Projekt

Više o nama

Projekt „upgrade2europe“

“upgrade2europe” podržava male i srednje organizacije (SMO) kao što su udruge ili zaklade, obrazovne ustanove i mala i srednja poduzeća iz uslužnog sektora u suočavanju s izazovima transnacionalnog rada u Europi. Integrirani digitalni alat za učenje nudi šest komplementarnih i besplatno dostupnih online proizvoda koji prate organizacije na njihovom putu u Europu. Pomoću ovog alata za učenje korisnici mogu steći potrebno znanje za europeizaciju svojih organizacija, i to uz primjenu pristupa „korak-po-korak“ kojega mogu izravno primjenjivati u svome zanimanju i u poslovnoj svakodnevici (Pristup Work-Based-Učenje). Pružatelji usluga obrazovanja mogu koristiti materijale i ogledni nastavni plan i program za daljnje ponude obuke.

Zašto nam treba “upgrade2europe”? Živjeti europske vrijednosti, uključiti se u prekogranične aktivnosti civilnog društva i aktivno sudjelovati u europskom (gospodarskom) životu moguće je samo onima koji su svjesni svojih mogućnosti i sposobni su ih iskoristiti. Mnoge organizacije za to nemaju potrebnu institucionalnu spremnost ili smatraju da za njih još uvijek postoje različite mogućnosti za bolje pozicioniranje. Profesionalizacija je nužna kako bi što više aktera u budućnosti moglo što učinkovitije provoditi svoje transnacionalne aktivnosti u Europi i optimalno iskoristiti postojeće mogućnosti.

Tu stupa na scenu “upgrade2europe” i njegov holistički pristup koji nudi alat za analizu zajedno s drugim alatima za organizacijski razvoj kao i širok dijapazon informacija o toj temi. Potrebno je izgraditi kapacitete u različitim organizacijskim područjima, uključujući operativne, tehničke i financijske sposobnosti. “upgrade2europe” podržava organizacije u prepoznavanju vlastitih snaga i identificiranju područja kojima je potreban razvoj u pogledu europskog rada.

Projekt “upgrade2europe” prati organizacije na njihovom putu u Europu. Provodilo ga je od listopada 2020. do kolovoza 2023. sedam partnerskih organizacija iz šest europskih zemalja, a financiran je putem EU programa „Erasmus+“ (broj projekta: 2020-1-DE02-KA202-007626). Sve partnerske organizacije imaju veliko iskustvo u međunarodnoj suradnji i u području organizacijskog razvoja.

“upgrade2europe” se nadovezuje na uspjeh EU projekta “Europeizacija” (2014-2016; broj projekta: 2014-1-DE02-KA200-001539). Projekt je nagrađen “Uspješnom pričom” od strane Europske komisije i prepoznat kao “Primjer dobre prakse” od strane Njemačke nacionalne agencije NA-BiBB.