Etički kodeks za upravljanje EU projektima

Etički kodeks je zbirka načela i vrijednosti za pojedince i organizacije aktivne u upravljanju EU projektima. Detaljno opisuje potrebne vještine i znanja koje voditelji EU projekata trebaju imati za uspješnu provedbu projekata financiranih od strane EU. Cilj Etičkog kodeksa je doprinijeti kontinuiranoj optimizaciji u okviru upravljanja EU projektima.

Potpisivanjem Etičkog kodeksa pojedinci i organizacije potvrđuju da provode EU projekte u skladu sa zahtjevima kvalitete sadržanim u njemu.

Potpišite Etički kodeks za upravljanje EU projektima

EU-Fundraising Association e.V. (Udruga EU za prikupljanje sredstava) na svojoj web stranici omogućuje vam personalizirani pristup Etičkom kodeksu. Više o tome možete saznati ovdje.

Javni popis potpisnika: Ovdje pogledajte koje su osobe i organizacije već potpisale Etički kodeks.

Korisni linkovi i dodatne informacije

Drago nam je ako vam sadržaj Etičkog kodeksa bude podrška u upravljanju vašim EU projektima. Dodatne informacije o upravljanju projektima možete pronaći ovdje.

Više korisnih članaka i savjeta možete pronaći u ovom alatu za učenje upgrade2europe, u našim video zapisima za učenje i u našem priručniku za upgrade2europe. U priručniku ćete pronaći, primjerice, uvod u P3.express metodu upravljanja projektima, koju preporučujemo za profesionalizaciju vašeg upravljanja projektima. Ako želite, možete koristiti naš alat za samoprocjenu kako biste odmah online provjerili u kojoj je mjeri vaša organizacija dobro pozicionirana za Europu.

leđa