Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης József Kőrösy
Καθηγήτρια Αγγλικών και Διαχειρίστρια Διεθνών Έργων
Ουγγαρία
www.korosy.hu

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης József Kőrösy του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στo Σέγκεντ, είναι ένα επαγγελματικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει μαθήματα κατάρτισης στον τομέα των επιχειρήσεων και της οικονομίας που διαρκεί για 4, 5 ή 6 χρόνια. Παράλληλα με τα οικονομικά θέματα, η σχολή δίνει μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Η κυρία Άγκνες Πάκοζντι Μέλεκνη είναι μια από τους καθηγητές Αγγλικής γλώσσας και είναι υπεύθυνη για τα διεθνή προγράμματα της σχολής.

Η ομάδα του έργου: Πώς εσείς προσωπικά κατανοείτε τον όρο «Εξευρωπαϊσμός»;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεται σε ένα άνοιγμα σε άλλους πολιτισμούς, ένα κίνητρο για τους μαθητές μας, που τους διδάσκει να είναι ανοικτοί, με ενδιαφέρον και περιέργεια. Η γνώση ξένων γλωσσών είναι απολύτως απαραίτητη. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παρατηρούμε πώς εργάζονται οι εκπαιδευτικοί σε διάφορες χώρες και το πώς οι μαθητές διδάσκονται σε διάφορα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτές είναι οι αξίες που κυρίως εστιάζουμε. Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλούς εκπαιδευτικούς στα προγράμματα κινητικότητας μας, δεδομένου ότι αυτές οι κινητικότητες, μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πολλά πολύ χρήσιμα υλικά και να τα χτίσουμε μέσα στα προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών μας. Κύριος στόχος μας μέχρι στιγμής ήταν οι κινητικότητες μας και είναι προνόμιο των καθηγητών ξένων γλωσσών να λαμβάνουν μέρος. Τώρα, ωστόσο, στοχεύουμε να εμπλέξουμε καθηγητές που διδάσκουν επαγγελματικά θέματα. Αυτό θα πρέπει να τονίσει ένα ευρύτερο φάσμα των καλών πρακτικών που μπορούμε να προσαρμόσουμε και να το μεταφέρουμε στις δικές μας συνθήκες. Μου άρεσε προσωπικά το πρακτικό μοντέλο προσέγγισης και αυτο-αξιολόγησης του Γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος και έχω ήδη ενσωματώσει ορισμένα από αυτά τα στοιχεία στην καθημερινή διδακτική μου ρουτίνα.

Η ομάδα του έργου: Έχετε ήδη αναφέρει ότι ο οργανισμός σας συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς εργασίες. Μπορείτε να μας πείτε πότε και πώς ξεκίνησε;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Η πρώτη συνεργασία μας ξεκίνησε το 1990 με μια σχολή από την Ελβετία, και έχει παραμείνει μια πολύ ισχυρή σύνδεση από τότε. Εμείς τακτικά εκτελούμε τους ακόλουθους τρεις τύπους δραστηριοτήτων μαζί με αυτή την Ελβετική σχολή: δίνουμε τη δυνατότητα σε ετήσια βάση σε 1 ή 2 μαθητές να περάσουν ένα ολόκληρο χρόνο στην Ελβετία, επιτρέπουμε σε ετήσια βάση σε 20 μαθητές να περάσουν μια εβδομάδα στην Ελβετία για σκοπούς εκμάθησης γλωσσών κατά το πρώτο εξάμηνο, φιλοξενούμε κάθε χρόνο μια ομάδα των Ελβετών εκπαιδευομένων εδώ στην Ουγγαρία κατά το δεύτερο εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων, συνήθως χωρίζουμε τους μαθητές σε μικρότερες ομάδες και έχουμε μια ομάδα που κάνει τη χρήση της Γερμανικής, ενώ η άλλη την Αγγλική γλώσσα και εργάζονται σε διαφορετικές εργασίες. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι βελτιώνουμε και τις δύο ξένες γλώσσες ταυτόχρονα. Πιθανώς όλοι γνωρίζετε ότι η Ελβετία έχει, δυστυχώς, στερηθεί του δικαιώματος να υποβάλει αίτηση για περαιτέρω επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν έχει επιπτώσεις στον συνεταιρισμό μας: είμαστε ακόμη σε θέση να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
Από το 2013, έχουμε διατηρήσει μια επιτυχημένη συνεργασία με μια σχολή από το Κίελο της Γερμανίας. Οι δυο σχολές πραγματοποιούμε δραστηριότητες κινητικότητας, στις οποίες οι μαθητές διεξάγουν μαθητεία στο εξωτερικό για τρεις εβδομάδες, σε μια εταιρεία που ταιριάζει καλύτερα στο επαγγελματικό τους προφίλ. Οι εταιρείες αυτές περιλαμβάνουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και διαφορετικές οικονομικές υπηρεσίες σε διάφορες εταιρείες.
Είμαστε επίσης σε μια συνεργασία με μια άλλη Γερμανική σχολή από τη Φλόχα αν και αυτή η συνεργασία είναι λίγο νεότερη, δεδομένου ότι υπάρχει μόνο τα τελευταία δύο χρόνια.

Η ομάδα του έργου: Ποια οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε χρησιμοποιήσει για την ενίσχυση των διεθνών σας σχέσεων;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Σήμερα, επωφελούμαστε κυρίως από το πρόγραμμα Erasmus +, αν και είχαμε επίσης υποβάλει αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη από τα προγράμματα Comenius και Leonardo da Vinci στο παρελθόν. Όταν η Ελβετία είχε αφαιρεθεί από τον κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της συνεργασίας μας με τον Ελβετό συνεργάτη μας, αφού ήμασταν πρόθυμοι να τη διατηρήσουμε, λόγω των θετικών αποτελεσμάτων. Δώθε το σκοπό αυτό, ήρθαμε σε επαφή με τους εκπροσώπους του κλάδου των επιχειρήσεων που ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν τους μαθητές μας και να ενεργήσουν ως χορηγοί τους.

Η ομάδα του έργου: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που ο οργανισμός σας έχει αντιμετωπίσει στις διεθνείς δραστηριότητές του;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Η μεγαλύτερη πρόκληση για μας ήταν πάντα να βρίσκουμε τους πιο κατάλληλους οργανισμούς, όπου οι ξένοι μαθητές μας να μπορούν να ολοκληρώσουν τη μαθητεία τους. Ήταν πάντα πολύ σημαντικό για εμάς να βρίσκουμε τις καλύτερες εταιρείες που ταιριάζουν απόλυτα στο επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευομένων μας, ενώ ταυτόχρονα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εκπληρώσουμε τις προσωπικές επιθυμίες των μαθητών μας. Πολύ συχνά συμβαίνει οι μαθητές να είναι οι καλύτεροι φίλοι και οι δύο να συμμετέχουν σε μια κινητικότητα, έτσι θα τους άρεσε να ζουν στο ίδιο μέρος και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στην ίδια εταιρεία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα αίτηματα τους ικανοποιούνται. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο τομέας των επιχειρήσεων δεν είναι πραγματικά τόσο ανοιχτός όσο θα έπρεπε.

Η ομάδα του έργου: Οι προκλήσεις που αναφέρατε είναι αποτέλεσμα παραγόντων εκτός του οργανισμού σας. Έχετε βιώσει οποιεσδήποτε προκλήσεις που έχουν προκύψει από μέσα στον οργανισμό σας;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Θα ήθελα να τονίσω ότι η διοίκηση της σχολής υποστηρίζει κάθε διεθνή δραστηριότητα όσο μπορεί. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον οργανισμό είναι η εξεύρεση κατάλληλων εταίρων για τις συνεργασίες μας. Είναι επίσης πρόκληση να πάρουμε έγκριση για τις προτάσεις μας. Δεν έχουμε προς το παρόν ένα επαγγελματία προγραμματιστή έργων εντός του οργανισμού μας, αλλά ο στόχος μας είναι να παρέχουμε στο προσωπικό την εκπαίδευση για την συγγραφή προτάσεων και διαχείριση έργων. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πτοούμαστε από την απόρριψη των προτάσεων έργων μας, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις των προτάσεων είναι ένας πολύ καλός δείκτης για το τι θα πρέπει να βελτιωθεί την επόμενη φορά και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας.
Η δεύτερη μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο παράγοντας χρόνος. Επειδή οι δυο σχολές είναι κεντρικές, δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν σχετικά με οικονομικά θέματα. Η κατάσταση αυτή καθιστά αδύνατο για εμάς να έχουμε ένα άτομο, του οποίου η μόνο ευθύνη θα είναι να διαχειριστεί τις διεθνείς δραστηριότητές μας, αν και αυτό θα ήταν η ιδανική λύση. Τα καθήκοντα αυτά αντιμετωπίζονται σήμερα από μια ομάδα εκπαιδευτικών με μεγάλο κίνητρο, σε σχεδόν “φιλανθρωπική” βάση, χωρίς καμία οικονομική στήριξη για τα καθήκοντα που ολοκληρώθηκαν.

Η ομάδα του έργου: Σκέφτεται ο οργανισμός σας να ενισχύσει τις διεθνείς δραστηριότητές του;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Ναι, χωρίς αμφιβολία. Αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον οργανισμό μας.

Η ομάδα του έργου: Νομίζετε ότι αυτό θα υλοποιηθεί με τους τωρινούς συνεργάτες σας, ή θα επεκτείνετε την τρέχουσα λίστα των συνεργατών με νέους οργανισμούς εταίρους;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Οι τωρινές συνεργασίες μας είναι πολύ ισχυρές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνουμε για νέους εταίρους από άλλες χώρες. Συνεχώς ελέγχουμε την πλατφόρμα αντιστοιχίας εταίρων του Ιδρύματος Tempus (Εθνική Υπηρεσία στην Ουγγαρία).

Η ομάδα του έργου: Ο οργανισμός σας έχει μια στρατηγική διεθνοποίησης;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Το 2014, παρευρέθηκα σε ένα διεθνές σεμινάριο στο Ελσίνκι, όπου ένα από τα κύρια θέματα ήταν η σημασία μιας στρατηγικής διεθνοποίησης. Όταν ήρθαμε πίσω από τη Φινλανδία καθίσαμε κάτω και, έχοντας υπόψιν τις συγκεκριμένες προτεραιότητες μας, συντάξαμε μια στρατηγική διεθνοποίησης για τον οργανισμό μας.

Η ομάδα του έργου: Σε ποια περιοχή του οργανισμού σας έχετε βιώσει περισσότερο την θετική επίδραση του εξευρωπαϊσμού;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού μας έργου πραγματοποιήσαμε πολλές δραστηριότητες διάδοσης. Βγάζουμε φωτογραφίες, στήνουμε ιστοσελίδες και παρευρισκόμαστε σε πολλές εκδηλώσεις. Ως αποτέλεσμα αυτού, πολλοί άνθρωποι έχουν γνωρίσει τις διεθνείς δραστηριότητες του οργανισμού μας. Πολλοί μαθητές της σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης επιλέγουν τη σχολή μας ακριβώς επειδή ξέρουν ότι ο οργανισμός μας προσφέρει τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες κινητικότητας. Είναι επίσης αναμφισβήτητο πλεονέκτημα ότι οι διεθνείς δραστηριότητές μας βελτίωσαν σημαντικά τη φήμη του ιδρύματος μας.

Η ομάδα του έργου: Πως βλέπετε το Εξευρωπαϊσμένο ίδρυμά σας στο μέλλον;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Είμαι πεπεισμένη ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε έργα και, δεδομένου ότι όλοι οι υφιστάμενοι συνεργάτες μας προέρχονται από Γερμανόφωνες περιοχές, θα θέλαμε πραγματικά να δημιουργήσουμε επιτυχημένες συνεργασίες με οργανισμούς από άλλα γλωσσικά υπόβαθρα.

Η ομάδα του έργου: Ποια θα ήταν η συμβουλή σας σε οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού τους;

Άγκνες Μέλεκνη Πάκοζντι: Είμαι βέβαιη ότι το να είναι ανοιχτοί είναι το κλειδί για επιτυχημένη διεθνοποίηση. Πολλοί οργανισμοί φοβούνται να αρχίσουν να εργάζονται σε διεθνές επίπεδο. Η διεθνής εργασία απαιτεί σαφώς πολύ χρόνο και ενέργεια και, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα πρέπει να επενδύσετε πολλά χρήματα, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική υποστήριξη είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες δραστηριότητες. Οι δημόσιες σχέσεις είναι σημαντικές και ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε οι γονείς και οι χορηγοί να είναι ενημερωμένοι. Η συνεχής αναζήτηση είναι επίσης απαραίτητη. Μπορώ να πω από εμπειρία, ωστόσο, ότι κάθε ενέργεια και χρόνος που επενδύετε αναπόφευκτα θα ωφελήσει τον οργανισμό σας σε μακροπρόθεσμη βάση.