Partnerek

Miről szól

Ki áll az upgrade2europe projekt mögött?

A hat upgrade2europe terméket az upgrade2europe projekt részeként fejlesztették ki, amelyet az emcra – Co-chaping Europe kezdeményezésére jött létre. Hét szervezet Bulgáriából, Ciprusról, Észtországból, Németországból, Magyarországról és Olaszországból, szakértelmüket egyesítetve megalkották az upgrade2europe holisztikus megközelítést, amelynek fő célja elkísérni és támogatni a szervezeteket az Európába vezető úton.

A partnerek mindegyike jelentős szervezetfejlesztési és nemzetköziesedési tapasztalattal rendelkezik. Mindegyikük kínál oktatási és képzési tevékenységeket, és közös érdekük, hogy megkönnyítsék tagjaik, ügyfeleik vagy stakeholdereik európanizációs folyamatait. A tapasztalatok alapján meggyőződésük, hogy az Európa felé való nyitás javítja a képző intézmények, szervezetek és a vállalkozások kínálatát és teljesítményét.

Az egyes szervezetekről lent olvashatnak bővebben.

emcra - Co-shaping Europe

emcra - Co-shaping Europe

Németország
emcra.eu

A berlini székhelyű emcra – Co-shaping Europe vezető képzési és tanácsadó cég a szervezetfejlesztés és a vezetés, valamint a nemzeti és európai finanszírozás és forrásszerzés területén.

Az emcra alapítványokat, egyesületeket és (szociális) vállalkozásokat kísér át a változásmenedzsment kihívásain. Főbb fókuszterületek: a finanszírozás/forrásszerzés, az új, inkluzív vezetési megközelítések, a digitális átalakulás, a projektmenedzsment, valamint a szervezetek Európába vezető útjának kísérése, ideértve a nemzetközi szabványok bevezetését is.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi

A Csongrád Megyei Kereskedelmi

Magyarország
csmkik.hu/en

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 130 éves múltra tekint vissza, 1100 taggal rendelkezik a kereskedelem, az ipar, a szolgáltatás és a kézművesség területéről, és több, mint 33000 vállalkozással áll közvetlen kapcsolatban. A kamara elsődleges feladata a gazdaságfejlesztés és az általános üzleti érdekképviselet.

A CSKIK otthont ad az Európai Bizottság Enterprise Europe Network regionális irodájának, amely nemzetközi szinten segíti a vállalkozásokat az innovációban és a növekedésben. A kamara így a világ legnagyobb, nemzetközi ambíciókkal rendelkező kis- és középvállalkozásokat támogató hálózatának része.

EU-Fundraising Association

EU-Fundraising Association

Németország
eu-fundraising.eu

Az EU Fundraising Association e. V. (EUFA) egy Európa-szerte működő nonprofit szervezet, amelynek székhelye Berlinben található. Az EUFA-t 2010-ben egy hivatásos uniós forrásszerző hálózat alapította.

Az EUFA egyik fő célkitűzése az európai integráció és az európai polgárság támogatása. Az EUFA célja, hogy működésével az egyéneket és szervezeteket az európai kontextusban való gondolkodásra és munkára ösztönözze.

Szakmai szervezetként az EUFA célja minőségi sztenderdeket kialakítani a profit és non-profit szektorban aktív EU forrásszerzők, támogatáskezelők, valamint a projektmenedzserek számára.

The Cyprus Project Management Society

The Cyprus Project Management Society

A Ciprusi Projektmenedzsment Társaság (Cyprus Project Management Society – CPMS) egy nonprofit, tagok által irányított szakmai szervezet, amely 2008-ban alakult Cipruson. A társaság fő célja a projektmenedzsment módszerek és sztenderdek használatának terjesztése a vállalatok, a szakemberek és általában a társadalom körében.

Projektjeinek és egyéb tevékenységeinek megvalósítása során a CPMS az önkéntesei részvételéből és hozzájárulásából meríti erejét és kompetenciáit.

A CPMS a Nemzetközi Projektmenedzsment Szövetség (IPMA), a világszerte több mint 60 tagszervezetet tömörítő legnevesebb projektmenedzsment-szövetség ciprusi nemzeti szövetsége.

PRISM

PRISM

A PRISM egy nonprofit társadalmi vállalkozás, amelynek küldetése, hogy egyenlő esélyeket teremtsen az emberek, közösségek és társadalmak fejlődése érdekében. Képzett társtervezési központként működik a személyre szabott fejlesztési stratégiák és beavatkozások kidolgozásában, nemzetközi perspektívával értékelve a sokféleséget és a közösségek társadalmi, kulturális és gazdasági erőforrásait.

Fő területei a következők:

  • Vállalkozói szellem és foglalkoztathatóság
  • Kutatás, innováció és új technológiák
  • Társadalmi kohézió, méltányosság és egyenlőség
  • Helyi fejlesztés és fenntarthatóság
  • Nemzetközi együttműködés, mobilitás és ifjúság
TALTEC

TALTEC

Nemzetközi szinten sikeres egyetem

A Tallinni Műszaki Egyetem (TALTECH) az észt mérnöki és technológiai oktatás zászlóshajója. Az egyetem együttműködik ipari partnerekkel, valamint támogatja a vállalkozói szellemet és a start-up közösséget.

Magas színvonalú programok és sikeres alumni

Elismert kutatásokon alapuló tanulmányok és oktatás – a TalTech diplomásai világszerte magasan jegyzettek a munkaerőpiacon.

Kiválóság a kutatás és az innováció terén

A TalTech aktívan reagál a gyorsan fejlődő társadalom igényeire, és elkötelezett a digitális korszak kihívásainak kezelésében.

European Center for Quality

European Center for Quality

Bulgária
ecq-bg.com

A European Center for Quality 2001-ben alakult és a következő területekre specializálódott:

  • Menedzsment tanácsadás az EU által finanszírozott projektek területén
  • képzési programok vállalkozások számára
  • Az üzleti és az oktatási szektorok összekapcsolása
  • A minőségirányítás nemzetközi szabványainak kidolgozása

Az ECQ küldetése, hogy a sikeresen írják meg és valósítsák meg projektjeiket. Az ECQ szorosan együttműködik számos hazai és külföldi partnerrel, köztük oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, kis-és közepes szervezetekkel és vállalkozásokkal.