Υπηρεσίες

Σχετικά με

Η εμπειρία μας

Επτά οργανισμοί συγκέντρωσαν την εμπειρογνωμοσύνη τους στους τομείς της διεθνοποίησης και οργανωτικής ανάπτυξης για το σχεδιασμό του εργαλείου αυτο-αξιολόγησης για εξευρωπαϊσμό. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να παράσχουν εκπαίδευση στα συγκεκριμένα θέματα ή συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αυτούς τους τομείς.

Στο εγγύς μέλλον θα σας παράσχουμε μια επισκόπηση των προσφορών τους.