Модел на процеса

Продукти

Моделът на процесите предоставя информация за теориите, на които се основава организационният анализ на uprade2europe.

На какви изисквания трябва да отговаря вашата организация? Кои организационни области са адресирани? Моделът дава отговор на тези и други въпроси.

Изтегляне на PDF

За какво е полезен моделът на процесите?

Всяка организация е на различен етап по пътя си към Европа. В някои организационни области тя вече може да е добре подготвена, а в други да има нужда от развитие. Моделът на процеса upgrade2europe с неговите 4 нива на развитие структурира процеса на вашето организационно развитие и подпомага целенасоченото и стратегическо планиране на европейските дейности.

Съдържание на модела на процеса

Моделът на процеса определя четири домейна, в които са включени девет организационни области на развитие.

Домейн 1: Корпоративно управление – основи на успеха

  • Мисия, визия и организационна култура
  • Стратегия и оценка
  • Европейско и международно измерение

Домейн 2: Управление и лидерство – да го направим правилно

  • Съвършенство в управлението
  • Международни дейности и управление на международни проекти
  • Успешно лидерство

Домейн 3: Дейности и ресурси – хора, инфраструктура и финанси

  • Хора и инфраструктура
  • Финансов капацитет и финансово управление

Домейн 4: Европейски партньорства и съюзи – сътрудничество и комуникация

  • Сътрудничество и външна комуникация

Повече материали

Инструмент за самооценка

Къде се намира вашата организация по пътя си към Европа? Разберете това с интерактивния инструмент за самооценка на upgrade2europe.
Прочетете още

Наръчник

Прилагайте практическите инструменти на upgrade2europe по време на ежедневната си работа по пътя към Европа.
Прочетете още

Обучителни видеа

Изгледайте образователните видеа upgrade2europe, които съдържат важна информация за работата ви в Европа.
Прочетете още