FAQ

Относно

1. Какво е upgrade2europe?

upgrade2europe е резултат от едноименния европейски проект: интегриран дигитален инструмент за обучение, съдържащ шест продукта. С тях потребителите могат да усвояват необходимите умения за европеизация на своите организации стъпка по стъпка на работното място и да ги прилагат директно в ежедневната си работа (подход на учене на работното място). Доставчиците на обучения могат да използват материалите и примерната учебна програма за програми за обучение.

Освен инструмент за самооценка, upgrade2europe предлага допълнителни инструменти за организационно развитие и богата информация по темата за европеизацията.

Интегрираният инструмент за дигитално обучение използва цялостен подход със своите шест продукта:
  • Инструмент за самооценка на организациите, за да определят своето ниво на “институционална готовност“
  • Наръчник с различни инструменти, които могат да се използват директно в ежедневната работа за организационно развитие
  • Курс по електронна поща, който предлага забавно въведение в темата за европеизацията
  • Обучителни видеоклипове, които вдъхновяват, обучават и служат като допълнителни източници на информация
  • Учебна програма за разработване на програми за обучение
  • Модел на процеса, съдържащ теоретичните и методологичните основи, върху които е разработен upgrade2europe

Можете да научите повече за проекта upgrade2europe тук.

2. За кого е предназначен upgrade2europe?

upgrade2europe подкрепя малки и средни организации (МСО) като асоциации и фондации, образователни институции и МСП от сектора на услугите, за да се справят с предизвикателствата на транснационалната работа в Европа.

Въпреки че upgrade2europe е изрично разработен за горепосочените целеви групи, други организации и предприятия също могат да се възползват от инструмента за дигитално интегрирано обучение и неговите шест продукта.

3. Кои теми разглежда upgrade2europe?

upgrade2europe предлага цялостен подход към темата за европеизацията. Всички продукти на upgrade2europe са проектирани и разработени въз основа на теоретичната и методологична основа, описана подробно в модела на процеса. Докато работехме върху модела на процеса, идентифицирахме девет области на процеса. Тези девет тематични области могат да бъдат отнесени към четири области (домейни) на upgrade2europe.

Корпоративно управление – основи на успеха
- Мисия, визия и организационна култура
- Стратегия и оценка
- Европейско и международно измерение

Мениджмънт и лидерство – да се справим правилно
- Управленско съвършенство
- Международни дейности и управление на международни проекти
- Съвършенство на лидерството

Операции и ресурси – хора, инфраструктура и финанси
- Хора и инфраструктура
- Финансов капацитет и финансово управление

Европейски партньорства и съюзи – Сътрудничество и комуникация
- Сътрудничество и външна комуникация

4. Как мога да използвам най-добре upgrade2europe?

Ако обмисляте дали да започнете процес на европеизация или искате да разберете къде се намирате в момента в текущия процес на европеизация, трябва да започнете с инструмента за самооценка upgrade2europe. С този инструмент можете бързо да оцените настоящата “институционална готовност” на вашата организация за Европа. Резултатът ще бъде цялостна индивидуална оценка с различни съвети и препоръки за следващите ви конкретни стъпки.

При оценката на вашата самооценка ще научите също така кои от 15-те инструмента от наръчника upgrade2europe ще ви помогнат най-добре в областите, които трябва да приоритизирате. Наръчникът upgrade2europe има за цел да ви предостави поне един практически инструмент за всички основни задачи по европеизация, пред които е изправена вашата организация, което ще ви позволи незабавно да започнете да оптимизирате настоящата си ситуация.

Ако искате да научите повече за някои от централните инструменти от наръчника upgrade2europe, като същевременно инвестирате минимално време, препоръчваме ви да започнете с курса по електронна поща на upgrade2europe. Курсът по електронна поща предлага лесно и постепенно въвеждане в темата за европеизацията. Десетте имейла, които ще получавате в продължение на десет седмици, предоставят увлекателно въведение в методологията на upgrade2europe. Те предлагат и първоначални практически съвети за това как най-добре да използвате инструментите във вашата организация.

Друг начин да навлезете в темата за европеизацията предлагат учебните видеоклипове на upgrade2europe. Тези видеоклипове ви дават възможност да се запознаете с възможностите и предизвикателствата, свързани с процеса на европеизация. Можете да използвате видеоклиповете като първи източник на вдъхновение, като място за намиране на информация по време на вашия процес на европеизация или като допълнителен учебен ресурс за семинар на upgrade2europe.

Учебната програма на upgrade2europe е специално разработена за обучители и доставчици на образователни услуги. Учебната програма предоставя основите за разработване на семинари и обучения по темата европеизация. Тя описва знанията, уменията и способностите, необходими за успешното управление на процеса на европеизация. Учебната програма е разработена въз основа на ниво 5 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

Накрая, но не на последно място, е моделът на процеса upgrade2europe. Този документ представлява интерес за тези, които искат да научат повече за методологическите основи на upgrade2europe. Със своите четири етапа на развитие моделът на процеса внася структура в процеса на организационно развитие на upgrade2europe и предоставя основа за препоръчване на конкретни инструменти и съвети за индивидуалното развитие на всяка организация.

5. Безплатно ли е използването на продуктите на upgrade2europe?

Да. Разработването на интегрирания инструмент за дигитално обучение upgrade2europe и неговите шест продукта бяха съфинансирани в рамките на програмата на ЕС “Еразъм+”. Използването на продуктите ви се предлага напълно безплатно.

6. Кои авторски права и права на ползване се прилагат за upgrade2europe?

Интегрираният инструмент за цифрово обучение upgrade2europe с неговите шест продукта е обект на лиценз:

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Можете свободно да:

Споделяте – копирате и разпространявате материала на всякакъв носител или формат

Да адаптирате – да ремиксирате, трансформирате и надграждате материала за всякакви цели, включително с търговска цел.

При следните условия:

Признаване – трябва да посочите подходящо авторство, да предоставите връзка към лиценза и да посочите дали са направени промени. Можете да направите това по всякакъв разумен начин, но не и по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява вас или вашето използване.

ShareAlike – Ако ремиксирате, трансформирате или надграждате материала, трябва да разпространявате своя принос под същия лиценз като оригинала.

7. Кой стои зад upgrade2europe?

Седем организации от България, Естония, Германия, Италия, Унгария и Кипър съвместно разработиха интегрирания инструмент за обучение upgrade2europe с неговите шест продукта в рамките на едноименния европейски проект. Под ръководството на координатора emcra – Co-shaping Europe всички партньори допринесоха за успеха на проекта и заедно разработиха цялостния подход upgrade2europe, който да придружава организациите по пътя им към Европа.

Можете да намерите повече информация за партньорите на upgrade2europe тук.

8. Как се гарантира поверителността на личните ми данни и обработката им?

emcra – Co-shaping Europe се отнася много сериозно към защитата на вашите данни. Искаме да знаете кога събираме някакви данни и как ги използваме. Предприели сме технически и организационни мерки, които гарантират, че разпоредбите относно защитата на данните са спазени. Моля, прочетете нашата политика за защита на личните данни за повече информация.