Europski zeleni dogovor – održivi razvoj i klimatska neutralnost za Europu

“Europski zeleni dogovor” (European Green Deal) inicijativa je Europske komisije koja se zalaže za održivi razvoj u Europi. Predstavljen je u prosincu 2019., a cilj mu je učiniti Europu klimatski neutralnom do 2050. godine.

Europski zeleni dogovor uključuje mjere u područjima zaštite klime, okoliša, energije, prometa, poljoprivrede, industrije i zaštite potrošača. Inicijativa također uključuje planove za promicanje inovacija i promicanje zelenog gospodarstva, poboljšanje kvalitete zraka i vode te zaštitu prirode i bioraznolikosti. Mjere imaju za cilj istovremenu borbu protiv klimatskih promjena, zaštitu okoliša i transformaciju gospodarstva na održiv način.

Središnji ciljevi

Jedan od središnjih ciljeva Europskog zelenog dogovora je drastično smanjenje emisije stakleničkih plinova. To se želi postići raznim mjerama, poput smanjenja emisija CO2, promicanja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti u različitim sektorima kao što su promet, industrija i poljoprivreda.

Drugi važan aspekt Green Deala je promicanje ekološki prihvatljivog gospodarstva. To uključuje promicanje inovacija i ulaganja u zelene tehnologije kao i stvaranje poticaja za tvrtke da proizvode na ekološki prihvatljiviji način te razvijaju održive poslovne modele. Stvaranje okvira za održivo financiranje na razini cijele EU također bi trebalo olakšati ulaganje u ekološki prihvatljive projekte.

Zeleni dogovor također ima za cilj smanjiti onečišćenje i zaštititi biološku raznolikost. To uključuje mjere za smanjenje onečišćenja zraka i vode, zaštitu oceana, promicanje održive poljoprivrede i obnovu ekosustava.

Europski zeleni dogovor ima za cilj postići prijelaz na moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo. Središnji ciljevi mogu se sažeti na sljedeći način:

  • u Europi do 2050. godine nema više neto stakleničkih plinova;
  • gospodarski rast treba odvojiti od korištenja resursa;
  • ni ljudi ni regije ne smiju biti prepušteni sami da se nose s izazovima tijekom procesa transformacije.

Nove inicijative, politike i financiranje

Kako bi postigla te ciljeve, EU je pokrenula niz inicijativa i politika. To uključuje, između ostalog: Akcijski plan kružnog gospodarstva, Strategiju održive proizvodnje hrane od farme do stola, Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada, Strategiju bioraznolikosti EU i Trgovanje emisijama u EU.

Green Deal nije samo ekološka inicijativa, već i putokaz za pravednu i uključivu transformaciju. Cilj mu je osigurati da nitko ne bude u nepovoljnom položaju prijelazom na zelenije gospodarstvo. To uključuje potporu regijama koje su posebno pogođene strukturnim promjenama, kao i promicanje programa obuke i prekvalifikacije kako bi se olakšao prijelaz na održiva radna mjesta. U tu svrhu stvoren je novi instrument financiranja u razdoblju financiranja EU-a od 2021. do 2027.: Fond EU-a za pravednu tranziciju (Just Transition Fund – JTF).

Europski zeleni dogovor predstavlja ambiciozan okvir za holističku i koordiniranu strategiju EU-a za rješavanje klimatskih promjena i zaštitu okoliša, uz promicanje gospodarskog rasta i socijalne pravde. To je dugoročni plan koji će oblikovati cjelokupno zakonodavstvo EU-a i program politike u nadolazećim godinama.

Korisni linkovi i dodatne informacije

Europski zeleni dogovor trebale bi uzeti u obzir sve organizacije koje žele biti uspješne u Europi u budućnosti, jer nudi širok raspon mogućnosti za inovativne aktere.

Više korisnih članaka i savjeta možete pronaći u ovom alatu za učenje upgrade2europe, u našim video zapisima za učenje i u našem priručniku za upgrade2europe. U priručniku ćete, primjerice, pronaći uvod u takozvanu PESTLE analizu, pomoću koje možete sustavno analizirati vanjske okvirne uvjete vašeg procesa europeizacije u šest područja, uključujući: u oblasti ekologije. Ako želite, možete koristiti naš alat za samoprocjenu kako biste odmah online provjerili u kojoj je mjeri vaša organizacija dobro pozicionirana za Europu.

leđa