Alessandro Melillo

International Promotion of Sicily to the World – PRISM
Olaszország
www.associazioneprism.eu

A PRISM non-profit fejlesztési ügynökség, mely a transznacionális szervek, kiváltképp az Európai Bizottság által támogatott fejlesztési politikákhoz nyújt szakértői segítséget.

A PRISM jelentős tapasztalattal rendelkezik az európai ifjúsági munka és a nem-formális oktatás területén, valamint számos mobilitásban és képzési programban vett részt különféle EU programok keretében. Ezek fókuszában az következő témák álltak: szociális vállalkozások, szociális start-up-ok, projekt ciklus menedzsment, erőszakmentes közösségfejlesztés, társadalmon belüli béke.

2013-ban a PRISM egy információs központot alapított, amely ingyenes jogi segítséget és tanácsadást biztosít a Szicíliába (Olaszország) érkező és ott lakó menedékkérők részére. A központ egy hivatásos ügyvéd és egy interkulturális mediátor csapat irányításával működik.

2014-ben a PRISM Szenegálban (Ziguinchor) alapította meg fiókirodáját azzal a céllal, hogy erősítse az együttműködést és a jó gyakorlatok cseréjét az ifjúsági munka területén.
A projektek segítségével számottevő projekt menedzsment tapasztalatra tettünk szert, és megtanultunk innovatív oktatási csomagokat fejleszteni.

Projekt team: Ön személy szerint hogyan értelmezi az Európanizáció fogalmát és hogyan képzeli el annak megvalósítását az Ön intézményében?

Alessandro Melillo: Számomra nagyon is ismerősen cseng az Európanizáció fogalma, hiszen európai környezetben nőttem fel mind személyes, mind pedig szakmai szempontból.
1979-ben születtem, és akkora az Európai Közösség már valóság volt. Annak az “Erasmus generációnak” vagyok a tagja, amely Európát egy országként éli meg, amely számos munka-és képzési lehetőséget kínál. Ezzel párhuzamosan Európa arra is lehetőséget biztosít, hogy barátságokat kössünk, és jól érezzük magunkat társainkkal a kontinens bármelyik országából.

Szakmai szempontból az egyetlen munka, amely boldoggá tesz ma az az európai projektek menedzselése. Őszintén mondhatom, hogy az elmúlt 10 évben magamba szívtam Európát és a megélhetésemet is Európa biztosította. Az Európanizáció az a folyamat, amely minden egyes európai polgár számára lehetővé teszi, hogy egy tágabb közösséghez tartozzon.
Egyértelműen kijelenthetem, hogy az Európanizáció szervezetem egyik alappillére. Minden nap európai munkát végzünk és megosztjuk ötleteinket, elképzeléseinket és tapasztalatainkat a többi európai kollégával. Folyamatosan formáljuk egymást, pozitívan hatunk egymás készségeire, az európai kollégák által megosztott tapasztalatok segítségével pedig javítani tudunk a gyengeségeinken. Legfőképpen pedig nagyon jól együtt tudunk dolgozni a közösen kezelendő problémák megoldásán. Ez véleményem szerint az Európanizáció még egy pozitív hatása.

Projekt team: Milyen európai munkát végez a PRISM?

Alessandro Melillo: A PRISM 2012-ben alakult, és már az első naptól kezdve számos európai projektben vett részt. Számottevő tapasztalattal rendelkezünk a formális és nem formális oktatás, ifjúság, fejlődő országokbeli nemzetközi együttműködés, jogok és polgárság és a gazdasági fejlődés területein. Számos EU programban vettünk részt, mint például az Egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning Programme – LLP), Európa a polgárokért (Europe for Citizens), ENPI, Erasmus +, COSME stb.
A jövőben szeretnék még szorosabbá fűzni szakmai kapcsolatunkat a nemzetközi partnereinkkel (mind EUn belül és kívül), és szeretnénk nyitni a nemzetközi üzleti szféra felé is, ami számunka egy teljesen új dolog lesz.

Projekt team: Melyek voltak az európai munka során felmerülő legnagyobb kihívások szervezeten belül?

Alessandro Melillo: Az európai munka során felmerülő legnagyobb kihívás a megfelelő új munkatársak megtalálása. Olaszországban nem egyszerű olyan szakembereket találni, akik képesek a nemzetközi munkavégzésre, hiszen gondot jelent a nyelvi készségek hiányossága.
Még a fiatalabb generáció sincs kellőképp felkészülve a nemzetközi munkára. Úgy vélem, hogy ez a hiányosság a nemzeti oktatási rendszerhez köthető, ahol gyakran nincs meg a szükséges képzés, és a nemzetköziesedési stratégiák fejlesztésére fordított idő is rendkívül kevés.

Projekt team: Az eddigiek során mely területekre hatott az Európanizáció leginkább az Ön szervezetében?

Alessandro Melillo: Mivel az európai, illetve nemzetközi munka képezi a szervezet alapját, nehéz kiválasztani azt a területe, amelyre az európai vagy nemzetközi munka leginkább hat.
Sikerült viszont érzékelhető változásokat elérnünk más szicíliai, vagy szicíliai hátországbeli szervezetekben, ahol nem jellemző a nemzetközi csoportokkal történő munka. Az elmúlt években megvalósított projektjeink által segíteni tudtuk a helyi vállalkozókat is (elsősorban a szálloda- és étteremtulajdonosokat, de a fiatalokat és más csoportokat is) hogy más európai országbeli emberekkel kommunikáljanak és együttműködjenek, hiszen megmutattuk nekik, hogy függetlenül a nemzeti különbségektől, mi mind ugyanahhoz a nagy közösséghez tartozunk.

Projekt team: Milyen tanácsot adna más szervezeteknek, hogy sikeresebben kezeljék az Európanizációs, illetve nemzetköziesedési folyamatot?

Alessandro Melillo: Akár tetszik, akár nem, a globalizáció által kiváltott piaci expanzió azt eredményezte, hogy a kapcsolatok és a verseny is sokkal szélesebb körben zajlik. Egy vállalkozás vagy szervezet sem tud ezek elől a trendek elől kitérni, ha sikeresen fenn akar maradni, még akkor sem, ha tevékenysége elsősorban regionális jellegű. Úgy hiszem, az első szükséges lépés, amelyet egy szervezetnek a sikeres Európanizáció érdekében tennie kell, az az azok iránt tanúsított érdeklődés, akik hajlandók megosztani velünk a nézeteiket, készségeiket és tapasztalataikat, amelyeket a mienktől eltérő személyes és szakmai pályákon szereztek. Személyes és szakmai szempontból számos előnnyel járt számomra az európai és mediterrán régióval való közös munka, és mindazt, amit tanultam, újra tudtam hasznosítani a saját szervezetemben. Az európai projektekben való részvétel egy bizonyos szintű szakmai “versengést” is eredményez, amely meghaladja a nemzeti határokat. Ez kétségkívül növelte a munkánk és termékeink minőségét. Mindezt szem előtt tartva azt a tanácsot tudom adni más szervezeteknek, hogy tartsák nyitva az ajtót a világ előtt úgy, hogy folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a külföldi kollégákkal és versenytársakkal. Legyél inspirálva mások által, és cserébe inspirálj Te is másokat! Én abban hiszek, hogy az Európanizáció és a nemzetköziesedés így kell, hogy történjen.