emcra GmbH

Ιστορίες Επιτυχίας / Περίπτωση Μελέτης

Γερμανία
www.emcra.eu

Η ιστορία μας: Εκπαίδευση και Διαβούλευση στην Ευρώπη

Βασισμένη στο Βερολίνο, η emcra – «Europa aktiv nutzen» – είναι μια κορυφαία εκπαιδευτική και συμβουλευτική εταιρεία στους τομείς της εθνικής και Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, Ευρωπαϊκών έργων και οικονομικής διαχείρισης και διεθνοποίησης των οργανισμών.

Οι Προκλήσεις Κατάρτισης και Διαβούλευσης στην Ευρώπη

Σαν ειδικοί πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοιραζόμαστε τις εξειδικευμένες γνώσεις μας σχετικά με το σύστημα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ευρωπαϊκές εργασίες για έργα και τη διεθνοποίηση των οργανισμών, με εκείνους που εργάζονται στη Γερμανία και εν μέρει πέραν των εθνικών μας συνόρων. Η εμπειρία μας από την εργασία σε αυτόν τον τομέα, μας έχει δείξει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι ανάγκες των στοχευμένων ομάδων μας και να παρουσιάσουν νέες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τις διαβουλεύσεις. Θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί με το να προσφέρουμε συνεχώς στους πελάτες μας ένα υψηλό και ενημερωμένο επίπεδο υπηρεσιών. Διασφαλίζοντας αυτό και προχωρώντας ακόμη περισσότερο για να αποκτήσουμε πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά, απαιτείται να κοιτάξουμε προς την Ευρώπη. Έχουμε αποφασίσει ενεργητικά να κάνουμε το στρατηγικό βήμα της διεθνοποίησης και να πραγματοποιήσουμε τις επενδύσεις που εμπλέκονται με αυτό στην εταιρεία μας.

Το Ταξίδι μας προς την Ευρώπη

Έχουμε προσδιορίσει στρατηγικά θέματα στην εταιρεία μας, τα οποία θα θέλαμε να αναπτύξουμε περαιτέρω. Παράλληλα με αυτό, ερευνήσαμε επίδοξους οργανισμούς-εταίρους στην Ευρώπη, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο για τις Ευρωπαϊκές επιχειρηματικές σχέσεις. Πραγματοποιήσαμε ένα εκ των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων μας στον τομέα της μεταφοράς γνώσης: το μακροχρόνιο Γερμανικό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ‘Qualifizierung zum EU-Fundraiser’, το οποίο προσαρμόστηκε για τον τομέα των κατασκευών και μεταφέρθηκε στο εξωτερικό. Έχουμε εφαρμόσει με επιτυχία αυτό το πρόγραμμα με εταίρους από τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ουγγαρία, ως μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης «ConstructEU», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Λεονάρντο Ντα Βίντσι (LLP). Παράλληλα με τη μεταφορά της γνώσης, το έργο αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε την προσφορά μας με ένα νέο προϊόν.

Επιπτώσεις του Εξευρωπαϊσμού στην εταιρεία μας

Οι διεθνείς δραστηριότητες έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινής μας εργασίας. Έχουμε ένα αξιόπιστο δίκτυο Ευρωπαίων εταίρων και αναπτύσσουμε όλο και περισσότερο προϊόντα για την Eυρωπαϊκή αγορά κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Παράλληλα με την από κοινού ανάπτυξη προϊόντων, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή εργασία επιτρέπει μια πολύτιμη ανταλλαγή γνώσεων. Το να είσαι σε θέση να μάθεις με και από τους άλλους στην Ευρώπη, προτρέπει σε σημαντικές διεργασίες σκέψης μέσα στην emcra και ενθαρρύνει την καινοτομία. H Χάικε Κρακ-Τίτσυ, Διευθύνων Σύμβουλος της emcra GmbH, σχολίασε: «Οι Ευρωπαϊκές Εργασίες είχαν πολύ θετική επίδραση στην ομάδα μας. Εξωτερικές ωθήσεις που αυξάνουν τα κίνητρα και συνεχώς βελτιώνουν τις δικές μας γνώσεις – μια εξαιρετικά θετική «παρενέργεια» που δεν μπορεί να μετρηθεί από την άποψη των χρηματοοικονομικών μέσων “.

Το μέλλον μας στην Ευρώπη

Με τη μεγαλύτερη διεθνή εστίαση στην κατάρτιση και τη διαβούλευση, είχαμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά. Με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκά προσανατολισμένης και πολύγλωσσης ομάδα μας, έχουμε αναπτύξει από έναν Γερμανό εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια Ευρωπαϊκή εταιρεία.
Θέλουμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε με και από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Συγκρίνοντας τις επιδόσεις μας με όσους εμπλέκονται στον ίδιο τομέα σε όλη την Ευρώπη, μας βοηθά να αξιολογήσουμε την εταιρεία μας σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, καλύτερα και στρατηγικά, στην περαιτέρω ανάπτυξη εντός της Ευρώπης. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, έχουμε ήδη προγραμματίσει τα επόμενα βήματά μας.