Τρεμπνιτζ Κασλε

Ιστορίες Επιτυχίας / Περίπτωση Μελέτης

Τρεμπνιτζ Κασλε – Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Διεθνή Συμμετοχή
Γερμανία
www.schloss-trebnitz.de

Διαπολιτισμικά Έργα Συνάντησης στα Γερμανό-Πολωνικά σύνορα

Ο οργανισμός Schloß Trebnitz e. V. ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και συναντάται στην περιοχή των Γερμανό-Πολωνικών συνόρων. Ο σύλλογος στηρίζει τη νεολαία και την εκπαίδευση ενηλίκων, με την προσφορά μαθητείας και προγραμμάτων κατάρτισης και συντονίζοντας διεθνείς συναντήσεις. Από το 2008, το έργο του συλλόγου έχει επεκταθεί σημαντικά ιδίως στον τομέα της πολιτικής εκπαίδευσης. Υπήρξε μια αυξημένη εστίαση στη διεθνή συμμετοχή, στην πολιτική και την κοινωνία. Αυτό ακολουθήθηκε από τη δημιουργία ενός δικτύου για διεθνή συμμετοχή, που υπηρέτησε ως πρόδρομος του σημερινού «Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη Διεθνή Συμμετοχή». Η υψηλή ζήτηση για διεθνή και διαπολιτισμική ανταλλαγή σε αγροτικές περιοχές υπερτονίστηκε από τις σχεδόν 3.500 ημέρες συμμετοχής που ο Schloss Trebnitz είχε ήδη διοργανώσει από το 2013.

Επαγγελματοποίηση των δικών μας Διεθνών Δραστηριοτήτων

Για να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στη ζήτηση για διεθνείς δραστηριότητες στην περιοχή των Γερμανό-Πολωνικών συνόρων και να επαγγελματοποιήσει το δικό του έργο, το Schloss Trebnitz ίδρυσε το «Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Διεθνή Συμμετοχή». Αυτό ήταν επίσης μια απάντηση στην τεράστια αύξηση των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων του συλλόγου, ιδιαίτερα στον τομέα των διεθνών έργων συνάντησης. Υπό το πρίσμα αυτό, χρειαζόταν να δημιουργηθεί μια νέα εσωτερική οργανωτική δομή, για τη διασύνδεση των υφισταμένων περιοχών και έργων μαζί και να συνδυάσουμε τη γνώση μας. Είναι για το σκοπό αυτό που το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με το δικό του αρχείο στο οποίο οι αξιολογήσεις των έργων συλλέγονται με κριτήρια ποιότητας. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των «Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων» στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus +, στοχεύει να αναπτύξει διεθνή συμμετοχή με την ενίσχυση της συνεργασίας, έργων και τη μεταφορά γνώσεων στην περιοχή των Γερμανό-πολωνικών συνόρων.

Διπλασιάζοντας τον αριθμό στις Ημέρες Συμμετοχής

Ιδρύοντας το «Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Διεθνή Συμμετοχή» επέτρεψε επίσης στον οργανισμό να αυξήσει περαιτέρω τις προσφορές του. Περίπου 10.000 ημέρες συμμετοχής διοργανώθηκαν το 2015 και περίπου 7.000 εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν εντός των δικών μας έργων. Επιπλέον, ήμασταν σε θέση να πραγματοποιήσουμε νέα σχέδια και μορφές εκδηλώσεων που υποστηρίζουν την αμοιβαία διαπολιτισμική και μεταξύ των γενεών ανταλλαγή στην περιοχή των συνόρων. Ένα παράδειγμα των αποτελεσμάτων των συναντήσεων είναι το τραγούδι «Ευρωπαϊκό Όραμα» που δημιουργήθηκε μαζί με τους 50 συμμετέχοντες, ως μέρος του σχεδίου «Ευρωπαϊκές αξίες του σήμερα και του αύριο».

Παράλληλα, πολλά άλλα σχέδια συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών που χρηματοδοτούνται από το Erasmus +, έχουν υλοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο με Γερμανικούς, Λουξεμβουργιανούς, Ιταλικούς, Λιθουανικούς, Κροατικούς και Ουγγρικούς οργανισμούς και εταίρους δικτύωσης. Μας απονεμήθηκε το Γερμανό-Πολωνικό Βραβείο το 2014, μεταξύ άλλων, για το έργο μας στην περιοχή των συνόρων.

Μεταφορά της Γενικής Ιδέας σε άλλες περιοχές των συνόρων

Με το Ευρωπαϊκό Κέντρο, την αντίστοιχη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας και την επαγγελματοποίηση του Ευρωπαϊκού μας έργου, ο σύλλογός μας είχε γίνει μια σημαντική ομάδα και σημείο επαφής για τα συνεργατικά έργα στο Γερμανό-Πολωνικό εκπαιδευτικό τοπίο. Επί του παρόντος, ένας άλλος τομέας ευθύνης έχει προκύψει, από την υποψηφιότητα για αντιπροσωπευτική εταιρική σχέση του ομόσπονδου κρατιδίου του Βρανδεμβούργου, για την Πολωνία. Στο μέλλον, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την διακρατική συμμετοχή, προγραμματίζεται να λειτουργήσει και σε άλλες περιοχές συνόρων στην Ευρώπη, καθώς με τον τρόπο αυτό θα προκύψει περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων δικτύωσης μας, επιτρέποντας νέα σχέδια συνεργασίας. Η ιδιαίτερη έμφαση μας δίδεται σε μεγάλες περιοχές των συνόρων της Πολωνίας-Λιθουανίας, Γερμανίας-Τσεχίας, Σλοβακίας- Ουγγαρίας και στην περιοχή του Λουξεμβούργου γενικότερα. Ο επιστημονικός ηγέτης Νικολάους Ταϊχμούλερ, του «Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη Διεθνή Συμμετοχή», σχολίασε: “Οι περιοχές των συνόρων είναι κεντρικές περιοχές για να ενσωματώσουν την Ευρώπη στην κοινωνία των πολιτών. Το επίκεντρο των μελλοντικών δραστηριοτήτων μας θα συνεχίσει να είναι στο να συγκεντρώνουν διάφορες χώρες μαζί, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αμοιβαία διαπολιτισμική μάθηση, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά ιδεώδη ».