Μοντέλο διαδικασίας

Προϊόντα

Το Μοντέλο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία στην οποία βασίζεται η οργανωτική ανάλυση του uprade2europe.

Ποιες απαιτήσεις πρέπει να πληροί ο οργανισμός σας; Σε ποιους οργανωτικούς τομείς απευθύνεται; Το μοντέλο παρέχει απαντήσεις σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα.

Λήψη PDF

Σε τι είναι χρήσιμο το μοντέλο;

Βρισκόμαστε σε διαφορετικές φάσεις με τους οργανισμούς μας στο ταξίδι προς την Ευρώπη. Σε ορισμένους οργανωτικούς τομείς είμαστε ήδη καλά προετοιμασμένοι, ενώ σε άλλους υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης. Το μοντέλο διαδικασίας upgrade2europe, με τα 4 επίπεδα ανάπτυξης, δομεί τη διαδικασία οργανωτικής ανάπτυξης και υποστηρίζει τον στοχευμένο και στρατηγικό σχεδιασμό των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων.

Περιεχόμενο του μοντέλου

Το μοντέλο ορίζει τέσσερις τομείς ενός οργανισμού και τους αναθέτει εννέα οργανωτικούς τομείς ανάπτυξης.

Τομέας 1: Εταιρική διακυβέρνηση – Τα θεμέλια της επιτυχίας

  • Αποστολή, όραμα και οργανωτική κουλτούρα
  • Στρατηγική και αξιολόγηση
  • Ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση

Τομέας 2: Διοίκηση και ηγεσία – Η σωστή διαχείριση*

  • Διοικητική αριστεία
  • Διεθνείς δραστηριότητες και διεθνής διαχείριση έργων
  • Αριστεία της ηγεσίας

Τομέας 3: Λειτουργίες και πόροι – Άνθρωποι, υποδομές και οικονομικά

  • Άνθρωποι και υποδομές
  • Οικονομική ικανότητα και οικονομική διαχείριση

Τομέας 4: Ευρωπαϊκές συμπράξεις και συμμαχίες – Συνεργασία και επικοινωνία

  • Συνεργασία και εξωτερική επικοινωνία

More Materials

Εργαλείο αυτοανάλυσης

Πού βρίσκεται ο οργανισμός σας στο ταξίδι του προς την Ευρώπη; Μάθετε το με το διαδραστικό εργαλείο αυτοανάλυσης upgrade2europe.
περισσότερα

Εγχειρίδιο

Εφαρμόστε τα πρακτικά εργαλεία του upgrade2europe κατά τη διάρκεια της καθημερινής σας ρουτίνας εργασίας στο δρόμο σας προς την Ευρώπη.
περισσότερα

Βίντεο εκμάθησης

Παρακολουθήστε τα εκπαιδευτικά μας βίντεο upgrade2europe, που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ευρωπαϊκή σας εργασία.
περισσότερα