Međunarodno priznate metode upravljanja projektima

Korištenje međunarodno priznate metode upravljanja projektima ili pristupa temeljenog na njoj jedan je od najvažnijih preduvjeta za uspješnu provedbu projekata na nacionalnoj ili međunarodnoj razini. Zato želimo dati kratki pregled najvažnijih klasičnih tzv. vodopadnih metoda upravljanja projektima između kojih možete birati kako biste dosegnuli cilj vaše europeizacije.

Osnovna razina kompetencije IPMA

IPMA Competence Baseline je okvir za upravljanje projektima koji je razvila Međunarodna udruga za upravljanje projektima (IPMA). Služi kao referentni model za opisivanje i evaluaciju kompetencija i vještina voditelja projekta.

IPMA Competence Baseline opisuje različite elemente kompetencija koji su podijeljeni u tri skupine:
  • Osobne i društvene vještine (ljudi): To su vještine koje su voditelju projekta potrebne za učinkovitu komunikaciju s drugima, rješavanje sukoba, motiviranje i vođenje projektnog tima.
  • Tehničke vještine (praksa): Ovo uključuje znanja i vještine potrebne za planiranje, izvođenje i kontrolu projekata. To uključuje aspekte kao što su upravljanje rizikom, upravljanje resursima, upravljanje kvalitetom, upravljanje vremenom, upravljanje troškovima itd.
  • Kontekstualne vještine (perspektiva): Ovo se posebno odnosi na projektno okruženje, npr. uzimanje u obzir potreba uključenih dionika.

PMBOK / PMI

PMBOK je skraćenica za „Project Management Body of Knowledge”. To je vodič za najbolju praksu u upravljanju projektima koji je razvio Project Management Institute (PMI). PMBOK Guide (PMBOK vodič) je priznati standard koji koriste voditelji projekata u svjetskim organizacijama.

Iako vodič za PMBOK pruža sveobuhvatne smjernice, nije vezan ni za jednu specifičnu metodologiju upravljanja projektom. To znači da se može kombinirati s različitim pristupima kao što je PRINCE2 ili agilnim metodama kao što je Scrum.

PRINCE2

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments – Projekti u kontroliranim okruženjima) široko je korištena metoda za upravljanje projektima. To je strukturirani pristup koji pomaže učinkovito planiranje, praćenje i kontrolu projekata. Certifikacija PRINCE2 podijeljena je na dvije razine kvalifikacije: Foundation i Practitioner.

Važan princip PRINCE2 je prilagodljivost individualnim potrebama projekta. To znači da je metoda dovoljno fleksibilna da se može prilagoditi projektima različitih veličina, složenosti i vrsta.

ISO 21500

ISO 21500 je međunarodna norma za upravljanje projektima koju je razvila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Nazvan je “Vodič za upravljanje projektima” i pruža opće smjernice i načela za učinkovito upravljanje projektima.

ISO 21500 sadrži opsežnu zbirku načela i preporuka relevantnih za upravljanje projektima. Pruža opći okvir usmjeren na planiranje, provedbu i kontrolu projekata.

Trebate imati na umu da je ISO 21500 opći okvir. Standard nije tako detaljan kao specifične metodologije upravljanja projektima kao što su PRINCE2 ili PMBOK. Međutim, može poslužiti kao vrijedna nadopuna drugim pristupima upravljanja projektima i koristiti se kao vodič za najbolje prakse u upravljanju projektima.

PM²

PM² (izgovara se “P-M na kvadrat”) je metoda upravljanja projektima koju je razvila Europska komisija. PM² je osobito čest u javnoj upravi i drugim organizacijama javnog sektora u Europi. Metoda je razvijena kako bi se posebno zadovoljile specifične potrebe i zahtjevi u ovom području.

Međutim, trebali biste znati da PM² nije ograničen na javni sektor. Mnoge organizacije, kako privatnog tako i neprofitnog sektora, otkrile su da PM² može biti koristan alat za uspješnu provedbu njihovih projekata.

Korisni linkovi i dodatne informacije

Nadamo se da će vas ove informacije potaknuti da dublje proučite najpoznatije međunarodne metode upravljanja projektima.

Više korisnih članaka i savjeta možete pronaći u ovom alatu za učenje upgrade2europe, u našim video zapisima za učenje i u našem priručniku za upgrade2europe. U priručniku ćete pronaći i uvod u metodu upravljanja projektima P3.express, koja preuzima najvažnije komponente ovdje predstavljenih standarda upravljanja projektima, ali ih priprema na mnogo jednostavniji i praktičniji način. Početak profesionalnog upravljanja projektima može se posebno dobro organizirati uz P3.express. U priručniku ćete pronaći i metodu koja je posebno važna za razvoj složenih i inovativnih projekata te se smatra standardom za razvoj projekata financiranih iz sredstava EU: Logical Framework Approach. Ako želite, možete odmah online provjeriti u kojoj je mjeri vaša organizacija spremna za Europu pomoću našeg alata za samoprocjenu.

leđa