Партньори

Относно

Кой стои зад проекта upgrade2europe?

Шестте продукта на upgrade2europe са разработени в рамките на едноименния проект, иницииран от emcra – Co-chaping Europe. Седем организации от България, Кипър, Естония, Германия, Унгария и Италия обединиха своя опит, за да създадат цялостния подход upgrade2europe, който придружава организациите по пътя им към Европа.

Партньорите имат опит в процеса на европеизация и в организационното развитие. Всички те предлагат образователни и обучителни дейности и споделят интереса си да улеснят процеса на европеизация на своите членове, клиенти или заинтересовани страни. Въз основа на натрупания опит те са на мнение, че отварянето към Европа подобрява предлагането и резултатите на образователните организации, на организациите като цяло и на компаниите.

Подробности за отделните организации са представени по-долу.

emcra - Co-shaping Europe

emcra - Co-shaping Europe

Германия
emcra.eu

Базирана в Берлин, emcra – Co-shaping Europe е водеща компания за обучение и консултации в областта на организационното развитие и лидерството, както и в областта на националното и европейското финансиране и набирането на средства.

emcra съпровожда фондации, асоциации и (социални) предприятия в предизвикателствата на управлението на промяната. Фокусът е върху финансирането, новите подходи за приобщаващо лидерство, цифровата трансформация, управлението на проекти и придружаването на организациите по пътя им към Европа, включително прилагането на международни стандарти.

Търговско-промишлена камара на Csongrád-Csanád

Търговско-промишлена камара на Csongrád-Csanád

Унгария
csmkik.hu/en

Търговско-промишлената камара на окръг Чонград-Чанад има 130-годишна история, 1100 членове от сферата на търговията, промишлеността, услугите и занаятите и директни контакти с повече от 33 000 предприятия. Основното задължение на камарата е икономическото развитие и общото представителство на бизнеса.

CSKIK е домакин на регионалния офис на мрежата Enterprise Europe Network на Европейската комисия, която помага на предприятията да въвеждат иновации и да се развиват в международен мащаб. По този начин Камарата е част от най-голямата в света мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия с международни амбиции.

EU-Fundraising Association

EU-Fundraising Association

Германия
eu-fundraising.eu

Европейската асоциация за набиране на средства (The EU Fundraising Association e. V. – EUFA) е организация с нестопанска цел, която работи в цяла Европа и е със седалище в Берлин. EUFA е основана през 2010 г. от мрежа от професионални специалисти по набиране на средства в ЕС.

Една от основните задачи на EUFA е европейската интеграция и подкрепата на европейското гражданство. Със своята дейност EUFA се стреми да насърчава хората и организациите да мислят и работят в европейски контекст.

В качеството си на професионална организация EUFA има за цел да установи стандарти за качество за специалистите по набиране на средства, мениджърите по отпускане на безвъзмездни средства и ръководителите на проекти от секторите на стопанската и нестопанската дейност в ЕС.

The Cyprus Project Management Society

The Cyprus Project Management Society

Кипър
cpms.org.cy

Кипърското дружество за управление на проекти (Cyprus Project Management Society – CPMS) е професионална асоциация с нестопанска цел, създадена в Кипър през 2008 г. Основната цел на дружеството е да разпространява ползите от използването на методологии и стандарти за управление на проекти сред компаниите, професионалистите и обществото като цяло.

При изпълнението на своите проекти и други дейности CPMS черпи сили и компетентност от участието и приноса на своите доброволци.

CPMS е националната асоциация, представляваща Кипър в Международната асоциация за управление на проекти (IPMA), най-известната федерация за управление на проекти, която обединява над 60 асоциации-членки (АП) по целия свят.

PRISM

PRISM

PRISM е социално предприятие с нестопанска цел, чиято мисия е да създава равни възможности за напредък на хората, общностите и обществата. То действа като квалификационен център за съвместно планиране за разработване на адаптирани стратегии за развитие и интервенции, като оценява многообразието и социалните, културните и икономическите ресурси на общностите в международна перспектива.

Основните му области са:

  • Предприемачество и пригодност за заетост
  • Изследвания, иновации и нови технологии
  • Социално сближаване, справедливост и равенство
  • Местно развитие и устойчивост
  • Международно сътрудничество, мобилност и младежки дейности
TALTEC

TALTEC

Естония
https://taltech.ee/en

Международно успешен университет

Технологичният университет в Талин (TALTECH) е водеща институция в естонското инженерно и технологично образование. Университетът си сътрудничи с индустриални партньори и насърчава предприемачеството и старт-ъп предприятията.

Висококачествени програми и успешни възпитаници

Обучение и преподаване, основани на международно признати изследвания – завършилите TalTech са високо оценени на пазара на труда в цял свят.

Високи постижения в областта на научните изследвания и иновациите

TalTech активно отговаря на нуждите на бързо развиващото се общество и е посветен на справянето с предизвикателствата на дигиталната ера.

European Center for Quality

European Center for Quality

България
ecq-bg.com

Европейски център за качество (ЕЦК) е основан през 2001 г. и е специализиран в:

  • Консултации за управление в областта на финансирани от ЕС проекти
  • Програми за обучение на стопански субекти
  • Свързване на света на бизнеса със секторите на образованието и обучението
  • Разработване на международни стандарти за управление на качеството.

Мисията на EЦК е да разработва и управлява проекти по начин, който гарантира успешното им реализиране. EЦК работи в тясно сътрудничество с национални и чуждестранни партньори, сред които образователни институции, НПО, МСО и МСП.