Учебна програма

Продукти

Учебната програма на upgrade2europe предоставя съдържание за вашите семинари и допълнително обучение за европеизация на организациите.

9-те организационни области са описани подробно наред със знанията, уменията и способностите, които са необходими на дадена организация да върви самостоятелно и отговорно по пътя към Европа.

Изтегляне на PDF

За какво е полезна учебната програма?

Учебната програма на upgrade2europe предлага на доставчиците на обучение подробна информация за съдържанието и целите на курсовете за обучение по темата за европеизация на организациите. Може да използвате изчерпателната информация, която е изготвена в съответствие с ниво 5 на Европейската рамка за качество (EQF) за своите курсове. Съдържанието може да се използва частично или изцяло като основа за вашите по-нататъшни програми за обучение.

Съдържание на учебната програма

Учебната програма на upgrade2europe определя знанията, уменията и способностите, които са необходими на дадена организация да върви самостоятелно и отговорно по пътя към Европа в изброените по-долу области.

Домейн 1: Корпоративно управление – основи на успеха

• Мисия, визия и организационна култура
• Стратегия и оценка
• Европейско и международно измерение

Домейн 2: Управление и лидерство – да го направим правилно

• Съвършенство в управлението
• Международни дейности и управление на международни проекти
• Успешно лидерство

Домейн 3: Дейности и ресурси – хора, инфраструктура и финанси

• Хора и инфраструктура
• Финансов капацитет и финансово управление

Домейн 4: Европейски партньорства и съюзи – сътрудничество и комуникация

• Сътрудничество и външна комуникация

Повече материали

Инструмент за самооценка

Къде се намира вашата организация по пътя си към Европа? Разберете това с интерактивния инструмент за самооценка на upgrade2europe.
Прочетете още

Наръчник

Прилагайте практическите инструменти на upgrade2europe по време на ежедневната си работа по пътя към Европа.
Прочетете още

Обучителни видеа

Изгледайте образователните видеа upgrade2europe, които съдържат важна информация за работата ви в Европа.
Прочетете още