Τάνια Πόποβιτς Φιλίποβιτς

Κέντρο για την Εκπαίδευση και Ενημέρωση των Καταναλωτών – CEIP, πρόεδρος
Κροατία
www.ceip.hr

Το CEIP, το Κέντρο για την Εκπαίδευση και Ενημέρωση των Καταναλωτών, είναι μια μη-πολιτική, αστική οργάνωση που δρα ανεξάρτητα από την κυβέρνηση. Στόχος της είναι να παρέχει βοήθεια στους πολίτες της κομητείας Όσιγιεκ – Μπαράνια στην Κροατία, με την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών τους και την ενθάρρυνση της Κροατικής νομοθεσίας ώστε να υιοθετήσει υψηλότερα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών με έναν τρόπο που να είναι παρόμοιος με άλλες ανεπτυγμένες δημοκρατίες.

Ο κύριος στόχος του CEIP, είναι η προστασία των καταναλωτών και των οικογενειών τους, βοηθώντας τους στο να αλλάξουν από το να είναι παθητικοί σε ενεργητικοί καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι έχουν επίγνωση των προστατευόμενων νόμιμων δικαιωμάτων τους σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και νομική προστασία από διαφθορά και γραφειοκρατική και μονοπωλιακή αδικία.

Η Τάνια Πόποβιτς Φιλίποβιτς είναι η πρόεδρος του CEIP και πρώην μέλος της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για την προστασία των καταναλωτών. Αυτή εξακολουθεί να συμμετέχει άμεσα στη σύσταση της εφαρμογής των πολιτικών για προστασία των καταναλωτών. Το CEIP συμμετέχει επίσης στην προστασία των καταναλωτών στον τομέα των ενηλίκων, της νεολαίας και της άτυπης εκπαίδευσης.

Η ομάδα του έργου: Πώς εσείς προσωπικά καταλαβαίνετε τον όρο «Εξευρωπαϊσμός» και πώς αντιλαμβάνεσθε ότι εφαρμόζεται στον οργανισμό σας;

Τάνια Πόποβιτς Φιλίποβιτς: Για μένα, «Εξευρωπαϊσμός» είναι ένας πολύ θετικός όρος που αναφέρεται στη δυνατότητα για συμμετοχή στις εργασίες μιας μεγάλης κοινότητας, μέσω της δικτύωσης, της κινητικότητας και της χρηματοδότησης. Στο δικό μας πλαίσιο, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συνεργασία. Σημαίνει επίσης ότι είμαστε σε θέση να υποβάλουμε αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μεγάλα έργα μας. Έχουμε την πρόθεση να αυξήσουμε περαιτέρω τις Ευρωπαϊκές μας εργασίες, με την εισαγωγή ενός σχεδίου για την αύξηση της παγκόσμιας αντίληψης σχετικά με το θέμα της μείωσης των αποβλήτων τροφίμων, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Η ομάδα του έργου: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που ο οργανισμός σας έχει αντιμετωπίσει στις Ευρωπαϊκές ή διεθνείς εργασίες του;

Τάνια Πόποβιτς Φιλίποβιτς: Ο οργανισμός μας ευτυχώς δεν έχει αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εσωτερικά εμπόδια στις διεθνείς δραστηριότητες μας: το προσωπικό μας πάντα ασχολείτο και είχε κίνητρα. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια των διεθνών μας δραστηριοτήτων, ήταν χρηματοοικονομική, στο να καλυφθεί το σημαντικό κόστος των συχνών ταξιδιών στις Βρυξέλλες, που δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ίδιων των έργων. Έχουμε, δυστυχώς, αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα των χρηματοοικονομικών και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συνεχιζόμενη πρόκληση για εμάς.

Η ομάδα του έργου: Σε ποιους τομείς του οργανισμού σας η Ευρωπαϊκές ή διεθνείς εργασίες είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο μέχρι τώρα;

Τάνια Πόποβιτς Φιλίποβιτς: Πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη επίδραση των διεθνών μας εργασιών, ήταν σίγουρα σχετικά με την αποστολή του οργανισμού μας, το όραμα και τον πολιτισμό, καθώς και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Έχουμε επεκτείνει την αποστολή μας μετά την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι είχαμε προηγουμένως επικεντρωθεί αποκλειστικά στις εργασίες σε εθνικό επίπεδο. Με βάση των εμπειριών μας, τώρα έχουμε επίσης μια καλύτερη προοπτική από τις ευκαιρίες και τα οφέλη που παρέχουν οι Ευρωπαϊκές και διεθνείς εργασίες. Αυτό μας βοηθά να επιτύχουμε το στόχο μας, στο να καταστούν οι πολίτες της Κροατίας καταναλωτές που να είναι εξίσου υπερήφανοι και να προστατεύονται νομικά όπως οι Ευρωπαίοι γείτονές τους. Από την άποψη των ευρύτερων επιπτώσεων, σχεδόν κάθε δραστηριότητα που έχουμε αναλάβει με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επηρεαστεί από τις Ευρωπαϊκές μας εργασίες . Έχουμε δει πολλές θετικές αλλαγές στις στρατηγικές μας για την ηγεσία, τη διοίκηση, τους ανθρώπινους πόρους, τη διαχείριση έργων και την οικονομική διαχείριση. Έχει επίσης γίνει πολύ χρήσιμο για μας το να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις που συνδέονταν με τις διεθνείς μας εργασίες στο παρελθόν, δεδομένου ότι αυτό μας βοήθησε για την περαιτέρω επαγγελματοποίηση και ενίσχυση του οργανισμού μας.

Η ομάδα του έργου: Πού βλέπετε τον Εξευρωπαϊσμό του οργανισμού σας στο μέλλον;

Τάνια Πόποβιτς Φιλίποβιτς: Ονειρεύομαι ότι μία ημέρα θα δω τον οργανισμό μας να γίνεται μέλος ενός διεθνούς οργανισμού για την προστασία των καταναλωτών. Μια τέτοια ιδιότητα μέλους είναι ο μόνος τρόπος για μας έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να συμμετέχουμε σε αποφάσεις που αφορούν τους καταναλωτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την προστασία των καταναλωτών στην ανατολική Κροατία.

Η ομάδα του έργου: Ποια θα ήταν η συμβουλή σας σε άλλους οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησής τους;

Τάνια Πόποβιτς Φιλίποβιτς: Συνδεθείτε, συνδεθείτε και συνδεθείτε. Η δικτύωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθεί το πώς μπορείτε να δράσετε στην περιοχή σας. Συνδέστε τον οργανισμό σας με άλλους οργανισμούς και ιδρύματα σε συναφείς κλάδους και μην φοβάστε τις θετικές αλλαγές. Θα δημιουργήσουν πολλή δουλειά, αλλά θα σας φέρουν επίσης μεγάλη επιτυχία.