Videozapisi za učenje

Materijala

Video zapisi za učenje upgrade2europe prate Vas pri daljnjem razvoju Vaše organizacije kako biste bili što bolje pripremljeni za rad u Europi.

Upotrijebite devet videozapisa koji odgovaraju razvojnim područjima upgrade2europe kao inspiraciju za Vaš put u Europu ili ih upotrijebite da kako biste obogatili i učinili raznolikom svoju obuku upgrade2europe.

Misija, vizija i organizacijska kultura

Razvijte viziju Europe zajedno sa svojim timom.

Strategija i evaluacija rezultata

Dobro se pripremite za svoje europske aktivnosti i razvijte strategiju.

Europska i međunarodna dimenzija

Poznajete li okvirne uvjete koji su važni za Vaš europski rad?

Upravljačka kompetencija

Aspekti upravljanja za uspješan europski rad: upravljanje kvalitetom, upravljanje znanjem, upravljanje rizicima i još mnogo toga.

Međunarodne aktivnosti i upravljanje međunarodnim projektima

Orijentirajte se prema provjerenim standardima za europske projekte i aktivnosti!

Voditeljska kompetencija

Budite hrabri i isprobajte nove stvari. Očekuju Vas prilike i inovacije.

Ljudi i infrastruktura

Razvijte svoj tim i svoju organizaciju kako biste bili dobro pozicionirani za Europu.

Financijska spremnost i financijski menadžment

Resursi za Vaš europski rad: prikupljanje sredstava i financiranje iz EU-a.

Suradnja i vanjska komunikacija

Izgradite europsku mrežu, surađujte s partnerima i obavijestite Europu što radite.

Više materijala

Alat za samoprocjenu

Gdje se nalazi Vaša organizacija na putu prema Europi? Saznajte pomoću našeg alata za samoprocjenu upgrade2europe.
Saznajte više

Priručnik

Koristite u svojoj obuci za upgrade2europe jednostavne alate i metode iz prakse.
Saznajte više

E-mail tečaj

Dobijte kratku i sažetu tjednu inspiraciju za europeizaciju svoje organizacije. Potrebno Vam je svega pet minuta za čitanje.
Saznajte više