Μπόγιε Ντον

Το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικής Έρευνας – IBWF, Πρόεδρος
Γερμανία
www.ibwf.org

Το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικής Έρευνας (Institut für Betriebsberatung, Wirtschaftsförderung u. -forschung IBWF) είναι μια επαγγελματική ένωση η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Γερμανών συμβούλων, λογιστών και δικηγόρων. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, κύριος Μπόγιε Ντον, επιβλέπει ένα δίκτυο 850 μελών και επί του παρόντος εξετάζει μια μορφή Εξευρωπαϊσμού.

Η ομάδα του έργου: Πως οραματίζεστε ότι θα μοιάζει ο Εξευρωπαϊσμός του IBWF;

Μπόγιε Ντον: Προς το παρόν, αυτός είναι μόνο ένας στόχος! Ο οργανισμός είχε μέχρι σήμερα δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, αν και το ίδρυμα είναι συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CEA-PME). Μετά από μια πρώτη εμπειρία στο Erasmus +, η στρατηγική εταιρική σχέση με Γερμανικές, Ιταλικές, Ελληνικές, Τσέχικες και Κυπριακές ομάδες, η IBWF σχεδιάζει να εντείνει τη συνεργασία της συγκεκριμένα με τη συμμετοχή νέων εταίρων.

Η ομάδα του έργου: Ποιες μπορεί να είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που εμποδίζουν την Ευρωπαϊκή ανάπτυξη του IBWF;

Μπόγιε Ντον: Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι η ανεπάρκεια ενώσεων παρόμοιων με τον IBWF σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα με αυτό, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) δεν εκπροσωπούνται τόσο καλά στις Βρυξέλλες, όπως στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο διεθνοποίησης του IBWF θα περιλαμβάνει τη δημιουργία τοπικών γραφείων του IBWF στο εξωτερικό. Κάθε τοπικό γραφείο θα διαχειρίζεται ένας ειδικός διαχειριστής της χώρας. Η συνεχιζόμενη διαχείριση ενός τόσο μεγάλου δικτύου αποκεντρωμένων γραφείων θα μπορούσε να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πρόκληση.

Η ομάδα του έργου: Τι θα αποτελέσει επιτυχία Ευρωπαϊκής ανάπτυξης για τον οργανισμό σας;

Μπόγιε Ντον: Η διαδικασία Εξευρωπαϊσμού θα είναι επιτυχημένη, αν ο IBWF καταφέρνει να αντιπροσωπεύει το ήμισυ των Ευρωπαϊκών χωρών και το ήμισυ των επαγγελμάτων σε δέκα χρόνια και αν τελικά καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία Ευρωπαϊκή ετικέτα ή ένα κοινό Ευρωπαϊκό εργασιακό προφίλ για συμβούλους. Αυτό δεν θα συμβεί, όμως, χωρίς ένα όραμα και μια καλή στρατηγική διεθνοποίησης!

Η ομάδα του έργου: Ο IBWF τρέχει μια «Ακαδημία» για να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του υπό το σύνθημα «γνώση από τους επαγγελματίες στους επαγγελματίες». Πώς μπορούν οι δραστηριότητες της Ακαδημίας να συμβάλουν στο Ευρωπαϊκό σας σχέδιο ανάπτυξης;

Μπόγιε Ντον: Η εκπαίδευση που η Ακαδημία προσφέρει είναι, στην πραγματικότητα , ένας συνδυασμός της κατάρτισης που προσφέρεται από τα μέλη μας και από άλλες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Εάν ο IBWF αναπτυχθεί πέρα από τα Γερμανικά σύνορα, τότε η προσφορά μας θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί. Συγκεκριμένα, η προσφορά μας θα πρέπει στη συνέχεια να εξασφαλίσει ότι λαμβάνει υπόψη τις πολιτιστικές διαφορές μεταξύ επαγγελματιών σε διάφορες χώρες. Διεθνή έργα επιχειρηματικού συνεταιρισμού δυο επιχειρήσεων, συχνά αποτυγχάνουν λόγω της έλλειψης διαπολιτισμικών ικανοτήτων. Εάν η Ακαδημία καταφέρει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, θα είναι μια επιτυχημένη συμβολή στο συνολικό Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης.

Η ομάδα του έργου: Ποια θα ήταν η συμβουλή σας σε άλλους οργανισμούς ώστε να ξεκινήσουν μια διαδικασία Εξευρωπαϊσμού;

Μπόγιε Ντον: Ισχυρή ηγεσία. Είμαστε μια οργάνωση-ομπρέλα που εκπροσωπεί πολύ διαφορετικές επιχειρήσεις. Μερικοί από τους 850 μας συμβούλους, λογιστές και δικηγόρους είναι πολύ ενθουσιώδεις για τη διεθνή ανάπτυξη της ένωσής μας, αλλά μερικοί όχι, δεδομένου ότι δεν είναι σημαντικό γι’ αυτούς να επεκταθούν πέρα από τα σύνορά τους. Ως εκ τούτου, μια σαφής απόφαση πρέπει να ληφθεί από το διοικητικό συμβούλιο.