Servis

Više o nama

Sedam organizacija (partnera) ujedinilo je svoju ekspertizu u područjima internacionalizacije i organizacijskog razvoja za izradu materijala upgrade2europe, koji prate organizacije na njihovom putu u Europu. Sve te organizacije mogu vam pružiti tematsku obuku i/ili savjetovanje u tim područjima.

Uskoro ćemo Vam dostaviti pregled njihove ponude.