Priručnik

Materijala

Priručnik upgrade2europe nudi opsežan materijal za pripremu Vaše organizacije za aktivnosti u Europi.

Alati i metode pripremljeni su u skladu s praksom kako biste ih mogli izravno primijeniti u svom svakodnevnom radu.
Priručnik pomaže trenerima u osmišljavanju interaktivnih radionica.

Preuzmite PDF

Kako mogu koristiti priručnik?

Za sve koji se žele dobro pripremiti za europski posao ili olakšati svoj život u europskom radnom okruženju, priručnik služi kao pratitelj uz kojega možete dalje razvijati svoju organizaciju korak po korak i to u tijeku poslovnih procesa. To znači da ćete steći dobru pripremu za izazove europskog rada.

Evo nekih posebnih značajki praktičnog priručnika:
  • Raznolikost informacija koje omogućuju individualni proces Vašeg organizacijskog razvoja
  • Učenje kroz rad s puno praktičnih primjera koji će vas inspirirati i potaknuti na primjenu
  • Materijal za trenere koji žele ponuditi svoje upgrade2europe radionice interno ili na tržištu
  • Za početnike i napredne korisnike na putu u Europu

Sadržaj praktičnog priručnika

15 alata povezanih s europeizacijom Vaše organizacije daju podršku Vašem organizacijskom razvoju. Svojom europeizacijom počinjete tu gdje se aktualno nalazite i koristite alate koji će Vam pomoći da unaprijedite svoj razvojni proces. Uz materijale upgrade2europe možete kreirati svoj osobni put u Europu.

Detaljne informacije za trenere, model za interaktivnu radionicu i praktični alati omogućuju Vam da ponudite upgrade2europe radionice o europeizaciji organizacija. Također, možete pronaći inspiraciju raznim informacijama i stvoriti vlastitu radionicu koristeći materijale.

Više materijala

Alat za samoprocjenu

Gdje se nalazi Vaša organizacija na putu prema Europi? Saznajte pomoću našeg alata za samoprocjenu upgrade2europe.
Saznajte više

Model procesa

Saznajte više o teoriji na kojoj se temelji organizacijska analiza uprade2europe.
Saznajte više

E-mail tečaj

Dobijte kratku i sažetu tjednu inspiraciju za europeizaciju svoje organizacije. Potrebno Vam je svega pet minuta za čitanje.
Saznajte više