Nastavni plan i program

Materijala

Nastavni plan i program (kurikulum) upgrade2europe nudi sadržaje za Vaše radionice i daljnju obuku za europeizaciju organizacija.

Za devet organizacijskih područja detaljno su opisana potrebna znanja, vještine i sposobnosti koje su potrebne kako biste samostalno i odgovorno pratili organizaciju na putu u Europu.

Preuzmite PDF

Za što je nastavni plan i program koristan?

Kurikulum upgrade2europe pružateljima obuke i obrazovanja nudi detaljne informacije o sadržaju i ciljevima ponuda na temu europeizacije organizacija. Nađite inspiraciju i koristite opsežne informacije, koje su pripremljene u skladu s Europskim okvirom kvalitete (EQF) Razina 5, za Vaše usavršavanje. Opsežan sadržaj može se djelomično ili u cijelosti koristiti kao osnova za Vaše daljnje ponude obučavanja i obrazovnih programa.

Sadržaj nastavnog plana i programa

Nastavni plan i program (kurikulum) upgrade2europe definira u sljedećim područjima organizacije razinu potrebnih znanja, vještina i sposobnosti koje su potrebne za samostalno i odgovorno praćenje organizacije na njenom putu u Europu.

Domena 1: Korporativno upravljanje – temelji uspjeha

  • Misija, vizija i organizacijska kultura
  • Strategija i evaluacija rezultata
  • Europska i međunarodna dimenzija

Domena 2: Upravljanje i vodstvo – Činiti sve kako treba

  • Sposobnost upravljanja
  • Međunarodne aktivnosti i upravljanje međunarodnim projektima
  • Vještina vođenja

Domena 3: Operacije i resursi – ljudi, infrastruktura i financije

  • Ljudi i infrastruktura
  • Financijska spremnost i financijsko upravljanje

Domena 4: Europska partnerstva i savezi – suradnja i komunikacija

  • Suradnja i vanjska komunikacija

Više materijala

Alat za samoprocjenu

Gdje se nalazi Vaša organizacija na putu prema Europi? Saznajte pomoću našeg alata za samoprocjenu upgrade2europe.
Saznajte više

Priručnik

Koristite u svojoj obuci za upgrade2europe jednostavne alate i metode iz prakse.
Saznajte više

Videozapisi za učenje

Pogledajte naše upgrade2europe videozapise s kvalitetnim informacijama za Vaš europski rad.
Saznajte više