Tanja Popović Filipović

Fogyasztói Képzési és Információs Központ – CEIP, Elnöke
Horvátország
www.ceip.hr

A CEIP, a Fogyasztói Képzési és Információs Központ, egy politikamenetes, civil szervezet, mely a kormánytól függetlenül működik. Célja, hogy a horvátországi Eszék-Baranya megye lakosságának segítséget nyújtson, azáltal. hogy védje a fogyasztók jogait és szorgalmazza a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmi szabványok adaptálását a horvát jogrendszerbe, hasonlóan más fejlett demokráciákhoz.

A CEIP fő célja a fogyasztók és családjaik védelme, segítve őket, hogy passzív fogyasztókból aktív fogyasztókká váljanak. Ez azt jelenti, hogy legyen tudatában annak, hogy joguk van a legmagasabb minőségű termékekhez és szolgáltatásokhoz, valamint a jogi védelemhez a korrupcióval és bürokráciával, valamint a monopolista jogtalanságokkal szemben.

Tanja Popović Filipović a CEIP elnöke és korábbi tagja az Európai Tanácsadó Csoportnak, mely fogyasztóvédelemmel foglalkozott. Jelenleg is részt vesz a fogyasztóvédelmi politikák megvalósítását célzó javaslattételben. A CEIP részt vesz továbbá a felnőtteket, a fiatalokat és a nem-formális oktatást érintő fogyasztóvédelemben.

Projekt team: Ön személy szerint hogyan értelmezi az “Európanizációt” és hogyan képzeli annak megvalósulását az Ön szervezeténél?

Tanja Popović Filipović: Számomra az Európanizáció egy nagyon pozitív dolog, mely azt jelenti, hogy részt vehetünk egy nagy közösség munkájában, hálózati munkán, mobilitáson és finanszírozáson keresztül. Az én értelmezésében ez egy kiterjedtebb együttműködést jelent. Azt is jelenti, hogy pénzügyi támogatásra pályázhatunk EU-s szinten a főbb projektjeink megvalósításához. Az Európai munkánkat tovább szeretnénk növelni azzal, hogy egy projektet indítunk el, melynek célja, hogy globálisan ráirányítsa a figyelmet az élelmiszer hulladékok csökkentésére, együttműködve európai partnereinkkel.

Projekt team: Melyek a legnagyobb kihívások, melyekkel szembe kellett nézniük európai vagy nemzetközi tevékenységük során?

Tanja Popović Filipović: Szervezetünk szerencsére nem tapasztalt semmilyen belső ellenállást nemzetközi tevékenységünkkel szemben: munkatársaink mindig elkötelezettek és motiváltak voltak.
A legnagyobb kihívás, amivel szembesülnünk kellett nemzetközi tevékenységünk során az pénzügyi jellegű volt, pontosabban a gyakori brüsszeli utazások költségének fedezése, melyeket a projekt maga nem támogatott. Ezen a pénzügyi területen sajnos számos nehézségünk adódott és jelenleg is egyik fő problémánk.

Projekt team: Szervezetük mely területeire volt eddig legnagyobb hatással az európai vagy a nemzetközi tevékenység?

Tanja Popović Filipović: Úgy hiszem, hogy a nemzetközi munkánk legnagyobb hatással egyértelműen a szervezet küldetésére, jövőképére, kultúrájára, valamint külkapcsolatainkra volt leginkább hatással. A küldetésünket kiterjesztettük Horvátország EU csatlakozását követően, mivel korábban kizárólag a nemzeti szintű munkára fókuszáltunk. A tapasztalataink alapján most már egy sokkal jobb rálátásunk van az európai és nemzetközi munka nyújtotta lehetőségekre és kedvezményekre. Ez hozzásegít bennünket célunk eléréséhez, hogy a horvát fogyasztók ugyanolyan büszkék és jogilag védettek legyenek, mint európai szomszédaik. A szélesebb körű hatás tekintetében elmondható, hogy szinte minden tevékenységünkre, melyet európai partnereinkkel közösen végeztünk hatással volt az európai munkánk. Számos pozitív változást érzékeltünk a vezetés, a menedzsment, a humán erőforrás, a projekt menedzsment és a pénzügyi menedzsment területén.
Az is nagyon hasznos volt számunkra, hogy elemeztük azt a módszert, hogy hogyan kezeltük korábban a nemzetközi munkánk során jelentkező kihívásokat, mivel ez segített a további szakmai fejlődésben és szervezetünk erősítésében.

Projekt team: Miként képzeli el a jövőben az Ön Euóropanizált szervezetét?

Tanja Popović Filipović: Arról álmodom, hogy egy napon a szervezetünk egy nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezet tagjává válik. Ez az egyetlen útja annak, hogy részt vehessünk EU szinten a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos döntéshozatalban. Jelenleg azon dolgozunk, hogy létrehozzunk egy fogyasztóvédelmi platformot Kelet-Horvátországban.

Projekt team: Mit tanácsolna más szervezeteknek annak érdekében, hogy jobban menedzseljék Európanizációs vagy nemzetköziesedési folyamataikat?

Tanja Popović Filipović: Kapcsolat, kapcsolat és kapcsolat. A hálózatos munka a legjobb módja annak, hogy fejleszteni tudjuk az adott területen végzett tevékenységünket. Kapcsolatot kell építeni hasonló szektorok szervezeteivel és intézményeivel és nem szabad félni a pozitív változásoktól. Ez sok munkát jelent, de sok sikert is eredményez.