Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Πόλης Τσιόνγκρατ

Ιστορίες Επιτυχίας / Περίπτωση Μελέτης

Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Πόλης Τσιόνγκρατ – CSMKIK
Ουγγαρία
www.csmkik.hu

Μεταφορά διπλού μοντέλου εκπαίδευσης με τη βοήθεια έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Είναι σημαντική η γρήγορη ανταπόκριση στις αλλαγές

Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κομητείας Κσονγκράντ, έχει πάνω από 1.200 μέλη μέσα από τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας. Το σημαντικότερο καθήκον του, είναι να υποστηρίζει εκπροσώπους του τομέα των επιχειρήσεων, με την παροχή οικονομικών προβλέψεων και αναλύσεων, βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον, οικοδομώντας αξιόπιστες επιχειρηματικές σχέσεις και συντονίζοντας τις εργασίες στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Επιμελητήριο μας φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων, το μόνο δίκτυο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η εκπαιδευτική διεύθυνση του Επιμελητηρίου είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των δημόσιων καθηκόντων που συνδέονται με την επαγγελματική κατάρτιση. Αυτή η διεύθυνση συντονίζει την τοποθέτηση των μαθητευομένων μέσα στις εταιρείες που παρέχουν πρακτική εκπαίδευση. Επίσης, εποπτεύει και πιστοποιεί αυτούς τους χώρους κατάρτισης.

Το 2011, η Ουγγρική κυβέρνηση έθεσε ως στόχο της την αναδιαμόρφωση της επαγγελματικής κατάρτισης, βάσει του Γερμανικού διπλού διαρθρωτικού μοντέλου, που σημαίνει συνδυασμός της μαθητείας μέσα σε μια εταιρεία με την επαγγελματική εκπαίδευση σε μια επαγγελματική σχολή. Το Επιμελητήριο αντιμετώπισε το γεγονός ότι οι εταιρείες δεν ήταν ούτε έτοιμες για αυτές τις αλλαγές, ούτε ήταν τεχνικά κατάλληλα προετοιμασμένες. Απλά δεν ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα κατάσταση.

Άμεση αντίδραση από το Επιμελητήριο για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δεδομένου ότι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα του Επιμελητηρίου είναι να ενσωματώνει την πιο ενημερωμένη γνώση μέσα στην τοπική επαγγελματική εκπαίδευση, αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με την υποβολή ενός σχεδίου κινητικότητας Leonardo da Vinci στο πλαίσιο του προγράμματος της Δια Βίου Μάθησης. Στόχος μας με αυτόν τον τρόπο, ήταν να καταστήσουμε δυνατή την κινητικότητα των 24 εκπροσώπων από εταιρείες που προσφέρουν πρακτικές δυνατότητες κατάρτισης για μαθητευόμενους, με τη μορφή διάρκειας μιας εβδομάδας ταξιδιού μελέτης στη Γερμανία.

Ο συγκεκριμένος στόχος του ταξιδιού ήταν να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για το διπλό Γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, ως ένα μοντέλο για να προσαρμοστεί στην Ουγγαρία, για να επινοήσουν καινοτόμες οργανωτικές λύσεις και να εξετάσουν πώς θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις ανάγκες μας. Κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν πώς η διπλή Γερμανική εκπαίδευση λειτούργησε σε πραγματικές συνθήκες. Οι συμμετέχοντες έμαθαν για τη Γερμανική εκπαίδευση ενηλίκων, επισκέφτηκαν ένα εργαστήριο του σχολείου, είδαν αρκετές καινοτόμες μεθόδους για τη θεωρητική και πρακτική διαδικασία μάθησης και συναντήθηκαν με τις εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν ενεργά στην παροχή πρακτικής επαγγελματικής κατάρτισης σε μαθητευόμενους.

Τα απτά αποτελέσματα μιας μεταφοράς μοντέλου εκπαίδευσης

Ως αποτέλεσμα αυτής της κινητικότητας οι Ουγγρικές εταιρείες που έλαβαν μέρος στην εκδρομή μελέτης, άρχισαν να εφαρμόζουν τις Γερμανικές καλές πρακτικές στις καθημερινές πρακτικές δραστηριότητες διδασκαλίας τους. Επιπλέον, ως εξέχοντες εκπρόσωποι των επαγγελμάτων τους, άρχισαν να δρουν ως πολλαπλασιαστές στο δικό τους πεδίο. Με την προσαρμογή του Γερμανικού μοντέλου με τις συνθήκες στην Ουγγαρία, η ποιότητα και η ποσότητα της πρακτικής εκπαίδευσης αυξήθηκε στην κομητεία. Ο πρακτικός προσανατολισμός του επαγγελματικού εκπαιδευτικού συστήματος, έχει ως εκ τούτου αυξηθεί, όπως επίσης κι ο αριθμός των εταιρειών που συμμετέχουν ενεργά στην πρακτική εκπαίδευση των μαθητευόμενων.

Ο Εξευρωπαϊσμός οδηγεί στην επιτυχία

«Χάρη στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε καταφέρει να βιώσουμε και να ανταλλάξουμε ορθές πρακτικές και αυτές οι εμπειρίες είχαν μεγάλη επίδραση στις εταιρείες που εργάζονται ενεργά μέσα στο δεδομένο βιομηχανικό τομέα. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεν θα ήταν σε θέση να δουν και να βιώσουν όλες αυτές τις επαγγελματικές και καινοτόμες λύσεις από μόνοι τους, χωρίς την οργανωμένη προσέγγιση που εξασφάλισε το έργο. Πιστεύουμε ότι αυτή η μοναδική ευκαιρία ωφέλησε όλους μας, όχι μόνο τους επιχειρηματίες που συμμετείχαν, αλλά και τους μαθητές και την κομητεία γενικότερα, δεδομένου ότι στους μαθητευόμενους πολύ συχνά προσφερόταν απασχόληση στην ίδια ακριβώς εταιρεία στην οποία πέρασαν την μαθητεία τους. Με αυτό τον τρόπο, ο εργοδότης μπορεί να γνωρίσει τον εργαζόμενο από νωρίς και το ποσοστό της ανεργίας θα μειωθεί μακροπρόθεσμα.» – είπε ο επικεφαλής του έργου του Επιμελητηρίου.