Prof. Teodora Georgieva

Nemzetközi Üzleti Főiskola – IBS, Rektorhelyettes
Bulgária
www.ibsedu.bg

Teodora Georgieva a Bulgáriában elhelyezkedő botevgradi Nemzetközi Üzleti Egyetem rektor helyettese. Az egyetemet 1992-ben alapították, alap-, mester, és doktori képzéseket nyújt, de a szakképzésben is aktívan részt vesz. Az egyetem Folyamatos Oktatásért Központja specializált, gyakorlat orientált képzéseket nyújt programok, tanfolyamok, szemináriumok, csoportmunka és egyéni konzultáció formájában. A képzések célja, hogy a magán és közszférában dolgozó vezetők kompetenciáit kiszélesítsék, valamint hogy korosztálytól függetlenül fejlesszék azoknak az embereknek a szakmai képességeit és egyéni készségeit, akik új tudást és készségeket szeretnének elsajátítani.

Projekt team: Ön személy szerint hogyan értelmezi az ‘Európanizáció’ fogalmát, és hogyan értelmezi annak megvalósítását az Ön intézményében?

Teodora Georgieva: Számomra az Európanizáció az európai értékek elsajátításának folyamatát jelenti. Az IBS számára az Európanizáció pedig azt jelenti, hogy a legmagasabb európai oktatási és képzési standardok szerint végezzük a munkánkat, és a legjobb oktatási gyakorlatokat adaptáljuk munkánk során.

Projekt team: Az Ön intézménye részt vesz-e bármilyen európai vagy nemzetközi munkában?

Teodora Georgieva: Az IBS már alkalmazza az ECTS-t (Európai kreditátviteli és –gyűjtési rendszer) és folyamatosan nyomon követjük a jó gyakorlatokat a felsőoktatásban és a folyamatos, egész életen át tartó tanulást biztosító intézmények körében. Mind a tananyag, mind pedig az oktatás módszertana követi az európai oktatási partnerintézmények jó gyakorlatait. A megalakítása óta intézményünk rendkívül hatékony képzési csereprogramokat szervez dán, holland és amerikai főiskolákkal és szakképzési központokkal.
Intézményünk a PHARE program keretén belül részesült pénzügyi támogatásban és az utóbbiakban a Bulgária-Szerbia határon átnyúló és transznacionális projektekben vett részt.

Projekt team: Szervezete rendelkezik-e Európanizációs vagy nemzetköziesedési stratégiával?

Teodora Georgieva: Az IBS aktívan keres új partnereket a nemzetközi hálózatának bővítésére. Az Európanizációs és nemzetköziesedési stratégiánk része az IBS általános fejlesztési stratégiájának a 2020-ig tartó időszakra.

Projekt team: Melyek voltak a legnagyobb kihívások, amelyekkel szembe kellett nézniük az európai, illetve nemzetközi munka során?

Teodora Georgieva: A legnagyobb kihívást az oktatásra vonatkozó eltérő nemzeti jogszabályok jelentették, valamint a kulturális eltérések és az aktuális döntéshozói folyamatok. A nyelvi készségek szintén rendkívül fontosak a hatékony együttműködések szempontjából. A sok időt igénylő projekt fejlesztések és projekt jelentések elkészítése szintén nagy kihívást jelentenek. A megoldást a partnerekkel történő folyamatos kommunikáció fenntartása jelenti, mely lehetővé teszi a felelősségi körök és az esetleges problémák tisztázását.
A legnagyobb ellenállást talán az adminisztratív munkát végzők körében tapasztaljuk, akiknek meg kell birkózniuk a projekt menedzsment és pénzügyi menedzsment kapcsán felmerülő kihívásokkal.

Projekt team: Az Európanizációnak vagy a nemzetközi munkának mi volt az eddigi legnagyobb hatása?

Teodora Georgieva: Az Európanizáció, mint az egyetem nemzetköziesedésének szerves része, nem változtatta meg küldetés- és jövőképünket, sem pedig a stratégiai menedzsmentünket. Ugyanakkor nagy hatással volt a human erőforrás és a projekt menedzsment területekre, hozzájárult mind az oktatói, mind pedig az adminisztratív munkaerő nemzetközi tudás- és készségfejlesztéséhez. Az IBS pályázati anyag összeállítására és magára a projekt megvalósítására irányuló tudása és készségei is jelentős mértékben nőttek. Javult a csapatmunka és a projekt feladatok koordinált megvalósítása, valamint a pénzügyi menedzsmenthez kapcsolódó tudás is.
Ezeket a változásokat az IBS sikerként élte meg. Az egyik legnagyobb eredmény a munkavállalók megnövekedett önbizalma, amikor pályázati anyagok összeállításáról, vagy európai, illetve operációs programok keretén belüli projekt megvalósításról van szó Bulgáriában.

Projekt team: Miként képzeli el az európanizált szervezetét a jövőben?

Teodora Georgieva: Az IBS szeretné kiszélesíteni a nemzetközi és európai partnereinek hálózatát, hogy közösen egy magasabb szintű és folyamatos képzést tudjanak biztosítani. Az intézményünk továbbá a nyugat-balkáni oktatási partnerek számára transznacionális együttműködési központként fog működni, az európai projektekben pedig a technológiai transzfer központ szerepét fogja betölteni.

Projekt team: Milyen tanácsot adna más szervezeteknek, hogy minél sikeresebben kezeljék az Európanizációs és nemzetköziesedési folyamatot?

Teodora Georgieva: Nem szabad megijedni a nemzetközi együttműködésekben való aktív részvételtől. A gyakorlat az, amiből a legtöbbet lehet tanulni. Jó befektetés a munkavállalók továbbképzése és az Európanizációra irányuló finanszírozási lehetőségek monitorozása is. A humán erőforrás és a pénzügyek megfelelő tervezése jelentős mértékben hozzájárul a sikeres Európanizációs folyamathoz.