Schloß Trebnitz

Sikertörténetek / Esettanulmány

Schloß Trebnitz e.V. – Nemzetközi Rendezvények Európai Központja
Németország
www.schloss-trebnitz.de

Interkulturális csereprojektek a német-lengyel határrégióban

The Schloß Trebnitz e. V. egyesületet 1992-ben alapították, fő tevékenysége az oktatás és a csereprogramok szervezése a német-lengyel határmenti régióban. A szervezet a fiatalkori és felnőttkori oktatást támogatja azáltal, hogy különböző gyakornoki és képzési lehetőségeket kínál, és nemzetközi csereprogramokat koordinál. 2008 óta az egyesület munkája jelentősen kiszélesedett, különös tekintettel a politikai tudományok oktatására. Mind politikai, mind társadalmi szinten egyre nagyobb figyelem összpontosult a nemzetközi rendezvényekre. Ezt követően megalakult egy nemzetközi rendezvényeket támogató hálózat, mely a jelenlegi “Nemzetközi Rendezvények Európai Központjának” volt az előfutára. Vidéken a nemzetközi és interkulturális csere iránti megnövekedett igényt jelezte az a tény is, hogy a Schloß Trebnitz által szervezett rendezvények száma 2013-ra elérte a 3500-at.

Nemzetközi tevékenységeink szakmaiságának növelése

Annak érdekében, hogy kielégítse a nemzetközi aktivitások iránti megnövekedett igényt a német-lengyel határrégióban, és hogy szakmai szempontból még sikeresebben végezze munkáját, a Schloß Trebnitz megalakította a “Nemzetközi Rendezvények Európai Központját”. Ez logikus következménye volt annak is, hogy az egyesületünk európai tevékenységei jelentős mértékben növekedtek, különös tekintettel a nemzetközi csereprogramokra fókuszáló projektekre. Ennek fényében létre kellett hoznunk egy új, belső szervezeti struktúrát, össze kellett kötnünk a meglévő területeket és projekteket és egyesíteni tudásunkat. Emiatt a Központunk saját archívummal is rendelkezik, itt gyűjtjük a projekt értékeléseket a kapcsolódó minőségi követelményekkel. Az EU Erasmus+ program keretén belül megvalósult, Stratégiai Partnerség által finanszírozott Európai Központ célja, hogy segítse a nemzetközi rendezvényeket a német-lengyel határrégióban azáltal, hogy erősíti az együttműködést, projekteket és a tudástranszfert az érintett területen.

Rendezvények számának megduplázása

A “Nemzetközi Rendezvények Európai Központja” létrehozása lehetővé tette, hogy a szervezet bővítse kínálatát. 2015-ben körülbelül 10 000 rendezvényt szerveztünk, amelyből megközelítőleg 7000 saját projektjeink keretén belül került megrendezésre. Továbbá egyértelművé vált számunkra, hogy mely újfajta projektek és rendezvényformák támogatják leginkább a határmenti régióban az interkulturális és a generációk közötti cserét. A találkozók eredményeinek egyik példája a “European Vision” című dal, melyet az “Európai értékek ma és a jövőben” című projekt 50 résztvevője hozott össze közösen.
Ezzel párhuzamosam számos együttműködési projektet valósított meg az Európai Központ, beleértve az Erasmus+ által finanszírozott vállalatokat is, amelyeket a német, luxemburgi, olasz, litván, horvát és magyar szervezetekkel és hálózati partnerekkel közösen valósítottunk meg. A határmenti régióban nyújtott munkákért 2014-ben többek között megnyertük a Német-Lengyel Díjat.

A koncepció más határrégióba történő átültetése

Az Európai Központ révén, a kapcsolódó tevékenységeink fejlesztésével és az európai munka szakmaiságának erősítésével szervezetünk egy fontos kontakt pontja lett a német-lengyel oktatási együttműködési projekteknek. Jelenleg egy új felelősségi körrel bővültek az eddigiek azáltal, hogy jelölték szervezetünket Brandenburg szövetségi állam lengyelországi képviseletére a partnerségen belül. A jövőben a Nemzetközi Rendezvények Európai Központja azt tervezi, hogy más európai határrégiókban is folytatja tevékenységét, ezáltal tovább szélesednek a hálózatosodási aktivitásaink és lehetővé válik a további együttműködési projektek megvalósítása is. A figyelmünk középpontjában természetesen a nagy határrégiók állnak, mint például a lengyel-litván, német-cseh, szlovák-magyar és a luxemburgi térség általánosságban. Nikolaus Teichmüller, a “Nemzetközi Részvétel Európai Központ” tudományos vezetője megjegyezte: “ A határrégiók kulcsfontosságúak Európa civil társadalomba történő beágyazásához. Tevékenységeink továbbra is arra összpontosulnak, hogy összehozzuk a különböző országokat, ezáltal segítve elő a kölcsönös interkulturális tanulást az európai eszmékkel összhangban.”