Dr Evros Alexandrou

Cyprus Cybernet, Igazgatótanács elnöke
Ciprus
www.cybernet.ac.cy

CYCYB Kft-t (CYPRUS CYBERNET, www.cybernet.ac.cy ) 1997-ben alapítottuk. A vállalkozás célja, hogy minőségi oktatást nyújtson a fiataloknak, és folyamatos képzéseket biztosítson a már végzett szakemberek számára is akár Cipruson, vagy máshol Európában. A CYCYB Kft. felelőse annak a 15 oktatási központból álló hálózatnak a fenntartásáért és szakmaiságának növeléséért, amelyet Cipruson Cybernet Képzési Központoknak (CYBERNET TRAINING CENTRES) hívnak. Ezen képzési központok működési programja funkcionális és oktatási eljárásokat tartalmaz, úgy mint:

• Együttműködési politika és eljárások
• A Cybernet központok működési és irányítási terve
• Decentralizáció regionális szervezetek és helyi önkormányzatok tökéletesítésén keresztül
• Oktatási reformok olyan témakörökben, mint tanmenet, új technológiák és vizsgáztatás

A céget egy igazgatótanács irányítja mely hét tagból áll. Dr. Evros Alexandrou az igazgatótanács elnöke.

Projekt team: Ön személy szerint hogyan értelmezi az “Európanizáció” fogalmát, és hogyan értelmezi annak megvalósítását az Ön vállalkozásában?

Dr Evros Alexandrou: Az Európanizáció fogalmát általánosan értelmezem. Az Európanizáció számomra nem más, mint egy folyamat, amelyben különböző szervezetek (magán-, köz-, és non-profit) összhangba hozzák tevékenységeiket és működésüket az európai kultúrával és jogszabályokkal (beleértve az EU és nem EU országokat is).
Számunkra a Cycyb Kft-nél, illetve a Cybernet Központokban az Európanizáció azt jelenti, hogy projektjeinket és oktatási kínálatunkat hozzáigazítjuk az európai keretrendszerhez, pontosabban az EU trendekhez és stratégiákhoz.

Projekt team: Vállalkozása aktív részese –e az európai vagy nemzetközi munkának?

Dr Evros Alexandrou: Először a franchise üzleti modellt alkalmazva kezdtünk el terjeszkedni az innovatív oktatási módszereinkkel. Sikeresen vetettük meg a lábunkat Görögországban, de számos más, szlovén, magyar és amerikai oktatási intézménnyel is sikerült kiváló kapcsolatot kialakítani. 2007-ben adtuk be az első pályázatunkat az Innovációs Pályázati felhívás keretén belül (CIP), az üzletet és innovációt elősegítő szolgáltatások témakörében. Sajnos, a próbálkozás eredménytelen volt. 2012-től a Cycyb Kft. igazgatótanácsa aktívan keresni kezdte a nemzetközi európai lehetőségeket más finanszírozási programokon belül is, mint például az Erasmus+. Szlovén és görög csoportokkal is tovább folytattuk az együttműködést más, magánkezdeményezéseken keresztül.

Projekt team: Melyek a legnagyobb kihívások, melyekkel szembe kellett nézniük európai vagy nemzetközi tevékenységük során?

Dr Evros Alexandrou: A más szervezetekkel való együttműködés akár Európán belül, vagy azon kívül, sok időt, pénzt és specifikus tudást is igényel. Annak ellenére, hogy nincsenek nyelvi nehézségeink, azt tapasztaltuk, hogy a projekt menedzsment tudásunk, illetve a különböző (különösképpen az oktatási) EUs jogszabályok ismerete hagyott maga után némi kívánnivalót. Ez azt jelentette, hogy egészen a közelmúltig erős ellenállásba ütközött az Európanizáció és a nemzetköziesedés is.
Az elmúlt két év során megváltoztattuk a szervezet küldetés- és jövőképét, a célkitűzéseinket pedig hozzáigazítottuk az Európanizációs folyamatokhoz. Sajnos a ciprusi gazdasági válság negatívan hatott a terveinkre és lelassította a folyamatot.

Projekt team: Szervezetük mely területeire volt eddig legnagyobb hatással az európai vagy a nemzetközi tevékenység?

Dr Evros Alexandrou: Egy sokkal „európaibb” küldetés- és jövőképet alkottunk meg szervezeten belül. A projekt menedzsment készségeink javultak, és a menedzsment Európanizációhoz való hozzáállása is pozitív irányban változott. Az oktatási szolgáltatásaink és termékeink minősége is sokat javult, sőt, sokkal tágabb a képzési kínálatunk, mint azelőtt.

Projekt team: Miként képzeli el a jövőben az Ön Euóropanizált vagy nemzetköziesedett szervezetét?

Dr Evros Alexandrou: Remélem, hogy európai szinten egy megfelelő jelenlétet tudunk elérni a különböző projektekben való részvétel által, illetve a különböző területekre fókuszáló kompetenciáink fejlesztésével. A fő célunk nem más, mint egy erős partneri hálózat kialakítása Európában, valamint a nemzetközi tevékenységeink intenzívebbé tétele Európában, és azon kívül is.

Projekt team: Mit tanácsolna más szervezeteknek annak érdekében, hogy jobban menedzseljék Európanizációs vagy nemzetköziesedési folyamataikat?

Dr Evros Alexandrou: Fektess be kellő időt és energiát a céljaid megvalósításához. Fontos a nemzetközi fórumokon és más eseményeken való részvétel, hogy megismerhessünk más országbeli szervezeteket is. Használjuk ki az internet adta lehetőségeket, hiszen teljesen ingyenes! Készen kell lenni arra, hogy ez egy hosszú folyamat, ahol sokat kell dolgozni, és az eredmények csak idővel fognak jelentkezni. A felsővezetés támogatása és az aktív vezetői hozzáállás elengedhetetlen feltételei a sikernek.