Melegné Pákozdi Ágnes

Sikertörténetek / Esettanulmány

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium
Angol tanár és nemzetközi projekt menedzser
Magyarország
www.korosy.hu

Melegné Pákozdi Ágnes vagyok, angol szakos tanár, és a nemzetközi pályázatírásban is aktívan részt veszek. Iskolánk egy közgazdasági szakközépiskola, a Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Szakképző Iskolája, mely 4, 5 és 6 éves képzéseket nyújt gazdasági területen. A gazdasági képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvtanulásra is.

Projekt team: Ön hogyan értelmezi az Európanizáció fogalmát?

Melegné Pákozdi Ágnes: Nyitni a különböző kultúrák felé, a gyerekeknek egy nyitottságot, érdeklődést, motivációt átadni, a nyelvtanulás is nagyon fontos. Fontos megismerni, hogy más országokban hogyan oktatnak, hogyan képzik a szakképzésben a gyerekeket. Elsősorban erre koncentrálunk. A mobilitásokat természetesen úgy próbáljuk megszervezni, hogy tanárok is részt tudjanak venni, hiszen nagyon sok anyagot tudunk összeszedni és beépíteni az idegen nyelvoktatásba. Eddig jellemzően a nyelvtanárok voltak a kiutazók, de célunk, hogy a szakmai tárgyakat tanító tanárokat is bevonjuk a mobilitási projektekbe, hiszen megismerhetjük a máshol már bevált jó gyakorlatokat és alkalmazhatjuk is azokat a hazai terepen. Nekem kifejezetten tetszett a német iskolák által képviselt gyakorlat orientált oktatás, és az értékelési rendszer is, melynek elemeit be is építettem a napi munkarutinomba.

Projekt team: A szervezete végez-e európai vagy nemzetközi aktivitást, és ha igen, mióta?

Melegné Pákozdi Ágnes: A legelső partnerségi kapcsolatunk 1990-ben alakult ki egy svájci iskolával, és azóta is nagyon szoros a két intézmény között a partneri kapcsolat. Ez háromféle tevékenységre összpontosul: először is minden évben lehetőség van arra, hogy egy-két diák egy egész tanévet Svájcban töltsön. Ezen felül minden évben megy ki tőlünk húsz diák egy egy hetes nyelvtanulási diákcsere program keretében, a tanév másik felében pedig a svájciak jönnek ide. Ilyenkor a foglalkozások úgy történnek, hogy kisebb csoportokra osztjuk a diákokat, és ugyanazt a projektet az egyik csoport angolul, a másik pedig németül végzi, így biztosítjuk, hogy mindkét nyelvet tudjuk azonos időben fejleszteni. 2013 óta állunk partneri kapcsolatban egy kieli (Németország) iskolával, ahol szakképzési gyakorlat céljából történik a kiutazás. Ilyenkor a kiutazó diákok három hetet töltenek profiljukba vágó szervezetnél pl. banknál, biztosítónál, különböző könyvelési osztályokon stb. Ezen felül még szintén egy német településen Flöha városban egy másik iskolával van partnerkapcsolatunk, ami valamivel fiatalabb, két éves.

Projekt team: A nemzetközi kapcsolataik erősítéséhez milyen EUs finanszírozási forrásokat vontak be?

Melegné Pákozdi Ágnes: Mostanában az Erasmus+ program nyújtotta mobilitási lehetőségeket használjuk ki, előtte természetesen olyan forrásokat is használtuk, mint például a Commenius és a Leonardo da Vinci program. Mivel Svájc már sajnálatos módon kikerült az EU által finanszírozottak köréből, de a partnerkapcsolatot mindenképpen szerettük volna fenntartani, hiszen egy nagyon jól működő és hasznos partnerségről van szó, szponzorokat keresünk vállalkozói körből, akik támogatni tudják a diákjaink mobilitását.

Projekt team: Mi volt a legnagyobb kihívás, amit a nemzetközi munka hozott magával?

Melegné Pákozdi Ágnes: A legnagyobb kihívás a megfelelő cégek felkutatása, akiknél a külföldi diákok el tudják tölteni szakmai gyakorlatukat. Igyekszünk a külföldről érkező diákok számára olyan fogadó intézményt találni, amelyik leginkább illik a tanuló szakmai profiljához, ugyanakkor mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a diákok személyes kívánságainak is eleget tegyünk. Például ha két barát érkezik, és szeretnék ugyanannál a cégnél tölteni a gyakorlatukat, úgy intézzük, együtt tudjanak lakni és ugyanannál a cégnél legyenek elhelyezve. A vállalkozói szféra nyitottsága még hagy maga után némi kívánnivalót. Ezen mindenképpen javítani kéne.

Projekt team: Szervezeten belül mik voltak a legnagyobb kihívások?

Melegné Pákozdi Ágnes: Azt feltétlenül el szeretném mondani, hogy az iskolai menedzsment maximálisan támogat minden nemzetközi tevékenységet. Azt hiszem, hogy a legnehezebb mindig a megfelelő partner felkutatása. Nem könnyű elfogadtatni a pályázatokat sem. Jelenleg szervezetünkben nincs kellő szakmai tapasztalattal rendelkező pályázatíró kolléga, így mindenképp célul tűztük ki a különböző pályázatíró és projekt menedzsment képzéseken való részvételt. Egyébként nem veszi el a kedvünket, ha esetleg nem nyer a projektünk, mert az értékelésből sokat lehet tanulni, amit a későbbiekben mindenképp a javunkra tudunk majd fordítani.
A másik nagy kihívás az időfaktor. Mivel az iskolák központosítottak, így a pénzügyekkel összefüggő döntéseket sem tudjuk saját hatáskörben meghozni. A jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé, hogy egy teljes személy foglalkozzon a nemzetközi kapcsolatokkal, pedig ez lenne az ideális. Az ehhez kapcsolódó feladatok ad hoc szerveződő, nagyon motivált tanári gárda viszi a vállán, hogy úgy fogalmazzak teljesen karitatív jelleggel, hiszen ezt a munkát a rendes munkaidőn túl végzik, minden pénzbeli ellenjuttatás nélkül.

Projekt team: Gondolkodik- e a szervezet a nemzetközi tevékenységek erősítésében?

Melegné Pákozdi Ágnes: Feltétlenül, ez egy nagyon fontos célkitűzés a szervezetünkben.

Projekt team: Ezt a meglévő partnereikkel szeretnék elérni, vagy esetleg szeretnék a partnerek listáját bővíteni?

Melegné Pákozdi Ágnes: A meglévő partnerkapcsolataink nagyon erősek és jól működnek, de természetesen szeretnénk új partnerekkel is kapcsolatot építeni. Folyamatosan nyomon követjük a Magyar Nemzeti Ügynökség, a Tempus Közalapítvány honlapján elérhető patnerkereső felület.

Projket team: Van-e a szervezetnek nemzetköziesedési stratégiája?

Melegné Pákozdi Ágnes: 2014-ben részt vettem Helsinkiben egy négy napos szemináriumon, ahol rámutattak arra, hogy mennyire fontos, hogy a szervezet rendelkezzen nemzetköziesedési stratégiával. Ezt követően hazajöttünk, leültünk, és megfogalmaztuk a prioritásainkat szem előtt tartva a nemzetköziesedési stratégiánkat.

Projekt team: Melyek ennek a főbb elemei?

Melegné Pákozdi Ágnes: A nemzetköziesedési stratégia felvázolása előtt mindenképp el kell végezni egy helyzetelemzést, nagyon fontos ezen kívül a jövőkép, a célok kitűzése. Ezek mentén már meg lehet fogalmazni egy reális stratégiát.

Projekt team: Mely területeken érezte az Európanizáció legnagyobb hatását és milyen pozitív hozadéka volt ennek a szervezet számára?

Melegné Pákozdi Ágnes: Az európai munka során nagyon sok disszeminációs tevékenységet végzünk. Fényképeket készítünk, weboldalakat üzemeltetünk, számos helyen megjelenünk. Ezáltal nagyon sokan ismerik meg az iskola nemzetközi tevékenységiet, és sokan kifejezetten azért választják iskolánkat, mert tudják, hogy itt van lehetőségük mobilitásokban részt venni. A nemzetközi tevékenységeink szervezetünk hírnevét is öregbítik.

Projekt team: Hol látja a nemzetköziesedett szervezetét a jövőben?

Melegné Pákozdi Ágnes: Mindenképpen folytatni szeretnénk a projektekben való részvételt, és mivel a jelenlegi partnereink kizárólag német nyelvterületről származnak, szeretnénk más nyelvi területekről származó szervezetekkel is jól működő partneri kapcsolatot kialakítani.

Projekt team: Milyen tanácsot adna a hasonló profilú szervezeteknek, akik szeretnének nemzetközi szinten aktívan dolgozni?

Melegné Pákozdi Ágnes: Elsősorban a nyitottság az, ami fontos, hiszen nagyon sokan félnek belevágni a nemzetközi tevékenységbe. Kétségtelenül nagyon sok munkát, időt és energiát, sőt még pénzt is igényel, tehát mind a tanulói, mind a tanári oldalról be kell invesztálni, hiszen csak bizonyos dolgokra lehet támogatást igényelni. Fontos a reklám, a szülők bevonása, és fontos a folyamatos keresgélés. Minden összevetve meggyőződésem, hogy a befektetett energia és idő mindenképpen megtérül és meghozza gyümölcsét.