Europski i globalni standardi i norme

Europski i svjetski standardi i norme obično su tehnički propisi i smjernice koje su prvenstveno uspostavile međunarodne organizacije za reguliranje ili usklađivanje određenih proizvoda, usluga ili procesa. Služe osiguravanju kvalitete i sigurnosti proizvoda i usluga te jamče jedinstvenu razinu izvedbe.

Europske standarde postavlja Europska unija (EU) ili europske organizacije za normizaciju (vidi dolje) i primjenjuju se u svim državama članicama EU-a. Globalne standarde postavljaju međunarodne organizacije i primjenjuju se u cijelom svijetu. Najpoznatija međunarodna organizacija u ovom području je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).

Važnost standarda i normi

Ako ste aktivni u Europi ili inozemstvu, važno je informirati se o važnim standardima ili normama. Često ćete već biti obvezni pridržavati se relevantnih standarda u nacionalnom kontekstu jer su oni ugrađeni u nacionalne zakone ili propise. Međutim, to ne vrijedi u svakom slučaju. Postoje relevantna tematska područja u kojima su formulirani međunarodni standardi kao smjernice kojih se pridržava veliki broj aktera u međunarodnom okruženju.

Europski i globalni standardi i norme važni su okvirni uvjeti za vaše međunarodne aktivnosti. S jedne strane, one omogućuju bolju međunarodnu suradnju jer ih mnogi akteri razumiju i koriste kao zajednički „jezik“. Istodobno, oni u određenoj mjeri reguliraju prostor za djelovanje na europskom terenu i šire – često ispod praga strože zakonske regulative.

Zbog važnosti koju posebno profesionalne metode upravljanja projektima imaju za proces europeizacije, tema “međunarodno priznatih metoda upravljanja projektima” bit će obrađena u zasebnom članku. Ove informacije možete pronaći ovdje.

Europski stup socijalnih prava

Europski stup socijalnih prava namijenjen je jačanju socijalne kohezije u EU-u i promicanju održivog razvoja. To je okvir socijalnih prava i beneficija koji je Europska unija (EU) usvojila 2017. godine.

Europski stup socijalnih prava formulira minimalne standarde za socijalna prava koji bi se trebali primjenjivati u svim državama članicama EU kako bi se osigurala visoka razina zaštite socijalnih prava u EU. Uključuje 20 osnovnih načela u područjima rada, zdravlja, stanovanja, obrazovanja i uključivanja te sadrži popis specifičnih socijalnih prava koja bi trebala biti zajamčena u svim državama članicama EU-a, kao što su pravo na pravednu naknadu za rad, pravo na osnovnu zdravstvenu skrb, pravo na obrazovanje i pravo na stanovanje.

ESG kriteriji (okolišni, društveni, upravljački)?

ESG je kratica za okoliš (Environment), društvo (Social) i upravljanje u poduzetništvu (Governance) i odnosi se na kriterije koje organizacije koriste za procjenu svog učinka u smislu održivosti i društvene odgovornosti. Ti kriteriji uključuju aspekte poput utjecaja na okoliš, društvenih učinaka na zaposlenike kao i kvalitetu korporativnog upravljanja i njegovu transparentnost.

ESG postaje sve važniji za organizacije iz nekoliko razloga:
• Upravljanje rizikom: Organizacije koje ignoriraju ESG kriterije osjetljivije su na ekološke krize, pravne probleme i štetu za ugled.
• Ulagači i financiranje: Ulagači stavljaju sve veći naglasak na održive prakse i daju prednost tvrtkama koje ESG shvaćaju ozbiljno. Pristup financijama i kapitalu olakšan je usklađenošću s ESG-om.
• Zahtjevi tržišta i kupaca: Potrošači preferiraju proizvode i usluge tvrtki koje podržavaju društveno i ekološki osviještene prakse. ESG može ojačati reputaciju vašeg brenda i lojalnost kupaca.
• Regulatorni zahtjevi: Sve više i više regulatora zahtijeva transparentnost i izvješćivanje o ESG čimbenicima, što navodi organizacije da te aspekte integriraju u svoju poslovnu strategiju.

Općenito, tema ESG postaje sve važnija jer ne samo da dokumentira etičko ponašanje, već nudi i ekonomske koristi čineći organizacije otpornijima, poboljšavajući njihov profil rizika i promičući dugoročni rast.

Općenito, tema ESG postaje sve važnija jer ne samo da dokumentira etičko ponašanje, već nudi i ekonomske koristi čineći organizacije otpornijima, poboljšavajući njihov profil rizika i promičući dugoročni rast.

U EU su ESG kriteriji usko povezani s takozvanom EU taksonomijom. Ovo je važan alat Europske unije za klasifikaciju gospodarskih aktivnosti u smislu njihove održivosti. Taksonomija EU također je namijenjena kao pomoć za ulaganja u projekte i aktivnosti koje su potrebne za postizanje ciljeva Europskog zelenog dogovora.

Ciljevi održivog razvoja – SDGs

UN-ovi ciljevi održivog razvoja (SDGs) skup su od 17 globalnih razvojnih ciljeva koje su Ujedinjeni narodi usvojili 2015. godine. Oni služe kao smjernice za međunarodnu razvojnu politiku i namijenjeni su borbi protiv siromaštva, gladi i nepravde dok štite prirodne resurse Zemlje.

Ciljevi održivog razvoja su poboljšanje životnih uvjeta za ljude diljem svijeta i promicanje održivog razvoja. Ciljevi održivog razvoja uključuju 17 ciljeva i 169 podciljeva u područjima gospodarstva, društva, okoliša i mira. Ti ciljevi bi trebali biti ostvareni do 2030. godine.

Važnost SDG-a za organizacije u Europi neprestano raste. Na primjer, sve više prijava za financiranje EU-a izričito postavlja pitanje koji je doprinos prijavljenih projekata 17 globalnih razvojnih ciljeva.

Vještine i kvalifikacije

Postoje različiti instrumenti u EU i u svijetu koji se mogu koristiti za usporedbu ili mjerenje vještina i kvalifikacija. Ovi instrumenti nude dobrodošle smjernice ne samo za obrazovne ustanove.

Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja jedna je od najvažnijih Internationale međunarodnih klasifikacija za koju je odgovorna Međunarodna organizacija rada (ILO). ISCO je alat za razvrstavanje profesija u jasno definirane grupe prema zadacima i odgovornostima povezanima sa svakom profesijom.

ESCO je višejezična europska klasifikacija vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja. Pružanjem zajedničke referentne terminologije, ESCO pomaže u poboljšanju komunikacije između svijeta rada i svijeta obrazovanja i osposobljavanja.

Okvir e-kompetencija (e-CF), koje je razvio Europski odbor za standardizaciju (CEN, vidi dolje), razvija i klasificira 41 kompetenciju za ICT stručnjake. Stvara zajednički jezik za kompetencije, vještine i razine učinka diljem Europe u ovom sektoru. Vještine u e-CF-u organizirane su u pet ICT područja i povezane s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF; vidi dolje). e-CF je važan izvor za daljnji razvoj ESCO (vidi gore).

Europski kvalifikacijski okvir čini profesionalne kvalifikacije i vještine usporedivima diljem Europe. Definira ukupno osam obrazovnih razina koje pokrivaju cijeli spektar mogućih obrazovnih ishoda – od temeljnih općih znanja i vještina (1. razina) do ovladavanja usko specijaliziranim područjem znanja (8. razina). Kurikulum upgrade2europe razvijen je na temelju Europskog kvalifikacijskog okvira i dostupan je za preuzimanje hier ovdje. Ovaj dokument sadrži dodatne informacije o EQF-u.

Europski kreditni bodovni sustav za strukovno osposobljavanje sustav je prikupljanja, prijenosa i priznavanja kreditnih bodova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. ECVET, koji je pokrenula Europska komisija, ima za cilj promovirati transparentnost, mobilnost i propusnost preko državnih granica i između obrazovnih sektora. Kompetencije koje polaznici stječu u jednom području strukovnog osposobljavanja treba procijeniti i dokumentirati kako bi bile prepoznate u drugom obrazovnom kontekstu.

Europski referentni okvir za poduzetničke kompetencije (EntreComp) EU definira 15 poduzetničkih kompetencija. To uključuje kreativnost, preuzimanje rizika, vještine rješavanja problema i druge vještine koje promiču poduzetničko razmišljanje i djelovanje u različitim područjima, od obrazovanja do svijeta rada. EntreComp je stoga vodič za razvoj i procjenu poduzetničkih vještina.

Okvir digitalnih kompetencija EU-a alat je za opisivanje digitalnih vještina. Definira vještine u pet područja: informacije i podaci, komunikacija i suradnja, stvaranje digitalnog sadržaja, sigurnost i rješavanje problema. DigComp podržava razvoj i procjenu digitalnih vještina za ljude svih dobi i u različitim kontekstima.

ISO, CEN, CENELEC i ETSI

Riznica standarda i normi relevantnih širom svijeta i/ili u Europi su najpoznatije organizacije u ovom području.

Najvažnija organizacija na svijetu je Internationale Organisation für Normung (ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). ISO je neovisna međunarodna organizacija koja razvija i objavljuje standarde za industriju, tehnologiju i poslovanje. Osnovana je 1947. godine sa sjedištem u Ženevi (Švicarska). Organizacija trenutno ima članove u preko 160 zemalja.

ISO je poznat po razvoju standarda za razna područja uključujući upravljanje kvalitetom, upravljanje okolišem, upravljanje sigurnošću i još mnogo toga. ISO standardi su dobrovoljni, ali ih često koriste vlade, tvrtke i druge organizacije za usmjeravanje svojih aktivnosti i proizvoda. ISO nastoji promicati suradnju među državama i učinkovitost procesa i proizvoda razvijanjem globalno dosljednih standarda i normi.

Mnogi ISO standardi također se koriste u EU. Da biste dobili sveobuhvatan pregled teme standarda i normi unutar EU-a, trebali biste pogledati i tri središnja EU aktera u ovom području: CEN, CENELEC i ETSI.

Europski odbor za standardizaciju je europska organizacija koja razvija standarde za proizvode, usluge i sustave za promicanje interoperabilnosti, sigurnosti i učinkovitosti u različitim industrijama.

Europski odbor za elektrotehničku standardizaciju europsko je tijelo koje razvija standarde za područje elektrotehnike kako bi se osigurala njihova sigurnost, interoperabilnost i usklađenost u Europi.

Europski institut za telekomunikacijske standarde je organizacija koja razvija europske ili globalne standarde za sektore telekomunikacija i informacijske tehnologije za promicanje interoperabilnosti i inovacija u tim sektorima.

Korisni linkovi i dodatne informacije

Kao dio vaših aktivnosti europeizacije, trebali biste dobiti sveobuhvatan pregled standarda i normi koji se primjenjuju u vašem području.

Više korisnih članaka i savjeta možete pronaći u ovom alatu za učenje upgrade2europe, u našim video zapisima za učenje i u našem priručniku za upgrade2europe. U priručniku ćete, primjerice, pronaći uvod u takozvanu PESTLE analizu, kojom možete sustavno analizirati vanjske okvirne uvjete vašeg procesa europeizacije u šest područja. Procjena mogućnosti i rizika koji proizlaze iz postojećih ili očekivanih budućih standarda i normi važan je aspekt PESTLE analize. Ako želite, možete koristiti naš alat za samoprocjenu kako biste odmah online provjerili u kojoj je mjeri vaša organizacija dobro pozicionirana za Europu.

leđa