Εταίροι

Σχετικά με

Ποιος είναι πίσω από το εργαλείο;

Το έργο έχει ξεκινήσει από την emcra GmbH και συγκεντρώνει επτά οργανισμούς από τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Κροατία.

Τέσσερις από αυτούς έχουν εμπειρία στη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού και έξι εμπειρία στην οργανωτική ανάπτυξη. Όλοι τους προσφέρουν δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχουν κοινό ενδιαφέρον τη διευκόλυνση της διαδικασίας Εξευρωπαϊσμού των μελών ή των πελατών τους. Όλοι οι εταίροι έχουν την άποψη, βάσει της εμπειρίας, ότι το άνοιγμα προς την Ευρώπη βελτιώνει την προσφορά και την απόδοση των εκπαιδευτικών οργανισμών.
Σύμφωνα με την αρχή αυτή, της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων, οι εταίροι έχουν συνδυάσει την τεχνογνωσία τους για την ανάπτυξη του διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης. Υπό τον συντονισμό του emcra GmbH, οι εταίροι έχουν συμμετάσχει ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες του έργου.

Οι λεπτομέρειες των επιμέρους οργανισμών παρέχεται παρακάτω.

emcra - Europa aktiv nutzen

emcra - Europa aktiv nutzen

Γερμανία
emcra.eu

Η emcra GmbH είναι μια κορυφαία εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης, στον τομέα των δημόσιων, εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και διαχείρισης έργων. Η emcra GmbH υποστηρίζει επίσης την οργανωτική ανάπτυξη οργανισμών, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να “Εξευρωπαΐσουν” τον εαυτό τους.

Από το 2002 η emcra GmbH έχει πράγματι συνοδεύσει τη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και ενώσεων και υποστήριξε την ανάπτυξη των στρατηγικών διεθνοποίησής τους.

Η emcra GmbH είναι επίσης εγγεγραμμένος πάροχος εκπαίδευσης και δραστηριοποιείται στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η emcra αυξάνει τις δεξιότητες των ειδικευμένων επαγγελματιών για να πετύχουν σε εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπλέον, η emcra προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την οργανωτική ανάπτυξη, τα οποία εφαρμόζουν την έννοια της «Θεσμικής Ετοιμότητας».

Οργανισμός Συλλογής Κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμός Συλλογής Κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γερμανία
eu-fundraising.eu

Ο Οργανισμός Συλλογής Κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης e.V. (EUFA) είναι ένας Ευρωπαϊκά προσανατολισμένος οργανισμός που προωθεί ενεργά την Ευρωπαϊκή ανταλλαγή. Εγγεγραμμένος ως μη-κερδοσκοπικός οργανισμός το 2010, η ένωση αυτή είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο με περισσότερα από 100 άτομα και οργανισμούς.

Μία από τις κύριες ανησυχίες του EUFA, είναι η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Μέσα από το έργο του, ο ΕUFA επιδιώκει να ενθαρρύνει τα άτομα και τους οργανισμούς να σκέφτονται και να εργάζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο EUFA, ως εκ τούτου, υποστηρίζει ενεργά την επαγγελματοποίηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Για το σκοπό αυτό, ο EUFA βοηθά στην ανάπτυξη κοινών προτύπων ποιότητας για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, ο EUFA είναι μια αρχή πιστοποίησης για σεμινάρια στον τομέα της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι από κοινού συγγραφέας και εμπνευστής του Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναπτύχθηκε από κοινού με 8 Ευρωπαίους εταίρους από 8 χώρες.

Ο EUFA διεξάγει επίσης τα δικά του Ευρωπαϊκά προγράμματα και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές κοινοπραξίες.

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ποιότητα

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ποιότητα

Βουλγαρία
ecq-bg.com

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ποιότητα Ltd (ECQ) είναι μια εταιρεία συμβούλων που ιδρύθηκε το 2001. Η εταιρεία ειδικεύεται σε δύο πεδία: την ανάπτυξη και τη διαχείριση των σχεδίων στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών προτύπων για τη διαχείριση της ποιότητας.

Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με ξένους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων, κέντρων πιστοποίησης, μη κυβερνητικών οργανισμών, εταιρείες συμβούλων, κ.λπ.

Το ECQ έχει εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και εργαζομένων, στην εφαρμογή των διαφόρων προτύπων ποιότητας. Από την ίδρυσή του, το ECQ, έχει επίσης αναπτύξει, εξελίξει ή/και στηρίξει την υλοποίηση έργων για περισσότερες από 70 επιχειρήσεις, περισσότερα από 13 δημοτικά έργα και πάνω από 15 έργα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βουλγαρία
ips.bg/en

Το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών (IPS) στη Σόφια ιδρύθηκε το 1990. Το Ινστιτούτο λειτουργεί ως τμήμα του Πανεπιστημίου Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας.

Παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε 1100 Βούλγαρους και ξένους φοιτητές κάθε χρόνο και είναι εξαπλωμένο μεταξύ επτά κέντρων κατάρτισης: το Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο, το Κέντρο Πολιτικής και Δικαίου, το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελέγχου, το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Διαχείρισης, το Κέντρο Διαχείρισης Ποιότητας, το Διεθνές Κέντρο Έργων και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το IPS συνεργάζεται με κορυφαία και μεσαίου επιπέδου στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, επιχειρηματίες, στελέχη δημόσιας διοίκησης και εμπειρογνώμονες σε διάφορους κοινωνικούς τομείς, καθώς και μεμονωμένους εκπαιδευόμενους.

Το IPS έχει επίσης συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συντονιστής ή εταίρος.

Το Κυπριακό Σωματείο Διαχείρισης Έργων

Το Κυπριακό Σωματείο Διαχείρισης Έργων

Κύπρος
cpms.org.cy

Το Κυπριακό Σωματείο Διαχείρισης Έργων (CPMS) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2008, με στόχο την προώθηση προτύπων της διεθνούς διαχείρισης έργων, τις τεχνικές και τις πιστοποιήσεις στην Κύπρο και την καθιέρωση των οφελών που έρχονται με την εφαρμογή μιας κουλτούρας διαχείρισης έργων για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα.

Το CPMS είναι η εθνική ένωση στην Κύπρο της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Έργων (IPMA), της πιο διάσημης ομοσπονδίας διαχείρισης έργων με άνω των 60 Ομοσπονδιών Μελών (MAs), σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, το CPMS υπήρξε ενεργός εταίρος σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2012, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία του στη διαχείριση έργων και προγραμματισμό, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και επιχειρηματικά πρότυπα (ISO). Επίσης το CPMS ως οργανισμός διαδίδει και μεταφέρει καλές πρακτικές στον κλάδο της Κυπριακής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Πόλης Τσιόνγκρατ

Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Πόλης Τσιόνγκρατ

Ουγγαρία
csmkik.hu/en

Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Πόλης Τσιόνγκρατ (CSKIK) περιλαμβάνει σχεδόν 1,500 επιχειρήσεις από τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και της βιοτεχνίας, που μαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% της οικονομικής ισχύος της χώρας.

Ο ρόλος του Επιμελητηρίου είναι να βοηθά τα μέλη του με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παρέχοντας οικονομικές αναλύσεις και προβλέψεις, διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές σχέσεις, συντονίζοντας την επαγγελματική κατάρτιση και τη σύσταση και παροχή συμβουλών σχετικά με τη φορολογία, νομικά και άλλα ζητήματα.

Επιπλέον, το Επιμελητήριο φιλοξενεί ένα γραφείο Δικτύου Επιχειρήσεων Ευρώπης (EEN) και επομένως είναι συνδεδεμένο με περίπου 600 γραφεία εντός του δικτύου (διαθέσιμο σε περισσότερες από 50 χώρες), τα οποία έχουν ως στόχο τη διεθνοποίηση και Εξευρωπαϊσμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ιδίως των νέων επιχειρήσεων).

Από το 2011 το Επιμελητήριο έχει επίσης λάβει μέρος σε 13 προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Οργάνωση των Σουαβών του Δούναβη

Η Οργάνωση των Σουαβών του Δούναβη

Η Οργάνωση των Σουαβών του Δούναβη είναι Κροατική ομοσπονδία μέλος της Γερμανικής Ένωσης (GA). Ιδρύθηκε το 1992, είχε αναπτυχθεί στη συνέχεια για να γίνει ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Κροατία, που αντιπροσωπεύει την Αυστριακή και Γερμανική μειονότητα που είχε εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη περιοχή εδώ και αιώνες.

Η Γερμανική Ένωση έγινε μέλος της Ομοσπονδιακής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN) από το 2011, ενός οργανισμού ομπρέλα, που εκπροσωπεί την κοινωνία των αυτόχθονων πολιτών, των εθνικών μειονοτήτων και των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών στην Ευρώπη και η οποία είναι επίσης μέλος της Ομάδας Εργασίας των Γερμανικών μειονοτήτων στην Ευρώπη.

Με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε έργα για τις μειονότητες, η GA ήταν υπεύθυνη για τα οριζόντια θέματα στο έργο «Εξευρωπαϊσμός», δοκιμάζοντας, για παράδειγμα, τη διάρκεια ισχύος του διαδικτυακού εργαλείου υπό το πρίσμα των αρχών της μη διάκρισης.