Chiara Palazzetti

FORMA.Azione, Nemzetközi projekt menedzser
Olaszország
www.azione.com

A FORMA.Azione egy 14 dolgozóval rendelkező Perugiaban (Umbria) található felnőtt- és szakképző szervezet. 1997 óta nyújt képzéseket, mely a képzések széles skáláját fedi le: az alapkészségeket fejlesztő rövid képzésektől a hosszabb, posztgraduális képzésekig. Chiara Palazzetti a cég egyik nemzetközi projekt menedzsere.

Projekt team: Ön személy szerint miként értelmezi az “Európanizáció” fogalmát, és hogyan látja annak megvalósulását az Ön szervezetén belül?

Chiara Palazzetti: Számomra za Európanizáció azt a folyamatot jelenti, amelyen belül a társadalom minden szinten – a kormánytól az egyénekig – újragondolja az intézkedéseket és a tevékenységeket egy közös európai keretrendszer mentén. Számunkra a FORMA.Azione-nál az Európanizáció azt is jelenti, hogy szélesebb látókörrel rendelkezünk, amikor a nemzetközi projektjeinket vagy az oktatási kínálatunkat tervezzük, mindig szem előtt tartva az európai trendeket és stratégiákat.

Projekt team: Milyen európai tevékenységeket végez a FORMA.Azione?

Chiara Palazzetti: A szervezet kezdeti, fejlődő szakaszában helyi projektek megvalósítására kaptunk támogatást az Umbira régióban, melyet az Európai Szociális Alap (European Social Fund – ESF), valamint az Európai regionális Fejlesztési Alap (European Regional Development Fund – ERDF) finanszírozott. 2009-ben a FORMA.Azione olyan nemzetközi európai együttműködési lehetőségeket szeretett volna felkutatni, melyek túlmutatnak az ESF, illetve az ERDF által nyújtott lehetőségeken. Az első együttműködési projekt utat nyitott ennek az elképzelésnek. 2011 óta az Erasmus+ által sokkal strukturáltabb módon tudjuk támogatni a mobilitási projekteket (KA1) és a stratégiai partnerségeket (KA2). A Közép Európai Kezdeményezés által pedig Ukrajnával is megkezdtük az együttműködést.

Projekt team: Szervezete rendelkezik-e Európanizációs vagy nemzetköziesedési stratégiával?

Chiara Palazzetti: Mivel viszonylag kis szervezet vagyunk, a nemzetköziesedési stratégiánk nem egy hivatalos dokumentum mentén öltött formát, hanem egy belső vezetői egyeztetés eredményeként jött létre. A célok és a prioritások egyértelműek: a meglévő partnerségeink megerősítése mellett folyamatosan keresünk új európai partnereket is. Mindkét cél esetében sokkal nagyobb a hangsúly a partnerség minőségén, mint a partnerségek darabszámán.

Projekt team: Melyek azok a legnagyobb kihívások, melyekkel az európai munka közben meg kellett a szervezetnek birkóznia?

Chiara Palazzetti: Be kellett látnunk, hogy a külföldi szervezetekkel erős kapcsolatot csak úgy tudunk kiépíteni, ha rászánjuk a kellő időt és magas szaktudásról teszünk tanúbizonyságot. Eltérőek a kultúrák, a munkához való hozzáállás, és az oktatási rendszerek is: ezekkel mind meg kellett ismerkednünk, mielőtt elkezdtük volna az európai együttműködési munkát. Emellett természetesen a nyelvi készségeinket is fejlesztenünk kellett.

Projekt team: Melyek voltak a FORMA.Azione azon aspektusai, amelyeket mindenképpen meg kellett változtatni az átmeneti időszak alatt?

Chiara Palazzetti: Először is a szervezeti struktúrát és a dolgozói készségeket kellett hozzáigazítani a transznacionális munka által diktált igényekhez. Létrehoztunk egy nemzetközi csapatot három új dolgozó bevonásával, beleértve magamat is. A kezdeti időszakban a vezetők nem rendelkeztek nemzetközi profillal, így mind a vezetői, mind a nyelvi készségeiket fejleszteniük kellett az új igényeknek megfelelően. Másodsorban megváltoztattuk a munkaszervezetet is. Megváltoztattuk a projekt menedzsment folyamatot is azáltal, hogy egy személyre bíztuk az egész projekt ciklus vezetését, ahelyett, hogy minden lépést egy-egy személyre bíztunk volna. Új minőségbiztosítási rendszert is fel kellett állítanunk a meglévő belső folyamatok és kommunikációs csatornák felülvizsgálatával: például a Skype konferenciák lefolytatása külföldi partnerekkel nem képezte részét a régi minőségbiztosítási rendszernek. Kisebb, de ugyanakkor nagyon is szükséges változtatásokat kellett véghez vinni annak érdekében, hogy az adminisztratív csapat részére is egyértelmű legyen az elvégzendő feladat, és ezzel egyidejűleg a nemzetközi partnerekkel történő kommunikáció is hatékony legyen.

Projekt team: Mi volt az Európanizáció legnagyobb hatása a szervezetre?

Chiara Palazzetti: A szaktudásunk és a szolgáltatásaink minősége jóval magasabb szintűvé vált. Az oktatási kínálatunk sokkal innovatívabb lett, és referencia pontként tartanak bennünket számon Umbriában bizonyos témakörökben, mint például a minőségbiztosítás vagy szakértői vizsgálat. Más szakképző szervezetek a régiónkban tőlünk tanulnak, és ugyan versenytársak vagyunk, de a szaktudásunkból ők is profitálnak. Az pedig, hogy Perugia várossal közösen menedzseljük az első Eurodesket az Umbria régióban még inkább alátámasztja ezt a trended. Az Eurodesk célja az európai oktatási mobilitási lehetőségek széleskörű megismertetése.

Projekt team: Hogyan látja az európanizált szervezetét a jövőben?

Chiara Palazzetti: Azt remélem, hogy európai szinten tovább növekszik a szervezetünk azáltal, hogy megerősítjük, továbbfejlesztjük a specifikus témákhoz kapcsolódó kompetenciánkat és a partnereinkkel történő együttműködést is. Célunk, hogy referenciává váljunk a tagjelölt országokban és a szomszédos régiókban. E célból jelenleg egy kapacitásépítési projekt vezetői vagyunk Ukrajnában.

Projekt team: Milyen jó tanácsokkal látná el az európanizációs vagy nemzetköziesedés terén fejlődni vágyó szervezeteket?

Chiara Palazzetti: Elkerülhetetlenül fontos befektetés a dolgozói kompetenciák fejlesztése. A nemzetközi rendezvényeken való részvétel szintén nagyon hasznos, hiszen ott találkozhatunk a külföldi szervezetekkel. De talán a legfontosabb tanács az, hogy legyünk hajlandóak elhagyni a komfort zónánkat és álljunk készen a kudarcra is, hiszen az szerves részét képezi a tanulási folyamatnak. Ebben a folyamatban kapcsolatokat és készségeket fejlesztesz, amelyek a jövőben rávezetnek a sikerhez vezető útra. Az sem a világ vége, ha éppen nem sikerül elnyerni a megpályázott összeget, hiszen ez elveheti ugyan az ember kedvét egy-két napra, de ugyanakkor ösztönzőleg hat, hogy a következő alkalommal sokkal jobbak legyünk.