kohta on esitatud allpool.

emcra - Co-shaping Europe

emcra - Co-shaping Europe

Saksamaa
emcra.eu

Berliinis asuv emcra – Co-shaping Europe on juhtiv koolitus- ja konsultatsiooniettevõte organisatsiooni arendamise ja juhtimise ning riikliku ja Euroopa projektide rahastuse ja rahakogumise valdkonnas.

emcra toetab sihtasutusi, ühendusi ja (sotsiaalseid) ettevõtteid muutuste juhtimise väljakutsetes. Keskendutakse rahastamisele/rahastamisele, uutele kaasavatele juhtimisviisidele, digitaalsele ümberkujundamisele, projektijuhtimisele ja organisatsioonide saatmisele nende teel Euroopasse, sealhulgas rahvusvaheliste standardite rakendamisel.

Csongrád-Csanádi kaubandus- ja tööstuskoda

Csongrád-Csanádi kaubandus- ja tööstuskoda

Csongrad-Csanadi maakonna kaubandus- ja tööstuskojal on 130 aastane ajalugu, sellel on 1100 liiget kaubanduse, tööstuse, teeninduse ja käsitöö valdkonnas ning otsekontaktid enam kui 33000 ettevõttega. Koja esmane ülesanne on majandusareng ja üldine ettevõtluse esindamine.

CSKIK võõrustab Euroopa Komisjoni ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe Network´i piirkondlikku kontorit, mis aitab ettevõtetel uuendusi teha ja rahvusvahelisel tasandil kasvada. Seega on koda osa maailma suurimast rahvusvaheliste ambitsioonidega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tugivõrgustikust.

EU-Fundraising Association

EU-Fundraising Association

EU Fundraising Association e. V. (EUFA) on kogu Euroopas tegutsev mittetulundusühing, mille peakorter asub Berliinis. EUFA asutati 2010. aastal ELi professionaalsete rahakogijate võrgustiku poolt.

EUFA üks peamisi muresid on Euroopa integratsioon ja Euroopa kodakondsuse toetamine. Oma tööga püüab EUFA julgustada üksikisikuid ja organisatsioone mõtlema ja töötama Euroopa kontekstis.

Kutseorganisatsioonina on EUFA eesmärk kehtestada kvaliteedistandardid ELi vahendite kogumise, toetuste haldamise ja projektijuhtide jaoks nii tulundus- kui ka mittetulundussektoris.

The Cyprus Project Management Society

The Cyprus Project Management Society

Küpros
cpms.org.cy

Küprose Projektijuhtimise Ühing (CPMS) on 2008. aastal Küprosel asutatud mittetulundusühing, mis on liikmepõhine kutseühing. Ühingu peamine eesmärk on levitada projektijuhtimise metoodikate ja standardite kasutamise eeliseid ettevõtetele, spetsialistidele ja ühiskonnale üldiselt.

Oma projektide ja muude tegevuste elluviimisel saab CPMS jõudu ja pädevust oma vabatahtlike osalusest ja panusest.

CPMS on rahvusvahelise projektijuhtimise assotsiatsiooni (International Project Management Association, IPMA), mis on kõige tuntum projektijuhtimise ühendus, kuhu kuulub üle 60 liikmesühingu kogu maailmas.

PRISM

PRISM

PRISM on mittetulundusühing ja sotsiaalne ettevõte, mille missiooniks on luua võrdsed võimalused inimeste, kogukondade ja ühiskondade arenguks. See tegutseb kvalifitseeritud kaasplaneerimise keskusena, et välja töötada kohandatud arengustrateegiad ja sekkumised, väärtustades mitmekesisust ning kogukondade sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke ressursse rahvusvahelisest vaatenurgast.

Selle peamised valdkonnad on:

  • Ettevõtlus ja tööhõive
  • Uuringud, innovatsioon ja uued tehnoloogiad
  • Sotsiaalne ühtekuuluvus, õiglus ja võrdsus
  • Kohalik areng ja jätkusuutlikkus
  • Rahvusvaheline koostöö, liikuvus ja noored
TALTEC

TALTEC

Rahvusvaheliselt edukas ülikool

Tallinna Tehnikaülikool (TALTECH) on Eesti inseneri- ja tehnoloogiahariduse lipulaev. Ülikool teeb koostööd tööstuspartneritega ning edendab ettevõtlust ja idufirmade kogukonda.

Kvaliteetsed programmid ja edukad vilistlased

Rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööl põhinev õpe ja õpetamine – TalTechi lõpetajad on tööturul maailmas kõrgelt hinnatud.

Tipptasemel teadus ja innovatsioon

TalTech reageerib aktiivselt kiiresti areneva ühiskonna vajadustele ja on pühendunud digiajastu väljakutsetele.

European Center for Quality

European Center for Quality

Bulgaaria
ecq-bg.com

Euroopa Kvaliteedikeskus asutati 2001. aastal ja on spetsialiseerunud järgmistele valdkondadele:

  • juhtimiskonsultatsioonid ELi rahastatud projektide valdkonnas
  • koolitusprogrammid ettevõtjatele
  • ärimaailma ühendamine haridus- ja koolitussektoriga
  • rahvusvaheliste kvaliteedijuhtimise standardite väljatöötamine.

ECQ missiooniks on arendada ja juhtida projekte nii, et tagada nende edukas elluviimine. ECQ teeb tihedat koostööd siseriiklike ja välismaiste partneritega, kelle hulgas on haridusasutused, MTÜd, VKOd ja VKEd.