Κέντρο Καινοτομίας για Νέους

Ιστορίες Επιτυχίας / Περίπτωση Μελέτης

Το Κέντρο Καινοτομίας για Νέους – ICY
Βουλγαρία

Το Κέντρο Καινοτομίας για Νέους (ICY) είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα της διασυνοριακής συνεργασίας εντός της Ευρώπης.
Ιδρύθηκε από ένα Βουλγαρικό εκκολαπτήριο επιχειρήσεων σε συνεργασία με ένα Μακεδονικό ίδρυμα. Συνέβη κάπως έτσι:

Από τη μία πλευρά, το εκκολαπτήριο επιχειρήσεων Γκότσε Ντέλτσεφ…

Ο “BIGD” ιδρύθηκε το 1998 με την υποστήριξη του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και του δήμου του Γκότσε Ντέλτσεφ, μια πόλη στην επαρχία Μπλαγκόεβγκραντ, στη νοτιοδυτική Βουλγαρία. Στοχεύει στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης με την προώθηση της δημιουργίας και των δραστηριοτήτων των περιφερειακών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οικογενειακών επιχειρήσεων και παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Δεδομένου ότι ο BIGD είναι επίσης ένα πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης (καταχωρήθηκε με τον Εθνικό Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), το προσωπικό του κατά καιρούς λαμβάνει μέρος σε κριτικές επιτροπές για εταιρείες εκπαιδευτικής κατάρτισης και διαγωνισμούς. Παρατήρησαν ότι οι μαθητές έχουν μερικές φορές πολύτιμες καινοτόμες ιδέες που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε επιτυχημένες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να ωφελήσουν την τοπική κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι ο BIGD δημιουργήθηκε για να στηρίξει αυτούς τους νέους επιχειρηματίες, είχε μόνο περιορισμένη ικανότητα να τους παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας. (ICT)

Από την άλλη πλευρά, το Ίδρυμα για την Τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της Τεχνολογίας Πληροφορίων και Επικοινωνίας …

Ο “FLORIT” ιδρύθηκε το 2001 ως μια πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών στην πόλη Γευγελή, με βάση στα νοτιοανατολικά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Στόχος του είναι να προωθήσει τις πολιτικές της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Μαζί ίδρυσαν το Κέντρο Καινοτομίας για Νέους

Ο BIGD και ο FLORIT, με βάση 170 χιλιομέτρων απόστασης μεταξύ τους, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κοινό Κέντρο Καινοτομίας για Νέους (ICY). Το κέντρο απευθύνεται σε αποφοίτους επαγγελματικών σχολών της διασυνοριακής περιοχής Γκότσε Ντέλτσεφ – Γευγελή. Περίπου 250 φοιτητές από τη διασυνοριακή περιοχή, ενδιαφέρονται για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες και υπολογίζεται ότι περίπου 880 νέοι άνεργοι και μειονεκτούντα άτομα, όπως μειονότητες, νέοι που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και ανύπαντρες μητέρες που θα ήθελαν να βελτιώσουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες. Με την υποστήριξη μιας διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων και συμβούλων από το δημόσιο τομέα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, ακόμη και από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, το κέντρο έχει αυξήσει την απόδοση και τη φήμη του. Οι νέοι επιχειρηματίες του κέντρου επωφελούνται σήμερα από μαθήματα και εργαστήρια που αυξάνουν τις δεξιότητές τους στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας και είναι σε θέση να εφαρμόσουν άμεσα αυτές τις δεξιότητες στους επιχειρηματικούς τους τομείς, για παράδειγμα του διασυνοριακού τουρισμού. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε εργαστήρια καινοτομίας και κατασκηνώσεις καινοτομίας, όπου μπορούν να προετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια.

Μια τέτοια φοιτήτρια είναι η κα Κατερίνα Χατζίεβα που συμμετείχε στην κατάρτιση για σχεδιασμό ιστοσελίδας που παρείχε το Κέντρο Καινοτομίας για Νέους. Σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά την κατάρτιση, ανέπτυξε μια επιχειρηματική ιδέα και ξεκίνησε τη δική της επιχείρηση καταστημάτων μόδας. Το πρώτο κατάστημα στόχευε παιδιά και «προ-εφήβους». Μετά από έξι μήνες μόνο, η Κατερίνα άνοιξε το δεύτερο της κατάστημα μόδας που στόχευε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Η κα Χατζίεβα αυτή τη στιγμή σχεδιάζει να ξεκινήσει ένα διαδικτυακό κατάστημα για να συμπληρώσει τις παραδοσιακές επιχειρήσεις της με μια παρουσία στο διαδίκτυο. Η Κατερίνα εκτιμά τη συμβολή του Κέντρου Καινοτομίας για Νέους στην επιχειρηματική επιτυχία της: «το Κέντρο Καινοτομίας με βοήθησε να αποκτήσω πολύτιμες γνώσεις. Επίσης, με βοήθησε να ενισχύσω την εσωτερικό μου κίνητρο και την επιχειρηματική μου αποφασιστικότητα. Γνώση, κίνητρο και την επιχειρηματική επιτυχία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες! “

Επιπλέον, η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας για Νέους έχει επίσης συμβάλει στην αύξηση της γνώσης των μελών του προσωπικού του BIGD. Με αυτή τη νέα γνώση το προσωπικό του BIGD είναι καλύτερα εξοπλισμένο για να παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες. Το προσωπικό έχει επίσης βελτιώσει την επίγνωση του για πρωτοβουλία, δημιουργικότητα και καινοτομία.