Αλεσάντρο Μελίλο

Διεθνής Προώθηση της Σικελίας στον Κόσμο – PRISM
Ιταλία
www.associazioneprism.eu

Η μη κερδοσκοπική ένωση PRISM, είναι ένας εξειδικευμένος συντελεστής ανάπτυξης, ο οποίος παρέχει βοήθεια εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις αναπτυξιακές πολιτικές που προωθούνται από διεθνείς φορείς, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η PRISM έχει μεγάλη εμπειρία στον Ευρωπαϊκό τομέα της νεολαίας και της άτυπης μάθησης και έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από δραστηριότητες κινητικότητας και μαθημάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, στα κοινωνικά ξεκινήματα, στη διαχείριση κύκλου εργασιών, στην ανάπτυξη μη βίαιης κοινότητας και ειρηνικών πολιτισμών.

Το 2013, η PRISM άνοιξε ένα κέντρο πληροφοριών για να παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές και υποστήριξη σε αιτούντες ασύλου, που εισέρχονται και διαμένουν στη Σικελία (Ιταλία). Το κέντρο διοικείται από έναν επαγγελματία δικηγόρο και μια ομάδα διαπολιτισμικών μεσολαβητών.

Το 2014, η PRISM ίδρυσε ένα νέο υποκατάστημα στη Σενεγάλη (Ζιγκουίντσορ), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών στον τομέα της εργασίας των νέων.

Τα έργα αυτά, μας έχουν δώσει μια πλούσια εμπειρία στη διαχείριση έργων, καθώς και στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων πακέτων μάθησης.

Η ομάδα του έργου: Πώς εσείς προσωπικά κατανοείτε την έννοια του «Εξευρωπαϊσμού» και πώς μπορείτε να τη φανταστείτε να εφαρμόζεται στον οργανισμό σας;

Αλεσάντρο Μελίλο: Είμαι αρκετά εξοικειωμένος με τον όρο Εξευρωπαϊσμός, έχοντας μεγαλώσει σε ένα Ευρωπαϊκό περιβάλλον, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Γεννήθηκα το 1979, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που η Ευρωπαϊκή κοινότητα είχε ήδη γίνει πραγματικότητα. Είμαι μέρος της λεγόμενης «γενιάς του Erasmus», που πάντα βιώνει την Ευρώπη ως μια μοναδική χώρα που παρέχει ευκαιρίες για μας στο να εκπαιδευτούμε και να εργαστούμε. Παράλληλα, η Ευρώπη μας δίνει επίσης την ευκαιρία να δημιουργήσουμε φιλίες και να απολαύσουμε τη διασκέδαση με συναδέλφους από χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο.

Από επαγγελματικής άποψης, η μόνη δουλειά που θα ήθελα να αισθάνομαι ευτυχής να κάνω σήμερα, είναι αυτή του Ευρωπαίου διαχειριστή έργων. Μπορώ να πω ειλικρινά ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχω ζήσει και αναπνεύσει την Ευρώπη. Ο Εξευρωπαϊσμός είναι η διαδικασία που επιτρέπει σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη να αναπτύξει την ίδια αίσθηση του ανήκειν σε μια ευρύτερη κοινότητα.
Είναι εύκολο για μένα να επιβεβαιώσω ότι ο Εξευρωπαϊσμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα του οργανισμού μου. Ξοδεύουμε την κάθε μέρα ασχολούμενοι με Ευρωπαϊκά έργα και την ανταλλαγή των ιδεών και εμπειριών μας με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους.
Συνεχώς επηρεάζουμε ο ένας τον άλλο με τις ικανότητές μας και μπορούμε να βελτιώσουμε τις αδύναμες περιοχές μας μέσω κοινών εμπειριών, με την υποστήριξη από τους συναδέλφους μας σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πάνω απ’ όλα, είμαστε σε θέση να εργαζόμαστε μαζί για να βρούμε μια αποτελεσματική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από κοινού. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα ακόμη θετικό στοιχείο του Εξευρωπαϊσμού.

Η ομάδα του έργου: Με τι είδους Ευρωπαϊκά έργα ασχολείται η PRISM;

Αλεσάντρο Μελίλο: Η PRISM ιδρύθηκε το 2012 και έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα από την πρώτη κιόλας ημέρα. Οι τομείς της εμπειρίας μας περιλαμβάνουν την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, τη νεολαία, τη διεθνή συνεργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα δικαιώματα και ιθαγένεια και την οικονομική ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής έχουμε ασχοληθεί με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (LLP), Ευρώπη για τους Πολίτες, ENPI, Erasmus +, COSME και άλλα.
Στο μέλλον, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις επαγγελματικές μας σχέσεις με διεθνείς εταίρους (τόσο σε Ευρωπαϊκό και μη Ευρωπαϊκό επίπεδο) και, επίσης, να επεκταθούμε στον τομέα των διεθνών επιχειρήσεων, ο οποίος θα είναι κάτι νέο για εμάς.

Η ομάδα του έργου: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που ο οργανισμός σας έχει αντιμετωπίσει στα Ευρωπαϊκά του έργα;

Αλεσάντρο Μελίλο: Το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουμε βιώσει στα Ευρωπαϊκά μας έργα, έχει να κάνει με την εξεύρεση νέων μελών προσωπικού. Στην Ιταλία δεν είναι εύκολο να βρεις επαγγελματίες που να είναι έτοιμοι για εργασία σε ένα διεθνές περιβάλλον και ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η έλλειψη των γλωσσικών δεξιοτήτων.
Ακόμη και η νέα γενιά δεν είναι καλά προετοιμασμένη για τις διεθνείς εργασίες. Πιστεύω ότι αυτός ο περιορισμός συνδέεται με το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεδομένου ότι συχνά υπάρχει έλλειψη σημαντικής κατάρτισης και επενδύεται λίγος χρόνος σε στρατηγικές διεθνοποίησης.

Η ομάδα του έργου: Σε ποιες περιοχές του οργανισμού ο Εξευρωπαϊσμός είχε το μεγαλύτερο αντίκτυπο μέχρι τώρα;

Αλεσάντρο Μελίλο: Επειδή τα Ευρωπαϊκά και τα διεθνή έργα είναι ο στυλοβάτης του οργανισμού μου, είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές συγκεκριμένες περιοχές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την Ευρωπαϊκή ή τη διεθνή μας εργασία.
Ωστόσο, ήμασταν σε θέση να πραγματοποιήσουμε κάποιες απτές αλλαγές σε άλλους οργανισμούς όπου έχουν βάση στη Σικελία και στη Σικελική ενδοχώρα, μια περιοχή που δεν χρησιμοποιείται γενικά για να συνεργάζεται με διεθνείς ομάδες. Υπό το πρίσμα αυτό, τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουμε εμπλακεί κατά τα τελευταία χρόνια, μας επέτρεψαν να βοηθήσουμε ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων (κυρίως ξενοδόχους και εστιάτορες, αλλά και νέους και άλλους), να επικοινωνούν, να αλληλοεπιδρούν και να συνεργάζονται με πολίτες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, δείχνοντάς τους ότι όλοι ανήκουμε στην ίδια μεγάλη κοινότητα, ανεξάρτητα από εθνικές διαφορές.

Η ομάδα του έργου: Ποια θα ήταν η συμβουλή σας σε άλλους οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησής τους;

Αλεσάντρο Μελίλο: Η Παγκοσμιοποίηση, είτε μας αρέσει είτε όχι, έχει αναγκάσει τον κόσμο της εργασίας και την αγορά να επεκταθούν, να αλληλοεπιδρούν και να ανταγωνίζονται σε ευρύτερο επίπεδο. Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που θέλει να πετύχει την εποχή που ζούμε, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτές τις τάσεις, ακόμη και αν το επίκεντρο των εργασιών του είναι κατά κύριο λόγο περιφερειακό. Πιστεύω ότι ένα πρώτο βήμα ζωτικής σημασίας για τους περισσότερους οργανισμούς, για την ορθή διαχείριση μιας διαδικασίας Εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησης, είναι να αναπτύξουν ένα ενδιαφέρον για άλλους με τους οποίους μπορούν να μοιραστούν προοπτικές, δεξιότητες και εμπειρίες μαζί μας, που έχουν αποκτηθεί από προσωπική και επαγγελματική πορεία, που είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας. Έχω επωφεληθεί τόσο μεμονωμένα όσο και επαγγελματικά από τις αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου, με συναδέλφους από όλες τις γωνιές της Ευρώπης και της Μεσογείου, και όλα αυτά που έχω μάθει από αυτούς με έκαναν να μπω στη θέση να τα επαναεπενδύσω στον οργανισμό μου. Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα απαιτεί ένα ορισμένο επαγγελματικό «ανταγωνισμό» που φτάνει πέρα από εθνικό επίπεδο. Αυτός ο ανταγωνισμός έχει αναμφίβολα αυξήσει την ποιότητα της εργασίας και των προϊόντων μας. Έχοντας όλα αυτά κατά νου, η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω σε άλλους οργανισμούς, είναι ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να ανοίξουν τις πόρτες τους στον κόσμο, αλληλοεπιδρώντας τακτικά με διεθνείς συναδέλφους και ανταγωνιστές. Να εμπνευστούν και να εμπνεύσουν άλλους με τη σειρά τους. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει ο Εξευρωπαϊσμός και η διεθνοποίησης θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα.