Europeizacija organizacija – prilike i izazovi

Od svibnja do srpnja 2015. godine, ukupno 520 predstavnika obrazovnih institucija iz više od 30 zemalja, uključujući sve zemlje članice Europske unije, sudjelovalo je u online anketi na temu internacionalizacije ili europeizacije njihove organizacije. Fokus je bio na prilikama i izazovima koje sa sobom nose procesi europeizacije i internacionalizacije. Rezultati ove europske ankete dostupni su u obliku kratkog izvješća.

U nastavku je predstavljeno pet najboljih prilika i pet najvećih izazova identificiranih u anketi.

Prilika #1: Razvoj novih vještina

Rezultati istraživanja jasno potvrđuju da procesi europeizacije u organizacijama dovode do razvoja novih kompetencija. Ovo se odnosi i na osoblje u obrazovnim organizacijama i na učenike koje su te organizacije obučavale. Općenito, aktivnosti europeizacije proširuju horizonte znanja uključenih zaposlenika. Vaše vještine se razvijaju kroz formalne obrazovne mjere kao što su radionice ili seminari, stažiranje ili “job shadowing”, kao i kroz neformalne situacije učenja kao što je rad u projektnim konzorcijima, sudjelovanje na konferencijama i događajima ili kroz prekogranična putovanja.

Čak i zaposlenici koji nisu izravno uključeni u prekogranične aktivnosti imaju u određenoj mjeri koristi od predanosti svojih kolega. Sve u svemu, postoji pozitivan učinak za cijelu organizaciju. Prilika za stjecanje iskustva u inozemstvu također povećava motivaciju osoblja organizacije. U tom je kontekstu jako pozitivno što EU financira sve više prilika za međunarodnu razmjenu. Zainteresirani učenici, kao i pripravnici u malim i srednjim poduzećima, trebali bi iskoristiti ovu priliku za daljnji razvoj svoje osobnosti i svojih vještina (npr. jezičnih vještina) te u isto vrijeme povećati svoje šanse i prilike na tržištu rada.

Prilika #2: Pristup novom znanju

Organizacije dobivaju pristup novom znanju kroz svoje međunarodne aktivnosti umrežavanja. Europska suradnja pruža organizacijama – i to ne samo obrazovnim organizacijama – priliku da uče od drugih organizacija u inozemstvu, uspoređuju vlastiti učinak diljem Europe, razmjenjuju ideje i tako povećavaju svoju sposobnost za inovacije. Organizacije se u pravilu brže razvijaju i time postaju konkurentnije. Kontinuirano se usavršavaju i svjesno odlučuju natjecati se s najboljim organizacijama u svom segmentu kako bi i sami preuzeli vodeću ulogu.

Prilika #3: Pristup novim izvorima financiranja

Europeizacija nudi organizacijama pristup novim izvorima financiranja. U mnogim zemljama ne ovisi samo obrazovni sektor o regionalnim i nacionalnim financijskim resursima. Zbog međunarodnih aktivnosti, organizacije mogu sve više koristiti nadnacionalne ili prekogranične izvore financiranja, primjerice programe financiranja EU-a, kako bi djelomično financirale svoja međunarodna partnerstva ili razvoj novih proizvoda ili usluga.

Korištenje ovih dodatnih oblika financiranja smanjuje vaše financijske rizike. Međutim, financiranje se nikada ne bi smjelo promatrati kao cilj sam po sebi, već samo kao sredstvo za postizanje cilja. Europeizacija organizacije u početku predstavlja ulaganje, ali vanjski izvori financiranja mogu značajno pridonijeti smanjenju vlastitih troškova ulaganja.

Prilika #4: Reputacija vaše organizacije

Dvije trećine ispitanih izjavilo je da međunarodne aktivnosti pozitivno utječu na reputaciju organizacije i to kroz dva aspekta: Transnacionalne aktivnosti obično povećavaju ugled organizacije među važnim dionicima kao što su kupci, dobavljači, partneri ili sponzori. Prema organizaciji se odnose s više uvažavanja i većeg povjerenja u pogledu kvalitete i pouzdanosti.

Osim toga, europeizacija može povećati lojalnost osoblja i učiniti organizaciju kao poslodavca znatno privlačnijom. Ako organizacija definira europeizaciju svojih proizvoda ili usluga kao središnji cilj, to obično povećava motivaciju mnogih uključenih ljudi.

Prilika #5: Pristup novim tržištima i razvoj novih proizvoda i usluga

Strategije europeizacije ili internacionalizacije omogućuju pristup novim tržištima i razvoj novih proizvoda i usluga za ta tržišta. To utječe na obrazovni sektor jednako kao i na bilo koji drugi visoko konkurentan sektor gospodarstva. Kako potražnja za proizvodima i uslugama postaje sve više međunarodna, ponuda bi trebala slijediti taj trend. Ono što je važno u ovom kontekstu je da novi konkurenti, posebno inovativni start-upovi, obično od samog početka prisutnost na međunarodnom tržištu deklariraju kao cilj. U ovoj konkurentskoj situaciji, europeizacija asortimana proizvoda – često u kombinaciji s ubrzanom digitalizacijom – predstavlja priliku za organizacije dugačkoga staža da svoj prijašnji uspjeh osiguraju i za budućnost.

Izazov #1: Pronalaženje pouzdanih partnera za međunarodnu suradnju

520 sudionika online ankete najvećim je izazovom ocijenilo pronalaženje pouzdanih partnera za međunarodnu suradnju. Organizacije bez međunarodnog radnog iskustva relativno teže nalaze pouzdane partnere u inozemstvu. Ne mogu dokazati nikakvo međunarodno iskustvo i stoga (još) nisu privlačni akterima u europskom radnom okruženju.

Ali čak i iskusne organizacije opetovano otkrivaju da je pouzdanost, na primjer u europskim projektnim konzorcijima, veličina koju je teško izračunati. To nije jedini razlog zašto je znanje u području upravljanja rizicima važna osnova za europski rad. Međutim, ne dopustite da vas ovi izazovi spriječe u provedbi vaše strategije europeizacije. Pažljivo birajte svoje partnere! Nakon uspješnog početka, u pravilu se osobne europske mreže stručnjaka brzo razvijaju.

Izazov #2: Profesionalno upravljanje projektima

Međunarodni rad obično se odvija u obliku projekata – barem dok iz njih ne proizađu redovne ponude ili procesi. Zbog toga se organizacije tijekom svoje europeizacije suočavaju s izazovom uspostave adekvatnog upravljanja projektima odgovarajućim instrumentima ili prilagodbe instrumenata upravljanja projektima koji su već u uporabi, potrebama međunarodnog rada.

U najboljem slučaju, vi ne pravite razliku između nacionalnih i međunarodnih projekata u svojoj organizaciji, već uvodite opću metodu kao standard za provedbu svih projekata. Zatim prilagođavate metodu i instrumente dotičnim potrebama projekta. Pobrinite se da su svi zaposlenici u vašoj organizaciji upoznati s vašim internim standardom upravljanja projektima i da koriste metode i alate.

Za neke je organizacije korak u međunarodni rad složeniji nego za druge, jer su do sada radile samo na manje projektno orijentiran način. Mnoge obrazovne ustanove, na primjer, nude svoje proizvode/ ponudu u potpunosti kao dio svog redovnog poslovanja. Kako budete radili u inozemstvu, postupno ćete profesionalizirati svoju praksu upravljanja projektima, osobito ako se odlučite za provedbu složenijih međunarodnih projekata.

Izazov #3: Donesite stratešku odluku na temelju vaše organizacijske kulture i vaših unutarnjih organizacijskih vrijednosti i uvjerenja

Proces europeizacije trebao bi se uvijek temeljiti na jasnoj strateškoj odluci i trebao bi uzimati u obzir vašu specifičnu organizacijsku kulturu kao i vaše unutarnje organizacijske vrijednosti i uvjerenja. Prije donošenja strateške odluke za međunarodni rad, trebali biste sustavno analizirati prilike i mogućnosti, kao i izazove i rizike za organizaciju.

Prva odluka o prekograničnom radu sa sobom donosi značajne promjene unutar organizacije. Ove promjene utječu na različita područja vaše organizacije. Nakon što je strateška odluka donesena i utemeljena na dobroj argumentiranoj osnovi, ona postaje bitna smjernica za sve kasnije međunarodne aktivnosti.

Važan korak obično se poduzima kada se organizacija oprosti od nasumičnih aktivnosti europeizacije. Nije neuobičajeno da se prilike za rad na međunarodnoj razini iskoriste, a da se ne ispitaju na odgovarajući način s obzirom na strateške organizacijske ciljeve ili viziju i misiju. To se događa, primjerice, kada se organizacijama ponudi partnerstvo u projektnim konzorcijima koje financira EU.

Važna prekretnica uvijek se postiže kada svi uključeni – tj. vaš tim i razina upravljanja – podržavaju (nove) transnacionalne ciljeve vaše organizacije i dijele vašu (novu) europsku viziju. Postizanje ovog prihvaćanja unutar tima može potrajati neko vrijeme. Prije nego što vaši međunarodni ciljevi postanu dio DNK vaše organizacije, često je potreban intenzivan proces rasprave i komunikacije. Na primjer, nije lak zadatak uspostaviti strani jezik kao što je engleski kao dodatni radni jezik u organizaciji.

Izazov #4: Dobro financijsko upravljanje i solidne financijske osnove

Međunarodno pozicioniranje je prilika, ali i rizik. Samo oni koji imaju dobro financijsko upravljanje i čvrste financijske temelje moći će savladati izazove povezane s europeizacijom. Kao što je prethodno navedeno, proces europeizacije u početku predstavlja ulaganje. Obično je potrebno neko vrijeme da se to ulaganje isplati, pogotovo ako je organizacija na samom početku tog procesa.

Na primjer, imat ćete dodatne troškove u području ljudskih resursa, primjerice za daljnje usavršavanje ili za nova zapošljavanja. Također biste trebali imati na umu da nije svaka europska suradnja ili projekt uspješan. Prvo, financijsko osoblje mora se upoznati sa specifičnim zahtjevima koji proizlaze iz međunarodnih poslovnih transakcija. Nadalje, dobra interna suradnja između uprave i vašeg financijskog tima važna je kako biste mogli unaprijed planirati financijski učinak međunarodnih aktivnosti.

Izazov #5: Pronađite odgovarajuće osoblje

Odgovarajuće osoblje svakako je ključni element za uspjeh europskog rada. Zapošljavanje kompetentnih zaposlenika i daljnji razvoj vještina postojećeg tima ključni su izazovi u procesu europeizacije.

Poznavanje stranih jezika jedan je od najvažnijih preduvjeta za međunarodni uspjeh, a često je posebno važno znanje engleskog jezika. Trebali biste moći koristiti strani jezik u složenim kontekstima, uključujući relevantni stručni vokabular, za predavanja ili za upravljanje krizama i rizicima. Na primjer, netočna upotreba stručnog rječnika, pisanog i usmenog, može nenamjerno dovesti do toga da se predstavnici vaše organizacije ne shvaćaju ozbiljno iz profesionalne perspektive. To zauzvrat utječe na ugled vaše organizacije.

Zaključak: Prepoznajte prilike i proaktivno se pozabavite izazovima

Važno je da i razina menadžmenta organizacije i članovi tima budu svjesni izazova i mogućnosti europeizacije ili internacionalizacije. Ako analiza za i protiv u konačnici govori u prilog putu u Europu, onda se odluka o realizaciji tog puta treba donijeti uz jasno definirane korake.

Prvi korak na putu europeizacije bit će preispitivanje i, ako je potrebno, prilagođavanje vaše vizije, misije i opće organizacijske strategije. Osim toga, preporučljivo je započeti proces organizacijskog razvoja u onim područjima koja već imaju dobru osnovu za novu međunarodnu agendu organizacije. Osobito za male i srednje organizacije (KMO) kao što su klubovi, udruge ili zaklade, ali i za mala i srednja poduzeća, preporučljivo je pristupiti procesu europeizacije korak po korak kako bi se njime moglo upravljati uz svakodnevno operativno poslovanje. upgrade2europe vam pruža sve potrebne instrumente i alate za analizu ovih procesa. Ovdje možete pronaći i 10 praktičnih savjeta koji će vam izravno pomoći u procesu europeizacije.

Korisni linkovi i dodatne informacije

Bilo bi nam drago da vam prilike i izazovi o kojima se ovdje govori pomognu odlučiti u kojoj mjeri korak prema Europi ima smisla za vašu organizaciju.

Dodatne korisne članke i savjete o pet prilika i pet izazova možete pronaći u ovom alatu za učenje upgrade2europe, u našim video zapisima za učenje i u našem priručniku za upgrade2europe. Priručnik vam nudi 15 alata pomoću kojih se možete proaktivno pozabaviti prilikama i izazovima procesa europeizacije. Najbolje je započeti s alatom za samoprocjenu upgrade2europe i online provjeriti u kojoj je mjeri vaša organizacija dobro pozicionirana za Europu. Kao rezultat ove samoanalize dobit ćete sveobuhvatnu individualnu procjenu s savjetima o tome gdje najbolje možete započeti u svom organizacijskom razvoju.

leđa