Πρόγραμμα σπουδών

Προϊόντα

Το πρόγραμμα σπουδών upgrade2europe σας παρέχει περιεχόμενο για τα εργαστήριά σας και την περαιτέρω κατάρτιση για τον εξευρωπαϊσμό των οργανισμών.

Για 9 οργανωτικούς τομείς περιγράφονται λεπτομερώς οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες απαιτούνται για να συνοδεύσετε αυτόνομα και υπεύθυνα έναν οργανισμό στην πορεία του προς την Ευρώπη.

Λήψη PDF

Για ποιο λόγο είναι χρήσιμο το πρόγραμμα σπουδών;

Το Πρόγραμμα Σπουδών upgrade2europe προσφέρει στους παρόχους κατάρτισης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους των μαθημάτων κατάρτισης με θέμα τον εξευρωπαϊσμό των οργανισμών. Εμπνευστείτε και χρησιμοποιήστε τις περιεκτικές πληροφορίες, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ποιότητας (EQF), για τα μαθήματά σας. Το ολοκληρωμένο περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει ή στο σύνολό του ως βάση για τις περαιτέρω εκπαιδευτικές σας προσφορές.

Περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών upgrade2europe ορίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να συνοδεύσετε αυτόνομα και υπεύθυνα έναν οργανισμό στην πορεία του προς την Ευρώπη στους τομείς που αναφέρονται παρακάτω.

Τομέας 1: Εταιρική διακυβέρνηση – Τα θεμέλια της επιτυχίας

• Αποστολή, όραμα και οργανωτική κουλτούρα
• Στρατηγική και αξιολόγηση
• Ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση

Τομέας 2: Διοίκηση και ηγεσία – Η σωστή διαχείριση

• Διοικητική αριστεία
• Διεθνείς δραστηριότητες και διεθνής διαχείριση έργων
• Αριστεία της ηγεσίας

Τομέας 3: Λειτουργίες και πόροι – Άνθρωποι, υποδομές και οικονομικά

• Άνθρωποι και υποδομές
• Οικονομική ικανότητα και οικονομική διαχείριση

Τομέας 4: Ευρωπαϊκές συμπράξεις και συμμαχίες – Συνεργασία και επικοινωνία

• Συνεργασία και εξωτερική επικοινωνία

περισσότερα υλικά

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης

Πού βρίσκεται ο οργανισμός σας στο ταξίδι του προς την Ευρώπη; Μάθετε το με το διαδραστικό εργαλείο αυτοανάλυσης upgrade2europe.
περισσότερα

Εγχειρίδιο

Εφαρμόστε τα πρακτικά εργαλεία του upgrade2europe κατά τη διάρκεια της καθημερινής σας ρουτίνας εργασίας στο δρόμο σας προς την Ευρώπη.
περισσότερα

Βίντεο εκμάθησης

Παρακολουθήστε τα εκπαιδευτικά μας βίντεο upgrade2europe, που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ευρωπαϊκή σας εργασία.
περισσότερα