Εργαλείο αυτοαξιολόγησης

Προϊόντα

Με το εργαλείο αυτοανάλυσης upgrade2europe θα αναλύσετε πόσο καλά προετοιμασμένος είναι ο οργανισμός σας για ευρωπαϊκές δραστηριότητες.

Θα λάβετε μια ατομική αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει συστάσεις για τα επόμενα βήματά σας στην πορεία σας προς την Ευρώπη. Με συγκεκριμένες συμβουλές για τα εργαλεία που παρέχονται στο εγχειρίδιο upgrade2europe, μπορείτε να ξεκινήσετε την οργανωτική σας ανάπτυξη.

Έναρξη

Πώς λειτουργεί το εργαλείο αυτοξιολόγησης;

Θα περάσετε από 3 φάσεις κατά την ανάλυση του οργανισμού σας.

01 Ανάλυση

Θα σας παρουσιαστούν 4 περιγραφές καταστάσεων για κάθε θέμα. Επιλέξτε την περιγραφή κατάστασης που αντιπροσωπεύει καλύτερα τον οργανισμό σας. Θα αξιολογήσετε συνολικά εννέα οργανωτικούς τομείς που είναι σημαντικοί για τον εξευρωπαϊσμό του οργανισμού σας

02 Αξιολογήστε

Θα λάβετε μια αξιολόγηση του οργανισμού σας. Θα είστε, επομένως, σε θέση να δείτε πώς ο οργανισμός σας είναι προετοιμασμένος για διεθνή εργασία και πού υπάρχει ανάγκη βελτίωσης. Θα λάβετε ατομικές συστάσεις για μελλοντική δράση από κάθε έναν από τους 9 οργανωτικούς τομείς.

03 upgrade2europe

Αναπτύξτε μια στρατηγική για τον εξευρωπαϊσμό του οργανισμού σας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τις συστάσεις για δράση που δημιουργήθηκαν για εσάς ως οδηγό και επωφεληθείτε από το υλικό του upgrade2europe με μια ποικιλία εργαλείων και βίντεο για την υποστήριξή σας.

Σας συνιστούμε να σχεδιάσετε ολόκληρη τη διαδικασία upgrade2europe από κοινού ως ομάδα και να εμπλέξετε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους είναι λογικό και εφικτό. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνετε το ταξίδι σας προς την Ευρώπη σε μια συνεργατική διαδικασία οργανωτικής ανάπτυξης, το αποτέλεσμα της οποίας η ομάδα ταυτίζεται και υλοποιεί από κοινού με αφοσίωση και αφοσίωση.

περισσότερα υλικά

Πρόγραμμα σπουδών

Αναπτύξτε τη δική σας εκπαίδευση upgrade2europe. Το Πρόγραμμα Σπουδών σας προσφέρει πιθανά Περιεχόμενα.
περισσότερα

Βίντεο εκμάθησης

Παρακολουθήστε τα εκπαιδευτικά μας βίντεο upgrade2europe, που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ευρωπαϊκή σας εργασία.
περισσότερα

Μοντέλο διαδικασίας

Εμβαθύνετε στη θεωρία στην οποία βασίζεται η οργανωτική ανάλυση της upgrade2europe.
περισσότερα